Aktuální zprávy z katedry

Divadelní archivy - místa plná překvapení (12. 10. 2017)

Exkurze do Prahy  určená studentům bakalářského studia (s důrazem na studenty prvního a druhého ročníku a studenty semináře Brněnský divadelní prostor, magistři jsou také vítáni)

pátek 1. 12. 2017


Záloha 200 Kč, vstupenka do divadla bude hrazena stipendiem.

Přihlašujte se prosím na sekretariátě u Jitky Kapinusové do 1. 11. 2017. doprava: podle počtu nahlášených po vlastní ose nebo objednaným autobusem

pedagogický doprovod: Karolína Stehlíková, Iva Mikulová

 

program:

9.30 - 12.00 exkurze v Divadelním ústavu (knihovna, bibliografie, dokumentace, ediční oddělení, videotéka + audiotéka, Česká divadelní encyklopedie) 

12.00 - 13.30 oběd a přesun do Památníku národního písemnictví 

13.30 - 15.00 exkurze v Památníku národního písemnictví (1. Krátká přednáška o historii archivu a způsobu třídění a zpracování fondů., 2. Krátká přednáška o pozůstalostech dramatiků a teatrologů uložených v LA PNP, 3. Prohlídka katalogů a studovny)

15.00 - 20. 00 všechny krásy Prahy - volný program (možnost navštívit některou z probíhajících výstav např. Světlo v obrazech: český impresionismus nebo Fenomén Masaryk nebo Muž s hořící hřívou. Emil Filla a surrealismus 1931–1939)

20.00 - 22.00 Divadlo na Vinohradech. Pražský divadelní festival německého jazyka. Joseph Roth: Hotel Europa oder Antichrist, Burgtheater Wien.

Těší se na Vás Karolína Stehlíková a Iva Mikulová

Informace pro nastupující studenty (21. 09. 2017)

Milí prváci (ale pro jistotu se raději koukněte všichni),

kolegové z Oddělení vnějších vztahů připravili stručnou prezentaci ke společných předmětům a dalším základním podmínkám studia. Doporučujeme projít!.

DD

Zahájení semestru (10. 09. 2017)

Vážené kolegyně a kolegové, milí studenti a studentky,

blíží se začátek semestru a tak i čas na informační schůzky s jednotlivými
ročníky. V případě Katedry divadelních studií proběhnou jako vždy v Orientačním týdnu a to 18.září v následujících časech:

pondělí 18. září

10.00 - setkání se studenty 2. a 3. ročníku bc. studia

11.00 - setkání se studenty mgr. studia (i kombinované verze)

12.30 - setkání se studenty 1. ročníku bc. studia

Studium kombinovaného studia bude zahájeno v pátek 22. září (viz speciální
rozvrh).

Schůzky jsou pro zahájení semestru zásadní: budeme si sdělovat spoustu
podstatných informací, budeme také mít možnost probrat případné otázky k vašemu
studiu. Účast všech je zásadní a nezbytná, omluvou jsou jen vážné zdravotní
důvody.

Těším se nashledanou se všemi
doc. David Drozd

Souborná zkouška - září 2017 (04. 09. 2017)

Souborná zkouška po 1. ročníku Bc. studia

druhý termín - ústní část

úterý 5. 9. 2017 – pracovna doc. Drozda

 

09:00-10:00h

Baženovová Eliška

Formánková, Barbora

Hladišová, Andrea

 

10:00-11:00h

Hrnčiarová, Kateřina

Kostelecká, Petra

Macháčová, Natálie

 

11:00-12:00h

Masárová, Markéta

Matoušková, Kateřina

Mikuláš, Petr

 

13:00-14:00h

Pelcová, Veronika

Staroštíková, Kristýna

Zdvořilá, Eva

 

14:00-14:40h

Zlámalová, Nikola

Žemlová, Kristýna

Harmonogram zkoušek červen 2017 (04. 09. 2017)

Státní závěrečné zkoušky Bc. a Mgr.,

 • Souborné zkoušky po prvním ročníku Bc. studia

 • Přijímací pohovory do navazujícího Mgr.  a Ph.D. studia

 • Místo konání: Posluchárna G01, budova Gorkého 7, Brno

SLOŽENÍ KOMISE

 • Předsedkyně komise:
 • prof. PhDr. Margita Havlíčková
 •  
 • Členové:
 • doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
 • Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
 • Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
 • Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
 • Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
 •  
 • ČTVRTEK 15. 6. 2017
 • 15:00 SZZ Bc. – písemná část  

PONDĚLÍ 19. 6. 2017

 • SZZ Mgr.
 • 09:00             Brzobohatá Helena
 • 10:00             Suchá Michaela
 •  
 • SZZ Bc.
 • 11:00           Stratilová Štěpánka
 • 12:00           PAUZA
 •  
 • SZZ Bc.
 • 13:00            Bajerová Aneta
 • 14:00            Kadlec Jakub
 • 15:00            Denková Patricia
 • 16:00            Troppová Veronika

ÚTERÝ 20. 6. 2017

 • SZZ Bc.
 • 09:00           Macová Lucie
 •  
 • SZZ Mgr.
 • 10:00           Novák Petr
 •  
 • SZZ Bc.
 • 11:00           Jetelová Tereza
 • 12:00           PAUZA
 •  
 • SZZ Bc.
 • 13:00           Šimková Eva
 • 14:00           Zářecká Monika
 • 15:00           Valášková Kateřina

STŘEDA 21. 6. 2017

 • Souborné zkoušky
 • 09:00          Kováčová, Gabryšová, Hladišová
 • 10:00          Hrnčiarová, Masárová, Matoušková
 • 11:00          Mikuláš, Pelcová, Staroštíková
 • 12:00          PAUZA
 • 13:00          Turzíková, Zdvořilá, Zlámalová
 • 14:00          Žemlová, Baženovová
 •  
 • Přijímací zkoušky do navazujícího Mgr. studia
 • 14:40          Štěpánka Stratilová

ČTVRTEK 22. 6. 2017

 • Přijímací zkoušky do navazujícího Mgr. a Ph.D. studia
 • 10:00            Přijímací zkoušky do navazujícího Mgr. studia – písemná část
 •  
 • Přijímací zkoušky do Ph.D. studia – ústní část
 • 10:00           Petra Brůzlová, Jiřina Hofmanová
 • 11:00           Petr Novák, Ivona Solčániová 
 • 12:00           PAUZA
 •  
 • Přijímací zkoušky do navazujícího Mgr. studia – ústní část
 • 13:00            Bajerová, Jetelová, Zavřel
 • 14:00            Kochová, Majdanová, Plešková
 • 15:00            Rábarová, Šimková, Štěpánová
 • 16:00            Večeřová, Zářecká   

 

 

IV. doktorandské sympozium KDS (01. 06. 2017)

IV. doktorandské sympozium Katedry divadelních studií 

6. – 7. října 2017 Univerzitní centrum Telč

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás jménem Katedry divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně srdečně pozvaly na IV. doktorandské sympozium, které se koná:

6. – 7. října v Univerzitním centru Telč.

