Kabinet češtiny pro cizince
Russian English

Studium

Všichni zájemci o kurzy českého jazyka pro cizince musí podat přihlášku ke studiu přímo v Kabinetu češtiny pro cizince, a to elektronicky (e-mailem) nebo poštou. Přihlášku naleznete u kurzů vždy na konci stránky.

Do ISu (Informační systém Masarykovy univerzity) se studenti MU mohou do našich kurzů zapsat až po obdržení potvrzení o přijetí ke studiu a absolvování vstupního testu.