O projektu KaPRADí

(Knihovna překladů raného anglického dramatu)

Projekt B9164305, podporovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR a FF MU v Brně.
Roky řešení 2003–2004.


Cílem projektu bylo vytvořit elektronickou knihovnu všech existujících starších českých překladů raného anglického dramatu (tedy anglických her napsaných do r. 1850). Jedná se o soubor přibližně 400 dramatických textů (originálních anglických her a českých překladů vzniklých do poloviny 20. století). Výsledná knihovna bude přístupna jednak studentům a divadelníkům, jednak veřejnosti.

Starší překlady anglického dramatu (zejména Shakespeara) jsou dostupné v knihovnách jen ve vzácných, starých vydáních. V některých případech se jedná o rukopisné nebo jinak ojedinělé texty, které jsou mnohdy veřejnosti zcela nepřístupné. V rámci projektu Kapradí jsou proto pořizovány elektronické verze těchto nejstarších textů.

Ze sbírky vzniká v českém kontextu ojedinělá elektronická edice, která je již částečně přístupna na elektronických médiích (kontakt) a na internetu (rozhraní pro vyhledávání v již elektronizovaných textech vytvářené v Laboratoři zpracování přirozeného jazyka FI MU KaprSoft).

Tato sbírka by se měla stát velmi cenným a praktickým materiálem nejen pro výuku divadla, dějin českého divadelnictví nebo překladu, ale i při přípravě nových inscenací.

Knihovna je postupně rozšiřována i o dostupné novější překlady. V současné době obdržel řešitel projektu navazující juniorský badatelský grant poskytovaný GA AV ČR na další dva roky (2005–2006), který si klade za úkol dále rozšířit stávající kolekci textů na vůbec všechny existující české překlady.

(Závěrečná zpráva grantového projektu B9164305 zde.)Hlavní řešitel

Pavel Drábek


Spoluřešitel

Dana Šlancarová


Odborní konzultanti
a spolupracovníci

Hubert Krejčí
Daniel Přibyl
Prof. Zdeněk Stříbrný

Pavel Rychlý
Pavel Smrž

 

Příprava textů

Petra Eliášová
Jana Ferdusová
Kristýna Helceletová
Daniel Hrabina
Tomáš P. Kačer
Kateřina Kreclová
Jiří Lněnička
Hana Lyčková
Kateřina Pastrňáková
Tomáš Pavčík
Pavel Richter
Jana Šlancarová
Martin Šujan
Monika Šujanová
Zuzana Švitelová

Poděkování za pomoc

Karol Bílek
Vlastimil Borůvka
Daniel Mikšík
Břetislav Hodek
Prof. Martin Hilský
Miloslav Kužílek
Blažena Nevrlová
Prof. Antonín Přidal
Jiří Rambousek
Michaela Sochorová
Libuše Valíčková
Jan Werner