 • Sympozium je koncipováno jako mezioborové a je určeno postgraduálním studentům, kteří se ve svých výzkumech zabývají dramatem nebo divadlem. Pozvání patří také pedagogům, jejichž účast je předpokladem pro různorodou diskusi nad prezentovanými tématy.
 • Cílem sympozia je zmapovat alespoň částečně současné tendence v bádání mladých vědců o divadle a dramatu a iniciovat mezioborovou diskusi.

Příspěvky

 • Délka příspěvku je stanovena na 20 minut.
 • Pro účast na sympoziu není povinné mít příspěvek; rozmanitost příspěvků je však žádoucí, aby byly splněny stanovené cíle sympozia.

Přihlášky k účasti (v elektronické podobě) prosím zasílejte na adresu ilona.horvathova@mail.muni.cz do 10. 9. 2017, stejně jako anotace k příspěvkům. Maximální rozsah anotace je 300 znaků.

Registrační poplatek za účast na sympoziu je 400 Kč a je možné jej uhradit elektronicky prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity od 25. 5. do 10. 9. 2017. Přihláška je platná ve chvíli uhrazení registračního poplatku.

Všem účastníkům sympozia (s příspěvkem i bez něj) bude zajištěno a hrazeno ubytování v Telči a občerstvení během společenského setkání, které se uskuteční v pátek 6. října 2017 večer.

Veřejná přednáška Barbory Příhodové (21. 05. 2017)

Scénografická výstava Shakespeare in Prague: pohled kurátorky 

Mgr. Barbora Příhodová, Ph.D. Villanova University (USA) 

Kdy: Středa 24. května 2017 v 15.50–17.30 hod.
Kde: Brno, Gorkého 7, budova G, učebna G 01 

Barbora Příhodová je jednou z kurátorů scénografické výstavy Shakespeare in Prague: Imagining the Bard in the Heart of Europe, která vznikla ve spolupráci Institutu umění-Divadelního ústavu, Národního muzea v Praze, Ohio State University a Columbus Museum of Art (Ohio, USA), kde právě probíhá.  Dr. Příhodová představí koncepci výstavy, zastoupené umělce a jejich scénografická řešení, přičemž se zaměří na sekci „současnou“, kterou kurátorsky připravila. Kromě tendencí v inscenačním zpracování světové „klasiky“ se přednáška dotkne také tématu rozdílných divadelních tradic a metodologických problémů, které příprava mezinárodní scénografické výstavy obnáší.  

Dr. Barbora Příhodová je teatroložka zabývající se historickými formami jevištního výtvarnictví i scénografií současnou, disertační práci věnovala dílu Josefa Svobody. Od roku 2011 spolupracuje s Pražským Quadriennale jako autorka, editorka, kurátorka a odborná poradkyně. Je spoluautorkou publikace Český divadelní kostým (2011).

Více na FB katedry 

Přednáška Barbory Příhodové (16. 05. 2017)

Tajemství scénografie

Mgr. Barbora Diego Rivera Příhodová, Ph.D.

 • PO 22. 5. 14.10-15.45 
 • ÚT 23. 5. 14.10-15.45 
 • ST 24. 5. 14.10-15.45 
 • ČT 25. 5. 14.10-15.45

Katedra divadelních studií Filozofické fakulty MU Gorkého 7. Učebna G01

Jak rozumět scénografii? Jak ji reflektovat, jak o ní psát, o co se při analýze scénografického počinu opřít - jak poodhalit její tajemství, o kterém scénografové jako světově proslulý Josef Svoboda mluvili? Na tyto otázky budeme hledat odpověď v kurzu, jehož cílem je otevřít před studenty problematiku scénografie, jejího zpracování a kritické reflexe na vybraných příkladech tvorby českých, příp. slovenských scénografů. Důvod tohoto výběru je prostý: v druhé polovině 20. století bylo totiž československé jevištní výtvarnictví chápáno jako “světová velmoc,” o čemž mimo jiné svědčí vznik Pražského Quadriennale, světově největší soutěžní přehlídky scénografie a divadelní architektury, která byla ustavena v Praze v roce 1967. Kromě možnosti si osvojit základní nástroje analýzy scénografického řešení tak seminář studentům poskytne krátkou sondu do dějin československé scénografie.


Více informací v ISu: DVE044
Do předmětu je možné se přihlásit i nyní formou dodatečného zápisu (kontaktujte Elišku Poláčkovou).

Nové číslo časopisu Theatralia - 2017/1 (12. 05. 2017)

Divadlo jako organizace a instituce

 

Jarní číslo časopisu Theatralia (2017/1) je v hlavní rubrice Yorick věnováno tématu divadla jako organizace a instituce, tedy především legislativnímu zázemí divadelní činnosti (a to jak z historického pohledu v příspěvku Libora Vodičky, tak v zachycení aktuálního dění kolem schvalování zákona o veřejných kulturních institucích v textu Markéty Štěpáníkové). Právu na duševní vlastnictví se věnuje Martina Hájková a hlavní rubriku uzavírá svým textem Kristýna Binková zaměřující se na otázku tzv. druhé kariéry tanečníků.

V rubrice Spektrum můžete najít příspěvek Evy Stehlíkové o nedávno zesnulém scénografovi Jaroslavu Malinovi a text Šárky Havlíčkové Kysové a Heleny Spurné o problematice realismu hudebního divadla Waltera Felsensteina.

