Seznam textů a edicí

(Knihovna překladů raného anglického dramatu)


Projekt B9164305, podporovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR a FF MU v Brně.
Roky řešení 2003–2004.


GENERAČNÍ DĚLENÍ

1. generace

(nejstarší překlady)

Karel Hynek Thám, Josef Kajetán Tyl, Josef Jiří Kolár

2. generace

(muzejní edice, pol. 19. st)

František Doucha, Jan Josef Čejka, Ladislav Čelakovský, Jakub Malý

3. generace

(přelom 19. a 20. st.)

Josef Václav Frič, Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický

4. generace

(počátek 20. st.)

Otokar Fischer, Antonín Fencl, Bohumil Štěpánek

5. generace

(polovina 20. st.)

Erik Adolf Saudek, Jiří Valja, František Nevrla, Otto František Babler

6. generace

(60.–70. léta 20. st.)

Aloys Skoumal, Zdeněk Urbánek, Josef Topol, Václav Renč, Břetislav Hodek

7. generace

(moderní překlady)

Alois Bejblík, Martin Hilský, Jiří Josek, Milan Lukeš, Antonín Přidal
SEZNAM PŘEKLADŮ

Autor

Překladatel

 

Generace

Titul

Anglický název
(zkrácený)

Datace
(vznik)

Datace
(vydání)


Nepodařilo se připojit k databázi.

Správci aplikace byl nyní automaticky odeslán e-mail s informací o problému.

Omlouváme se, zkuste to prosím zanedlouho znovu.