Kabinet češtiny pro cizince

Studium

Všichni zájemci o kurzy českého jazyka pro cizince musí podat přihlášku ke studiu přímo v Kabinetu češtiny pro cizince, a to elektronicky, faxem nebo poštou. Přihlášku naleznete u kurzů vždy na konci stránky.

Do ISu (Informační systém Masarykovy univerzity) se studenti MU mohou do našich kurzů zapsat až po obdržení potvrzení o přijetí ke studiu a absolvování vstupního testu.

English

Kurzy češtiny pro cizince

A.Jazyková příprava cizinců (studentů) ke studiu na českých vysokých školách
(pro mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
Kurz NENÍ určen PRO ZAČÁTEČNÍKY.
/1 semestr - 13 týdnů - 5 hodin denně/
2.190,- EUR
B.Dlouhodobé (semestrální a celoroční) kurzy češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr - 13 týdnů - 15 hodin týdně/
1.190,- EUR
C.Dlouhodobé (semestrální a celoroční) kurzy češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/1 semestr - 13 týdnů - 8 hodin týdně/
* redukovaná cena (pro zahraniční lektory, studenty žijící na území ČR
a občany s trvalým pobytem na území ČR)
790,- EUR

8.900,- Kč
D.Individuální program češtiny podle požadavků zájemců o studium českého jazyka
(pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé)
/50 výukových hodin/
990,- EUR
E.Stáže pro bohemisty
(pro mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/Stipendisté MŠMT ČR, FF MU, stipendisté Kabinetu češtiny pro cizince FF MU/
samoplátci za semestr
790,- EUR
Uvedenou částku je třeba poukázat na následující účet (při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den):
Majitel účtu:Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Česká republika
Číslo účtu:85636621/0100
Adresa banky:Komerční banka (Regionální pobočka Brno), nám. Svobody 21, 602 00 Brno, Česká republika
IBAN:CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT:KOMBCZPP
Variabilní symbol:2157003601

BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ!!!


Pokud studentům s vízovou povinností není uděleno vízum k pobytu na území ČR, vrací se po předložení zamítavého rozhodnutí částka 75% z celkové výše školného, a to pouze bankovním převodem.
75% z celkové částky školného se vrací taktéž studentům (bez vízové povinnosti), pokud zruší účast v kurzu před jeho zahájením.

Data konání

Viz přihláška do kurzů českého jazyka pro cizince.

Hodnocení

Kurzy jsou zakončeny závěrečnými testy písemnými z gramatiky, ortografie, českých reálií, lexikálních cvičení, konverzace (esej) a ústní zkouškou z konverzace, fonetiky a interpretace literárního textu (pokročilí) podle úrovně pokročilosti.
Na základě těchto testů je vystaveno vysvědčení s klasifikací a získanými ECTS kredity (pro určitý stupeň pokročilosti).

Vyučující

Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU

Obsah kurzu

Začátečníci I - IIgramatika + konverzace + fonetika
Mírně pokročilí I - IIIgramatika + konverzace + fonetika
Středně pokročilí I - IIgramatika + konverzace + fonetika + tvůrčí psaní
Pokročilí I - Vgramatika + konverzace + fonetika + tvůrčí psaní + ortografie + interpretace literárního textu + české reálie + lexikální cvičení
Velmi pokročilí I - Vgramatika + konverzace + fonetika + tvůrčí psaní + ortografie + interpretace literárního textu + české reálie + lexikální cvičení

Přihláška

Přihláška do kurzů českého jazyka pro cizince ke stažení.