Rubrika Host přináší rozhovory s Petrou Vodičkovou o provozu brněnského CEDu, dále s norskou teatroložkou Wenche Larsenovou o současném stavu norského divadla a rakouskou teatroložkou Brigitte Marschall o Jakobu Levy Morenovi (rozhovor je doplněn překladem textu o tomto zakladateli psychodramatu).

Tematické rozpětí recenzovaných teatrologických publikací (rubrika Orientace) zahrnuje jak knihy věnující se hlavnímu tématu čísla, tak českému či světovému divadlu a dramatu.

V Depeších přispěli autoři reportážemi o vídeňských výstavách, podzimním Pražském divadelním festivalu německého jazyka v Praze či o konferencích o kritice a českém a slovenském divadle. Editoři čísla jsou Iva Mikulová a Libor Vodička.

Číslo je k zakoupení na sekretariátu Katedry divadelních studií FF MU, v Obchodním centru MU (cena čísla je 100,- Kč), Knihkupectví p. Smílkové a je dostupné v Digitální knihovně FF MU.

 

Theatre as an Institution

The thematic section of the Spring issue (2017/1), ‘Yorick’, concerns with institutional aspects of theatre management in the Czech lands, especially the legal frame of theatre activities, both from the historical (Libor Vodička’s paper on the legal turnabout in 1940s/1950s) and todays perspective (Markéta Štěpáníková’s analysis of the current controversies around the bill regulating the management of cultural institutions). The copyright law is addressed by Martina Hájíková, and the main section is closed by Kristýna Binková’s text on the second career of professional dancers. The ‘Spectrum’ section contains a paper by Eva Stehlíková (on the lately-deceased scenographer Jaroslav Malina), and by Šárka Havlíčková Kysová and Helena Spurná (on theatre realism in music theatre of Walter Falsenstein). The Guest Section runs interviews with Norwegian theatre scholar Wenche Larsen on the current Norwegian theatre and Austrian theatre scholar Brigitte Marschall on Jakob Levy Moreno respectively (Moreno, the founder of psychodrama, is also introduced by a translated article on his life and work). The ‘Books Reviewed’ range from issues covered by the thematic section to Czech and world theatre and drama. In the ‘Events’ can be found notes on recent exhibitions in Vienna and Autumn Prague Festival of German Theatre, reports from conference on theatre criticism, etc. Issue editors: Iva Mikulová, Libor Vodička

Změna Veřejné přednášky (08. 05. 2017)

Místo původně plánované přednášky Hasana Zahiroviće vystoupí 10. května slovenský teatrolog Mgr. art Karol Mišovic, PhD. s přednáškou:

Režisér Ján Borodáč a podoby slovenského profesionálneho divadla v rokoch 1920 - 1945

 • Kdy: 10. května v 15:50 - 17:30
 • Kde: Katedra divadelní studií Filozofické fakulty MU, učebna G01
 • Kdo: Mgr. art. Karol Mišovic, PhD., VŠMU, Slovensko

Slovenské divadelníctvo patrí v európskom kontexte medzi tie najmladšie. Jeho profesionálne dejiny môžeme datovať až od roku 1920, kedy v susedných krajinách už existoval hojný divadelný život. V marci 1920 začalo v Bratislave fungovať Slovenské národné divadlo, ale slovo „slovenské“ v názve bolo v jeho počiatkoch len akousi vonkajšou nálepkou. Slovenský jazyk sa do divadla dostával veľmi zriedkavo a sporadicky. Človek, ktorý sa zaslúžil o výrazné poslovenčenie a položil tak základy profesionálnemu slovenskému divadlu bol divadelný režisér, herec, dramaturg, prekladateľ, pedagóg a organizátor Ján Borodáč (1892 – 1964). Práve vďaka jeho iniciatíve môžeme hovoriť o prvých skutočných krokoch slovenského profesionálneho divadla. Napriek obrovským zásluhám, ktoré vykonal v oblasti divadla však patrí medzi najrozpornejšie osobnosti slovenských divadelných dejín, o ktorom dodnes nevznikla žiadna ucelená monografia.

Mgr. art. Karol Mišovic, PhD. (1987) v roku 2012 ukončil magisterské štúdium a v roku 2015 i doktorandské štúdium Teórie a kritiky divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Témou jeho diplomovej práce bolo komplexné spracovanie profesionálnej inscenačnej tradície hier Carla Goldoniho na Slovensku. V dizertačnej práci sa zameral na kontroverznú osobnosť Jána Borodáča a jeho režijnú, dramaturgickú a hereckú tvorbu v rokoch 1924 – 1938. I v praxi sa sústreďuje predovšetkým na výskum slovenskej divadelnej histórie s dôrazom na réžiu a herectvo dvadsiateho storočia. Aktívne sa venuje aj publikačnej a vedeckej činnosti v oblasti súčasnej teatrológie. Od roku 2012 pôsobí ako odborný pracovník v Divadelnom ústave a od roku 2016 je interným pedagógom na Katedre divadelných štúdií na Vysokej škole múzických umení. V roku 2016 mu vyšla knižná publikácia Javiskové osudy, v ktorej sa zaoberá históriou slovenského ženského herectva s osobitným prízvukom na herečky Máriu Prechovskú, Evu Kristinovú, Vieru Strniskovú, Zdenu Gruberovú a Evu Polákovú.

Letní škola klasických studií na KDS! (25. 05. 2017)

XXV. Letní škola klasických studií – Eikón, imago, simulakrum. Obrazy a vizualita antiky

Vizualita – teatralita – divadlo – ANTIKA!

Antika bývá vnímána jako doba velkých vypravěčů a pozorných posluchačů. Pojďme si připomenout, že Řekové a Římané byli také milovníci podívaných všeho druhu: svátečních průvodů, opulentních divadelních představení, teatralizovaných sportovních utkání a mnohých dalších. I v běžném životě se obklopovali uměním, ať už to byly sochy a reliéfy, které zdobily fasády veřejných budov nebo fresky na stěnách soukromých vil.

