Brad Frost: Přemýšlejme o webu „Future-Friendly“ způsobem

Milan Kačurák

Abstrakt


Anotace: Už současný svět nabízí velké množství různorodých zařízení, jež mají schopnost prostředkovávat uživatelům obsah média web. Konkrétně jde o stolní počítače, notebooky, smartphony, tablety. Jaká nás však v otázce dostupnosti webového obsahu čeká budoucnost? Přečteme si už brzy online noviny v brýlích nebo hodinkách? Bude internet dostupný v domácích spotřebičích? S vysokou pravděpodobností ano. Jenomže tato různorodost zobrazovacích zařízení komplikuje webovým vývojářům tvorbu webových projektů, které je nutné výstupním zařízením přizpůsobovat. Hnutí Future Friendly se ve svém manifestu snaží webovým vývojářům tuto situaci ulehčit. Nabízí proto několik odpovědí na otázku, jak zefektivnit vývoj projektů pro médium web prostřednictvím Future Friendly principů. Cílem tohoto článku je představit čtenářům myšlenky hnutí Future Friendly prostřednictvím interpretace hlavních principů manifestu, ale také rozvíjením myšlenek a argumentů Brada Frosta, spoluautora manifestu.

Abstract: Today’s world offers a huge quantity and diversity of connected devices. These devices like desktops, laptops, smartphones or tablets are able to mediate content of the web. But how the future of accessibility of the web content looks like? Is it going to be possible to read newspapers through digital glasses or watches? Is it going to be possible to access the internet through home appliance? There is a high chance that the answer is yes. But the diversity of connected devices complicates lives of web developers. They are pushed to create web pages accessible from the whole diversity of connected devices. The Future Friendly movement is trying to make lives of web developers easier through their manifesto. They offer several answers to question how to make web development more effective through Future Friendly principles. Goal of this article is to present you the Future Friendly thinking with help of main Future Friendly principles presented in the manifesto and
Brad Frost’s ideas who is the manifesto co-autor.

Keywords: medium web, Future Friendly, Brad Frost, mobile devices, web browser, Responsive Web D


Klíčová slova


Médium web, Future Friendly, Brad Frost, mobilní zařízení, webový prohlížeč, Responsive Web Design

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606