Kabinet češtiny pro cizince
English

Jazyková příprava MU

v rámci magisterského a doktorského studia na MU (v rámci studijního programu v českém jazyce).

Akademický rok 2016/17

Podzimní semestr 2016/17: září - prosinec 2016 (13 výukových týdnů)

1. - 13. výukový týden 8 - 12 výukových hodin / týden = magisterské studium
1. - 13. výukový týden 8 - 15 výukových hodin / týden = doktorské studium

Jarní semestr 2016/17: únor – květen 2017 (13 výukových týdnů)

1. - 13. výukový týden 8 - 12 výukových hodin / týden = magisterské studium
1. - 13. výukový týden 8 - 15 výukových hodin / týden = doktorské studium

Během obou semestrů student skládá dílčí zkoušky a celé studium je zakončeno písemnými a ústními zkouškami.

Obsah kurzů

začátečníci I a II: základní kurz českého jazyka (gramatika a konverzace) + fonetika
mírně pokročilí I - III: gramatika + konverzace + fonetika
středně pokročilí I - II: gramatika + konverzace + fonetika
pokročilí I - V: gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + české reálie + tvůrčí psaní + lexikální cvičení
velmi pokročilí I - V: gramatika + konverzace + fonetika + ortografie + české reálie + tvůrčí psaní + lexikální cvičení

Výukový materiál

1. REŠKOVÁ, I., PINTAROVÁ, M.: Communicative Czech (Elementary Czech)

2. REŠKOVÁ, I., PINTAROVÁ, M.: Communicative Czech (Intermediate Czech)

3. BISCHOFOVÁ, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé

4. Interní výukové texty a cvičení Kabinetu češtiny pro cizince určené pro jednotlivé znalostní úrovně a výukové předměty

Studijní program

Na začátku podzimního semestru student napíše vstupní test, na základě kterého bude stanovena jeho počáteční znalost českého jazyka.

Studenti Z1 - VP (tj. začátečníci I-II, mírně pokročilí I-III, pokročilí I-V, velmi pokročilí I-V) budou zařazeni do stávajících kurzů Kabinetu češtiny pro cizince.

Zakončení jednotlivých semestrů

Po ukončení 2. semestru studia student složí závěrečné zkoušky z jednotlivých částí, jež jsou náplní kurzů (viz Obsah kurzů).

Znalosti studenta jsou klasifikovány podle ECTS stupnice (A, B, C, D, E, F) a účast v kurzu + zkouška ohodnocena ECTS kredity (navrhovaný počet kreditů 6 + 2, tj. celkem 8).
Pokud student v řádném ani ve dvou opravných termínech neuspěje, kredity mu nelze přiznat.

Vyučující

Interní a externí učitelé českého jazyka Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.

Garant

PhDr. Eva Rusinová
Kabinet češtiny pro cizince

Přihláška

Přihláška k Jazykové přípravě MU ke stažení.

Přihlášky zasílejte do 20. 2. 2017.