Tyto „obrazy“ byly jedním z pramenů, z nichž čerpala příběhy antická literatura a také divadlo. Nemalou pozornost budeme věnovat i všem podobám vizuálního odkazu antiky v pozdější evropské kultuře až do současnosti.

Mezi přednášejícími jsou z naší katedry Tereza Konývková, Eliška Poláčková a Amálie Bulandrová, a další odborníci z ústavů a kateder FF a AV.

 • Datum konání:     1.–4. 7. 2017
 • Místo konání:       Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, budova B (Arna Nováka 1), místnost B21.23
 • Pořadatel:            Katedra divadelních studií FF MU, Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i., Asociace učitelů klasických jazyků ALFA
 • Další informace:  FB událost KDS „Letní škola klasických studií 2017“
 • Kontaktní osoba: Eliška Poláčková (eliska.polackova@mail.muni.cz)

POZOR: Na letní školu je třeba se přihlásit prostřednictvím formuláře na webu Kabinetu pro klasická studia a zaplatit registrační poplatek. Registrační poplatek je možné částečně pokrýt ze stipendia FF.

Přednáška Kelda Hyldiga zrušena!!! (25. 04. 2017)

Z důvodu nemoci je čtvrteční přednáška profesora Kelda Hyldiga bohužel zrušena! O případném náhradním termínu budete informováni.

Přednáška bergenského profesora Kelda Hyldiga (25. 04. 2017)

The Norwegian Ibsen Tradition and Peer Gynt

Two guest lectures by

PhD. Keld Hyldig

 • Associate Professor in Theatre Studies
 • Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies
 • University of Bergen, Norway

Zrušeno!

Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, room G01 (Gorkého 7)

The first lecture will give a historical overview of the development of modern theatre in Norway and the influence of Ibsen’s plays on that.Through repeated productions of Ibsen’s plays an Ibsen tradition developed to become the most essential feature of Norwegian theatre. “Realism” or “psychological realism” is the main stylistic characteristic of the Norwegian Ibsen tradition – in a historical perspective. However, the Ibsen tradition is complex, consisting of different lines of traditions that can be linked to the different categories of Ibsen’s plays. During the 20th century the Ibsen tradition got influenced and regulated by modern and postmodern theatricalism.

In the second lecture we shall take a closer look on three examples of recent Peer Gynt-productions: Robert Wilson’s staging at Det norske Teatret 2005, the outdoor production at Lake Gålå 1989-2016 and Alexander Mørk-Eidem’s staging at Nationaltheatret in Oslo 2014.

Keld Hyldig is Associate Professor in Theatre Studies at the University of Bergen. He teaches among others, Norwegian and European theatre history, dramaturgy and aesthetics of theatre.

See more at facebook @KDSFFMU

Veřejná přednáška Jany Jirouškové (20. 04. 2017)

Jana Jiroušková: Africké performance (tradice a současnost)

 • Datum a čas přednášky: 26. duben v 15:50–17:30
 • Místo: Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, budova G, místnost G01 (suterén)
 • Další informace: na Facebooku @KDSFFMU

Přednáška Jany Jirouškové bude zaměřena na pojetí divadla v tradiční africké společnosti a uplatnění této tradice v současné divadelní tvorbě z hlediska divadelní antropologie. V přednášce bude kladen důraz na jednotlivé projevy performerů, jež jsou srozumitelné i v transkulturním ohledu. Prostřednictvím masek a gest známých z tradičních rituálních slavností se snaží současný herec komunikovat nejen s divákem pocházejícím ze stejného kulturního prostředí, ale i s divákem, jenž vyrůstal v odlišném kontextu, v němž panují rozdílné kulturní normy. Na základě těchto zkušeností ze svého prostředí se pak divák snaží pochopit poselství z jiné kultury. Tato skutečnost bude dokumentována na hře Maska Siky, jejímž autorem je José Pliya.

Mgr. Jana Jiroušková, CSc. vystudovala afrikanistiku a historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na materiální kulturu subsaharské Afriky. Vydala řadu publikací, které jsou věnovány různým aspektům materiální kultury současné i tradiční africké společnosti. Spolupodílí se na organizaci divadelního festivalu „Všichni jsme Afričané“. Od roku 2004 pracuje jako kurátorka africké sbírky v Národním muzeu – Náprstkově muzeu.

Veřejná přednáška Filipa Herzy (06. 04. 2017)

Filip Herza: Performance „jinakosti“, populární zábava a kolektivní tělo národa v českých zemích 19./20. stol.

 • Datum a čas přednášky: 12. 4. 2017 v 15.50–17.30
 • Místo: Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, budova G, místnost G01 (suterén)
 • Další informace: na Facebooku @KDSFFMU

„Poznej sám sebe“ – heslo, které se často objevovalo na cedulích a plakátech anatomických muzeí a kabinetů kuriozit 19. století, vybízelo návštěvníky k úvahám nad povahou a limity toho, co může být považováno za normální, přirozené a obecně lidské. Ve své přednášce se Filip Herza bude snažit ukázat, o čem nás může poučit studium těchto přehlídek „jinakosti“ – a to specificky právě vzhledem k dynamikám představ o ab/normálním v českých zemích 19. a 20. století.

Přednáška shrnuje poznatky ze studia historické tradice přehlídek „liliputánů“, „obrů“, siamských dvojčat a dalších tzv. „abnormit“ v Praze od první poloviny 19. století po období meziválečného Československa. Přednáška by měla poukázat na dis/kontinuity v reprezentacích freak „jinakosti“, především s ohledem na historický vývoj českého nacionalismu a představ o „kolektivním těle“ národa – jedná se tedy o pokus inovativně propojit dějiny zábavní kultury, vědy, medicíny a politických diskurzů v českých zemích 19. a 20. století.

 

Intenzivní seminář Mgr. Barbory Schnelle, Ph.D. (06. 04. 2017)

Dramatička Elfriede Jelinek - feministické a politické aspekty její tvorby

Mgr. Barbora Schnelle, Ph.D.

Intenzivní seminář Katedry divadelních studií

 • pondělí 10. 4.     15:50 - 19:05
 • úterý 11. 4.     15:50 - 19:05

Brno, Gorkého 7, budova G, učebna G 01

Kurz je možné absolvovat celý s ukončením za 2 kredity, to i v případě, že studenti nejsou momentálně zapsaní do předmětu - dodatečný zápis zařídí vyučující. Samozřejmě jsou vítáni také zájemci, kteří si nechtějí předmět zapisovat.

