Editorský tým

Editoři

  1. Ivo Pezlar
  2. Zuzana Kobíková, Česká republika
  3. Jana Horáková, Česká republika
  4. Eliška Lukaščíková, Česká republika
  5. Milan Kačurák
  6. Eva Čajková, FF MU, Česká republika
  7. Filip Benčo
  8. Martin Bartoš

Editor sekce

  1. Zuzana Kobíková, Česká republika