Interaktivita versus/se rovná interpretace?

Sylva Hinková

Abstrakt


V článku se budu zabývat termínem „interaktivita“ samotným. Podívám se na to, jakým způsobem ho chápe současný teoretik médií Martin Lister a jeho postoj srovnám s odlišným přístupem, jež Erkki Huhtamo označil za „mentální interaktivitu“, která byla příznačná pro Ars Elektroniku v letech 2004 a 2005. Nakonec si položím otázku, zda je vůbec možné čistě mentální (ne)zásah do díla označovat za interaktivní proces.

Klíčová slova


interaktivita

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606