Přednáška se bude soustředit na feministické a politické aspekty tvorby Jelinek v rámci celkového kontextu jejího díla, témata jejích her a způsob jejich zpracování, specifičnosti jazyka, zrání dramatické formy od dialogických her k tzv. postdramatickému textu. koncepci neiluzivního divadla, kde na sebe narážejí nikoliv psychologicky prokomponované postavy, ale jazykové plochy. Podíváme se také na inscenační praxi a její nástrahy. Dotkneme se i vlivu Jelinek na české autorky a autory.

Barbora Schnelle studovala divadelní vědu a estetiku v Brně, Berlíně a Vídni a promovala na Ústavu divadelní vědy Masarykovy univerzity v Brně svou prací o divadelních hrách Elfriede Jelinek (vyšlo knižně jako Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu, Brno: Větrné mlýny, 2006). Od roku 2001 žije v Berlíně a pracuje jako svobodná divadelní kritička (především pro časopis Svět a divadlo), novinářka, kulturní manažerka a překladatelka (překládá aktuální německou dramatiku do češtiny, zejména hry Elfriede Jelinek).

 

Erasmus+ 2017/2018 (22. 03. 2017)

Vyhlášení výběrového řízení pro zájemce z řad studentů KDS FF MU o stipendium v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018. Informace o aktuálním výběrovém řízení a další podrobnosti naleznete zde.

Zájemci o studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na partnerských univerzitách v roce 2017/2018 se mohou přihlásit do výběrového řízení.

Podávat přihlášky lze od 18. 4. 2017 do 7. 5. 2017.

Přednáška režiséra Seregeie Tcherkasskeho (16. 03. 2017)

 • Datum a čas přednášky: pondělí 20. 3. ve 12.30-14.05, úterý 21. 3. v 15.50-17.25, středa 22. 3. v 15.50-17.25
 • Místo: Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, budova G, místnost G01 (suterén)
 • Jazyk: angličtina
 • Další informace: http://www.phil.muni.cz/kds/index.php nebo na Facebooku @KDSFFMU

Režisér a vedoucí ateliéru herectví na umělecké akademii Saint Petersburg Theatre Arts Academy pronese 20.–22. 3. na Katedře divadelní studií sérii přednášek na téma „Stanislavski System and Its Transformation in the U.S.“. V přednáškách se bude věnovat otázce, jakým způsobem se Stanislavského způsob výuky herectví promítl do divadelní poetiky a herecké práce předních meziválečných severoamerických scén, především American Laboratory Theatre, Group Theatre a Actors Studio. V širším smyslu bude cyklus přednášek směřovat k pochopení povahy vzájemných kulturních vlivů mezi Ruskem a Spojenými státy v první polovině 20. století.

Sergei Tcherkasski získal profesuru v oboru výuky herectví, zabývá se výzkumem ruských režisérů a osobností Konstantina Stanislavského, zakladatele moderní herecké techniky, jenž zásadním způsobem ovlivnil vývoj evropského i amerického divadla. Prof. Tcherkasski napsal několik publikací, mezi nimiž je mimo jiné Stanislavsky and Yoga (rusky 2013, japonsky 2015, anglicky 2016), kde ukazuje, že na Stanislavského metody výuky herectví měla zásadní vliv praxe jógy. Režíroval několik desítek inscenací doma i v zahraničí, např. Kateřinu Velikou od G. B. Shawa v londýnské umělecké škole RADA nebo Bulgakovovo drama Útěk v Sydney.

 

Přípravný kurz k přijímací zkoušce (13. 03. 2017)

Katedra divadelních studií pořádá pro zájemce o bakalářské studium ve školním roce 2017/2018 přípravný kurz zaměřený na odbornou část přijímací zkoušky.

Další informace naleznete v obchodním centru Masarykovy univerzity zde.

Otevírací doba knihovny v JS (03. 03. 2017)

Otevírací doba knihovny Katedry divadelních studií

pondělí 10.0016.00
úterý zavřeno
středa 10.0016.00
čtvrtek 12.0018.00
pátek 9.0015.00
 

V případě nutnosti a po předchozí domluvě je možné knihovnu zpřístupnit i mimo otvírací dobu.

Pro Knihovnu KDS platí Knihovní řád MU, který naleznete zde:
http://www.muni.cz/services/library/regulations?lang=cs

Knihovnice (knihovnice jsou pomocné vědecké síly z řad studentů):

 • Mgr. Lukáš Kubina, Bc. Vendula Kacetlová, Mgr. Tereza Zálešáková

 

V případě dotazů se obraťte na pracovníky knihovny:
e-mail: knihovnakds@phil.muni.cz
telefon: +420 549 495 367

Zahraniční hosté v jarním semestru (27. 02. 2017)

DAVID SULKIN, 8. 3.

 • Téma: The UK and the Arts after Brexit
 • Kdy: 8. 3. v 15.50, G01
 • Kurz: ne
 • Zprostředkovatel: Eliška Poláčková

SERGEI TCHERKASSKI, 19.–23. 3.

 • Téma: Stanislavski system and its transformation in the U.S.
 • Kdy:
 • PO 20. 3. ve 12.30–14.05, G01
 • ÚT 21. 3. v 15.50–17.25, G01
 • ST 22. 3. v 15.50–17.25, G01
 • Kurz: DVE045
 • Zprostředkovatel: David Drozd

BARBORA SCHNELLE, 10.–12. 4. 2017

 • Téma: Dramatička Elfriede Jelinek – feministické a politické aspekty její tvorby
 • Kdy:
 • PO 10. 4. v 15.50–19.05, G01
 • ÚT 11. 4. v 15.50–19.05, G01
 • ST 12. 4. v 15.50–19.05, G03
 • Kurz: DVE042
 • Zprostředkovatel: Eliška Poláčková

KJELD HYLDIG, 26.–28. 4.

