Interaktivita: heslář

Sylva Hinková, Adéla Procházková, Martina Uhlířová

Abstrakt


Pro termín „interaktivita“ zatím neexistuje jedna jediná univerzální definice. Názory teoretiků se různí, někteří na něj nahlíží technodeterministicky, jiní se snaží o revizionistický pohled stavějící pojem do širšího kontextu historie; nakonec se najdou i sabotéři celé diskuze, jenž tvrdí, že „interaktivita“ je pouhou nadužívanou tautologií. Naším úkolem však není hledat pravdu, ale představit jednotlivé pohledy na danou problematiku a zpřehlednit tak celou situaci kolem „magické“ (Lister; 2003: 20) interaktivity.

Klíčová slova


interaktivita

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606