Ohlédnutí za sympoziem MÉDIA-PERFORMANCE 3: PAMĚŤ

Eva Čajková

Abstrakt


Ve dnech 13. 10.–15. 10. 2011 se v Domě umění města Brna a 4AM – Galerii architektury uskutečnilo česko-německé sympozium MÉDIA-PERFORMANCE 3: PAMĚŤ. Sympozium bylo rozděleno do tří tematických okruhů a každému tématu patřil jeden den. Denní bloky pak propojoval společný teoretický koncept: Michel Foucault, Henri Bergson a Frances Yates. Mimo odborné přednášky dostaly prostor i performance, projekce dokumentů a workshopy.


Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606