 • Téma: Ibsen and Norwegian theatre – with a special focus on Peer Gynt
 • Kdy: ČT 27. 4. v 9.10–10.40, G01 a 10.50–12.20
 • Kurz: navázáno na DVQ014 Ibsen a Strindberg – křižovatky
 • Zprostředkovatel: Karolína Stehlíková

SVITLANA SHURMA, 8.–12. 5.

 • Téma (pracovní): Kognitivní analýza inscenace Hamlet z NT s Benedictem Cumberbatchem
 • Kdy: 11. 5. cca od 13.00, J01
 • Kurz: navázáno na DVQ043 Metafory kterými hrajeme
 • Zprostředkovatel: Šárka Havlíčková Kysová

BARBORA PŘÍHODOVÁ, 22.–25. 5.

 • Téma: Tajemství scénografie
 • Kdy:
 • PO 22. 5. ve 14.10-15.45, G01
 • ÚT 23. 5. ve 14.10-15.45, G01
 • ST 24. 5. v 15.50–17.30, G01 v rámci kurzu Horizonty teatrologie
 • ČT 25. 5. ve 14.10–15.45, G01
 • Zprostředkovatel: Eliška Poláčková

Zrušení úředních hodin sekretariátu (23. 02. 2017)

V době od 14. 2. do 14.3. 2017 jsou zrušeny úřední hodiny sekretariátu Katedry divadelních studií.

Se svými dotazy se v této době můžete obracet na pracovníka katederní knihovny Mgr. Lukáše Kubinu (lukas.kubina@mail.muni.cz).

Veřejné přednášky - Horizonty teatrologie (07. 02. 2017)

Představujeme vám program veřejných přednášek v rámci kurzu Horizonty teatrologie v jarním semestru 2017. Průvodní informace ke kurzu naleznete v e-learnignovém kurzu na stránce https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3017.

Konání: středa 15.50‒17.20, G01

Kontakt: VerejnePrednaskyKDS@gmail.com

Program:

01. 03.  Iva Mikulová: Divadelní provoz v 50. letech na příkladu režiséra Karla Nováka

 • Katedra divadelních studií FF MU 

15. 03.  Lukáš Brychta: Imerzivní divadlo – na pomezí divadla a výtvarné instalace

 • Divadelní fakulta AMU v Praze 

29. 03.  Martin Langhans: Divadelní aspekty soudního jednání – proces Miladou Horákovou

 • Katedra divadelních studií FF MU 

12. 04.  Filip Herza: Freak show a tělesnost v Čechách v 19. a 20. století

 • Katedra obecné antropologie, FHS UK 

26. 04.  Jana Jiroušková: Africké divadlo

 • Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických sbírek, NM 

10. 05.  Hasan Zahirović: Karel Čapek: pohled do zákulisí dramatické tvorby 

 • Divadelní fakulta AMU v Praze
 • Kulturní dramaturgie, Slezská univerzita v Opavě

Hledáme knihovníky!!! (26. 01. 2017)

Konkurz na obsazení míst knihovníků KDS FF MU

Hledáme studenty teatrologie k zajištění knihovnické práce v katederní knihovně KDS. Zájemci se mohou hlásit emailem sekretářce KDS J. Kapinusové  kapinusova@phil.muni.cz  do 10. 2. 2017.

Konkurz proběhne 24. 2. 2017. Práce v knihovně je odměňována stipendiem dle počtu odpracovaných hodin. Do konkurzu se mohou přihlásit studenti bakalářského, magisterského i doktorského programu na naší katedře. Preferováni budou zájemci, kteří budou moci tuto činnost vykonávat více semestrů, aby se udržela kontinuita a kvalita služeb knihovny, a studenti se zkušeností či praxí v knihovnách.  

Předpokládaný nástup je 27. 2. 2017.

Harmonogram státnic – leden 2017 (13. 01. 2017)

Byl zveřejněn harmonogram státních zkoušek. 

Obhajoba disertační práce N. Satkové (12. 01. 2017)

Ve středu 18. ledna 2017 v 10.00 se v učebně G 01 uskuteční státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Nadi Satkové.

Název práce: Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle).

Školitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D. 

Konzultace dr. Stehlíkové a dr. Havlíčkové Kysové (05. 01. 2017)

Konzultace Mgr. Karolíny Stehlíkové, Ph.D. a Mgr. Šárky Havlíčkové Kysové, Ph.D. ve zkouškovém období: ​po dohodě e-mailem.

Konzultace doc. Drozda (05. 01. 2017)

Konzultace doc. MgA. Davida Drozda, Ph.D. ve zkouškovém období: po dohodě e-mailem.

Konzultační hodiny dr. Vodičky (05. 01. 2017)

Mgr. Libor Vodička, Ph.D. má ve zkouškovém období konzultační hodiny vždy v pondělí 13.00–14.00, případně lze konzultovat prostřednictvím e-mailu: liborvodicka@email.cz.

Reflexe festivalu OST-RA-VAR (04. 01. 2017)

Online časopis při Katedře divadelních studií – Kritické theatrum (KriTh) – zveřejnil reflexe představení uskutečněných na festivalu OST-RA-VAR.

Na webové stránce krith.phil.muni.cz najdete i další recenze a texty. 

Knihovna KDS v lednu a únoru 2017 (04. 01. 2017)

Otevírací doba Knihovny KDS ve zkouškovém období je následující:

pondělí 11.0015.00
úterý zavřeno
středa 11.0015.00
čtvrtek 13.0018.00
pátek 9.0015.00
 

V případě dotazů se obraťte na knihovnice:
e-mail: knihovnakds@phil.muni.cz
telefon: +420 549 495 367

Přednáška o slovenské alternativní kultuře (11. 12. 2016)

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 ve 12.30 proběhne v učebně G 01 přednáška PhDr. Mirona Pukana, Ph.D.:

Esteticko-poetologické metamorfózy slovenské alternativní divadelní kultury před i po roce 1989 

Ph.Dr. Miron Pukan, Ph.D.
Teatrolog, estetik a literární vědec, působí na Filozofické fakultě Prešovské univerzity v Prešově. Ve svém vědeckém výzkumu se zaměřuje na problematiku dějin evropského a slovenského divadla, na teorii dramatu, alternativní středoevropské divadlo a na divadelní kritiku. Publikuje v odborných časopisech i v denním tisku (Javisko, KÓD, Vlna, Slovenské divadlo, SME, Pravda, Literárny týždenník, Divadlo v medzičase, Orghast, Teatro), bývá členem odborných porot profesionálních i amatérských recitačních a divadelních soutěží, přehlídek a festivalů (Dotyky a spojenia, Hviezdoslavov Kubín, Scénická žatva). V umělecké a odborné oblasti spolupracuje s Divadelným ústavem v Bratislavě, SAV Bratislava, Filozofickou fakultou Univerzity Komenského Bratislava, Slovenským rozhlasem a televizí, Divadlem Jonáša Záborského, Divadlem Alexandra Duchnoviča v Prešove a dalšími.

