Historie časopisu

Ezin TIM vznikl v roce 2011 a vychází dvakrát ročně. Od roku 2012 všechny uveřejněné odborné studie procházejí recenzním řízením, které odpovídá standardu publikování v recenzovaných odborných časopisech.