Seznam textů a edicí

(Knihovna překladů raného anglického dramatu)


Projekt B9164305, podporovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR a FF MU v Brně.
Roky řešení 2003–2004.


GENERAČNÍ DĚLENÍ

1. generace

(nejstarší překlady)

Karel Hynek Thám, Josef Kajetán Tyl, Josef Jiří Kolár

2. generace

(muzejní edice, pol. 19. st)

František Doucha, Jan Josef Čejka, Ladislav Čelakovský, Jakub Malý

3. generace

(přelom 19. a 20. st.)

Josef Václav Frič, Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický

4. generace

(počátek 20. st.)

Otokar Fischer, Antonín Fencl, Bohumil Štěpánek

5. generace

(polovina 20. st.)

Erik Adolf Saudek, Jiří Valja, František Nevrla, Otto František Babler

6. generace

(60.–70. léta 20. st.)

Aloys Skoumal, Zdeněk Urbánek, Josef Topol, Václav Renč, Břetislav Hodek

7. generace

(moderní překlady)

Alois Bejblík, Martin Hilský, Jiří Josek, Milan Lukeš, Antonín Přidal
SEZNAM PŘEKLADŮ

Connect Error: mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file

Autor

Překladatel

 

Generace

Titul

Anglický název
(zkrácený)

Datace
(vznik)

Datace
(vydání)