Anotaci přednášky najdete zde.

Přednáška o kognitivních teoriích v teatrologii (07. 12. 2016)

V pondělí 12. prosince v 15.50 se v G 01 koná přednáška:

Kognitivní teorie v teatrologii: konceptuální metafora jako nástroj analýzy

Na příkladu inscenační tradice Janáčkovy opery Z mrtvého domu a dalších příkladech převážně z oblasti hudebního divadla přednášející představí své teoretické úvahy o vztahu tzv. jevištní metafory a metafory konceptuální.

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Vystudovala teorii a dějiny divadla a český jazyk a literaturu na Masarykově univerzitě. V roce 2010 absolvovala doktorské studium divadelní vědy na Filozofické fakultě MU disertační prací s názvem Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. V letech 2009–2012 přednášela teorii divadla na KDFMS FF Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2011–2015 se na Katedře divadelních studií FF MU podílela na řešení grantového projektu Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál (GAČR), od roku 2012 do roku 2014 pracovala rovněž na projektu Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU (OPVK). 
Od roku 2012 pracuje jako odborná asistentka na Katedře divadelních studií FF MU v Brně. Ve svém výzkumu a pedagogické činnosti se zaměřuje na teorii divadla (obzvláště v rámci perspektivy kognitivních studií), inscenování opery a tradiční indické divadlo kúdijáttam. Od roku 2015 vede výzkumný projekt zaměřený na brněnské operní inscenace 2. pol. 20. století – projekt GA ČR s názvem "Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresívní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně" (projekt č. GA15-06548S).

Obhajoba disertační práce Martina Bernátka (26. 11. 2016)

Ve čtvrtek 1. prosince v 10.00 se v učebně G 01 koná státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Mgr. Martina Bernátka. Název práce zní: Promítání v divadlech před první světovou válkou: genealogická sonda do vztahů představení a projekce a konstrukce divadelní specifičnosti. Školitelem je doc. MgA. David Drozd, Ph.D. 

Přednáška o radioartu (22. 11. 2016)

V pondělí 28. listopadu se v 15.50 v učebně G 01 koná další přednáška z cyklu Horizonty teatrologie:

Od radioartu k hudebnímu divadlu

Na příkladu čtveřice režírujících skladatelů z Německa a Rakouska doktor Jiřička ukáže aktuální tendence ve světě hudebního divadla a experimentálního rozhlasového umění. Kromě historického a teoretického vhledu do postupné emancipace a rozvoje rozhlasového a hudebnědivadelního světa představí čtveřici aktivních tvůrců – Heinera Goebbelse, Olgu Neuwirth, Andrease Ammera a Helmuta Oehringa –, jejichž tvorba pokrývá značné spektrum dramaturgických strategií, inscenačních a kompozičních metod a technik. Knihu, z níž přednáška vychází, doplňují rozhovory jak s ústřední čtveřicí představených autorů, tak také s FM Einheitem (hudebním skladatelem a blízkým spolupracovníkem Helmuta Oehringa), Hansem Burkhardem Schlichtingem (významným rozhlasovým producentem), Georgem Katzem (hudebním skladatelem, jedním z pionýrů elektronické nové hudby v NDR) a Dieterem Schnebelem (hudebním skladatelem a muzikologem).

MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D. 
Lukáš Jiřička se narodil v roce 1979. Studoval komparatistiku na FFUK a dramaturgii na DAMU v Praze. Působí jako divadelní dramaturg a režisér radioartových projektů, převážně pro Český rozhlas.
Je autorem libreta k opeře Miroslava Pudláka Sasíci v Čechách (premiéra 12.5.2004, Stavovské divadlo). Byl asistentem Krystiana Lupy při inscenaci Zaratustra v Krakově (premiéra 7. 5. 2005, Stary teatr).
Je jedním z dramaturgů a organizátorů festivalu "jiné" hudby Stimul a spolupodílel se na festivalu IMPRO# v Experimentálním prostoru NoD.
Kromě aktivit organizačních se věnuje také hudební, divadelní a literární publicistice v časopisech a týdenících HIS Voice, Respekt, A2, Hospodářské noviny, Svět a divadlo nebo UNI. Kromě toho publikoval v polských časopisech Ha!art a Didaskalia.
Spolupracoval s režiséry Petrou Tejnorovou, Ondřejem Davidem a Magdou Stojowskou, choreografickým duem VerTeDance a tvůrcem experimentálních filmů Martinem Ježkem. 
Je autorem knihy Identita v době otřesu – Skici o současném polském divadle (2010) a Dobyvatelé akustických scén – Od radioartu k hudebnímu divadlu (2015).

Shakespearovské opery na brněnském jevišti (01. 11. 2016)

V pondělí 7. listopadu v 19.00 bude v přízemí budovy B2 zahájena konference Brno Theatralia Conference 2016: Czech and Slovak Scenography for Shakespearevýstava Shakespearovské opery na brněnském jevišti

Všichni jste srdečně zváni. 

Brno Theatralia Conference 2016 (04. 11. 2016)

Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zve na mezinárodní symposium s názvem „Brno Theatralia Conference 2016: Czech & Slovak Scenography For Shakespeare“, které se bude konat 8.–9. listopadu 2016 v Brně.

Přednášející:
Martin Bernátek
Christian Billing
Joe Brandesky
Jana Cindlerová
Pavel Drábek
Dennis Christilles
Dagmar Inštitorisová
Zuzana Koblišková
Vlasta Koubská
Eva Stehlíková
Klára Škrobánková
Ewa Tomaszewska
Věra Velemanová
Jana (Bžochová-)Wild
Tereza Zálešáková

Témata příspěvků se budou dotýkat inscenování Shakespearových her na Moravě mezi léty 1840 a 2016, speciálně pak scénografického aspektu těchto inscenací.

