Editorial

Zuzana Kobíková

Abstrakt


Editorial představuje první číslo online magazínu (ezinu) TIM, který vzniká jako odborný magazín studijního oboru Teorie interaktivních médií (dále jen TIM). Magazín tvoří studenti Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v rámci předmětu Redakce ezinu TIM.

Toto číslo přibližuje pojem interaktivity, ve videodokumentu představuje garantku oboru TIM, Janu Horákovou, otevírá téma nových interaktivních rozhraní, ale i mobilních aplikací nebo googlovských doodles. Najdete zde i reportáž ze sympozia MÉDIA-PERFORMANCE 3: PAMĚŤ.Klíčová slova


TIM, teorie interaktivních médií, Redakce ezinu TIM

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606