Kabinet češtiny pro cizince
English

Jazyková příprava MU

Určeno pro zahraniční studenty v magisterském a doktorském studiu na MU (v rámci studijního programu v českém jazyce).

Akademický rok 2018/19

Podzimní semestr 2018/19 (září - prosinec 2017, 13 výukových týdnů): 8 výukových hodin/týden

Jarní semestr 2018/19 (únor – květen 2018, 13 výukových týdnů): 8 výukových hodin/týden

Během obou semestrů student skládá dílčí zkoušky a celé studium je zakončeno písemnými a ústními zkouškami na konci druhého semestru studia Jazykové přípravy MU.

Obsah kurzů


Začátečníci I - IIgramatika + konverzace + fonetika
Mírně pokročilí I - IIIgramatika + konverzace + fonetika
Středně pokročilí I - IIIgramatika + konverzace + fonetika + tvůrčí psaní
Pokročilí I - Vgramatika + konverzace + fonetika + tvůrčí psaní + ortografie + interpretace literárního textu + české reálie + lexikální cvičení
Velmi pokročilí I - Vgramatika + konverzace + fonetika + tvůrčí psaní + ortografie + interpretace literárního textu + české reálie + lexikální cvičení

Výukový materiál

1. Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech (Elementary Czech)

2. Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech (Intermediate Czech)

3. Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé

4. Interní výukové texty a cvičení Kabinetu češtiny pro cizince určené pro jednotlivé znalostní úrovně a výukové předměty

Studijní program

Na začátku podzimního semestru student napíše vstupní test, na základě kterého bude stanovena jeho počáteční znalost českého jazyka.

Studenti všech úrovní (tj. Začátečníci I - II, Mírně pokročilí I - III, Středně pokročilí I - III, Pokročilí I - V, Velmi pokročilí I - V) budou zařazeni do stávajících kurzů Kabinetu češtiny pro cizince.

Zakončení jednotlivých semestrů

Po ukončení 2. semestru studia student složí závěrečné zkoušky z jednotlivých částí, jež jsou náplní kurzů (viz Obsah kurzů).

Znalosti studenta jsou klasifikovány podle ECTS stupnice (A, B, C, D, E, F) a účast v kurzu + zkouška ohodnocena ECTS kredity (navrhovaný počet kreditů 6 + 2, tj. celkem 8).

Pokud student v řádném ani ve dvou opravných termínech neuspěje, kredity mu nelze přiznat.

O uznání výše uvedených kreditů do studijního programu studenta rozhoduje daná fakulta.

Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.

Garant

PhDr. Eva Rusinová
Kabinet češtiny pro cizince
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika

tel: +420 549 49 5970
e-mail: eva@phil.muni.cz

Přihláška

Přihláška k Jazykové přípravě MU ke stažení.


Přihlášky přijímá Kabinet češtiny pro cizince do 17. 9. 2018.