Kabinet češtiny pro cizince
Russian English

Stipendium

Děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity uděluje šest a Kabinet češtiny pro cizince uděluje čtyři tříměsíční stipendia, každé ve výši 8.000,- Kč na měsíc, a to pro studium českého jazyka, literatury a kultury.

Tato stipendia jsou udělována vždy na období říjen až prosinec daného roku a jsou určena pro studenty zahraničních univerzit (katedry bohemistiky).

Žadatelé o stipendium by měli mít dobrou znalost českého jazyka, aby byli schopni účastnit se přednášek a seminářů konaných v češtině.

Ve výjimečných případech může být toto stipendium uděleno studentům následujících oborů – psychologie, anglický jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, románské jazyky a literatura atd. Tyto žádosti o stipendium jsou podmíněny předchozí domluvou žadatele s náležitou institucí.

Stipendisté mohou využívat stravování ve studentské menze a ubytování na  vysokoškolských kolejích, které pro ně bude zajištěno. Cena jednoho lůžka ve dvojlůžkovém pokoji je přibližně 4.500,- Kč za měsíc.

Toto stipendium nezahrnuje zdravotní pojištění.

Žádost o stipendium se stručným životopisem a nejméně jedním doporučujícím dopisem profesora češtiny domovské univerzity zašlete nejpozději do 30. dubna daného roku.

O výsledcích výběrového řízení budete informováni do 30. června daného roku.

Doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční vztahy
Oddělení vnějších vztahů
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Žádosti o stipendium přijímá

PhDr. Eva Rusinová
Kabinet češtiny pro cizince
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika

tel: +420 549 49 5970
e-mail: eva@phil.muni.cz