Jak do virtuálního světa bez myši a klávesnice?

Jana Čižiková

Abstrakt


Human computer interaction laboratory (HCI lab) je výzkumná laboratoř Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, která se v současné době zabývá vývojem uživatelského rozhraní, virtuální realitou, haptikou a vizualizací. Laboratoř disponuje rozmanitými zařízeními pro interakci člověka s počítačem a ve svých projektech se zaměřuje na možnosti rozšíření využití těchto zařízení. Myš a klávesnice nás při ovládání počítače provázejí již čtyři desetiletí, i když se v průběhu této doby objevily další koncepty ovládání, žádný se masově nerozšířil. Jaká ovládání kromě klávesnice a myši se používají? Jsou běžně dostupná? A jak se dají využít? jsou otázky, na které by měla odpověď znát i veřejnost. Jednu spojnici mezi akademickou půdou a veřejností představuje Noc vědců, jejíž součástí je již několikátým rokem i HCI laboratoř.

Klíčová slova


teorie interaktivních médií, interaktivní média, digitální technologie

Full Text:

HTML PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606