Sponzorování časopisu

Vydavatel

obor Teorie interaktivních médií
Ústav hudební vědy
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Masarykovy univerzity

Sponzoři

Členové redakce děkují vedoucímu Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,  PhDr. Petru Mackovi, Ph.D.; za to, že se rozhodl podpořit úsilí redakce
finanční odměnou ve formě několika mimořádných stipendií.