Konferenční jazyk: angličtina.

Web: http://btc.phil.muni.cz/

Nové číslo časopisu Theatralia – 2016/2 (31. 10. 2016)

Vyšlo nové číslo revue Theatralia 2016/2. Jedná se o anglické číslo na téma: Current trends in theatre theory and meta-theory

Podzimní číslo Theatralia 2016/2 je zaměřeno v rubrice Yorick především na nové trendy v teorii divadla se zvláštním zřetelem k aplikování kognitivních teorií v oblastní uvažování o divadle. Autoři Svitlana Shurma a Wei-lun Lu analyzují z kognitivního hlediska a v kontextu problematiky překladu Hamletův monolog „Být či nebýt“, pozornost Šárky Havlíčkové Kysové je zaměřena na jevištní metaforu ve Verdiho Otellovi nejen v produkci Miloše Wasserbauera. Tomasz Ciesielski se věnuje neurokognitivní perspektivě v oblasti analýzy současného tance, na pojetí těla se ve svém příspěvku zaměřují Dorota Sajewska a Dorota Sosnowska. Jan Motal věnuje svoji pozornost teoretickým možnostem kognitivní fenomenologie.

V rubrice Spectrum se Dita Lánská zabývá konceptem „semantic image“ Otakara Zicha.

V rubrice Guest naleznete rozhovory s Dorotou Sosnowskou a Knutem Ove Arntzenem o jejich pohledu na divadelní teorii.

Pozornost recenzentů v rubrice Reviews je zaměřena především na české divadelní osobnosti (Jan Roubal, Oldřich Stibor), česká a slovenská oblastní divadla (Zlín, Prešov) či na oblast dramaturgie a adaptace. Reportáže (Events) Tomáše Kubarta, Barbory Kašparové či Amálie Bulandrové pocházejí především z německojazyčného prostředí a věnují se happeningům nebo např. výstavám.

Editoři čísla jsou Šárka Havlíčková Kysová a Tomáš Kačer.

Číslo je k zakoupení na sekretariátu Katedry divadelních studií FF MU, v Obchodním centru MU (cena čísla je 100,- Kč), Knihkupectví p. Smílkové a je dostupné v Digitální knihovně FF MU.

Horizonty teatrologie – program – podzim 2016 (07. 10. 2016)

Byl zveřejněn program cyklu přednášek Horizonty teatrologie

Najdete ho v této aktualitě nebo na webu katedry v sekci Horizonty teatrologie, kde jsou také uvedeny anotace všech předchozích přednášek. 

Přednášky se konají v G 01 v termínech: 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11. a 12. 12.

3. 10.              
prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.: Drama a divadlo – národnost a Evropa
(Ústav bohemistiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

17. 10.             
Barbora Kašparová: Německý Tanztheater a dílo Piny Bausch
(Germanistika + Katedra divadelních studií FF MU)
+
Bc. Kristýna Řičánková: Teatralita ženských rituálů a kulturních performancí
(Katedra divadelních studií FF MU)

31. 10.             
Ph.D. Veronika Štefanová: Nový cirkus jako dramatické umění
(Katedra divadelní vědy FF UK, Český rozhlas Praha, Divadelní noviny)

14. 11.        
Ph.D. Martin Bernátek: Promítání v divadlech před první světovou válkou 
(Katedra divadelních studií FF MU, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc)

28. 11.                       
MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.:  Dobyvatelé akustických scén – hudební divadlo a experimentální rozhlasová tvorba
(Divadelní fakulta AMU v Praze)

12. 12.            
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.: Kognitivní teatrologie
(Katedra divadelních studií FF MU)
 

Konání: pondělí 15.50‒17.20, G01

Informace: kurz v ELFu Horizonty teatrologie (https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3017)

KontaktVerejnePrednaskyKDS@gmail.com

Promítání záznamů inscenací (07. 10. 2016)

V rámci předmětu Audiovizuální dokumentace (ale přijít můžete i bez zapsaného předmětu) se ve vybrané středy v G01 koná promítání inscenací ze záznamu:

5. 10. Jaromír Pleskot: Lišák Pseudolus

19. 10. Jerzy Grotowski: Vytrvalý princ (P. Calderon de la Barca)

2. 11. Tadeusz Kantor: Mrtvá třída

16. 11. Petr Lébl: Ivanov (A. P. Čechov)

30. 11. Carlos Padrissa: RING (R. Wagner) - výběr sekvencí z celého cyklu

14. 12. Ukázky z tvorby moderního a současného tance (průřez jeho historií od začátku 20. stol. po současnost)

Kritické theatrum – online časopis při KDS (27. 09. 2016)

Kritické theatrum neboli KriTh poskytuje studentům Katedry divadelních studií prostor k publikování recenzí a také možnost vyzkoušet si redakční práci. Základním cílem projektu je kultivování psaného projevu a argumentace, k čemuž směřuje úzká spolupráce redaktorů s jednotlivými autory. Dalším přínosem by rovněž mělo být formování protiváhy zavedeným kulturním periodikům mladistvým, ale přesto poučeným názorem. Jádro přispěvatelů tvoří studenti a studentky KDS FF MU. Doplňují je absolventi/ky této katedry, studenti jiných uměnovědných či divadelních oborů na dalších univerzitách. Cílem časopisu je rovněž navázat na bohatou síť spoluprací s jednotlivými divadly a tuzemskými festivaly.

Další informace najdete na webu:
krith.phil.muni.cz

E-mailový kontakt na redakci:
kriticke.theatrum@gmail.com  

Knihovna KDS – podzim 2016 (14. 09. 2016)

Otevírací doba Knihovny KDS v podzimním semestru 2016 je následující:

pondělí 11.0017.00
úterý zavřeno
středa 10.0016.00
čtvrtek 13.0018.00
pátek 9.0015.00
 

V případě nutnosti a po předchozí domluvě je možné knihovnu zpřístupnit i mimo otvírací dobu.

V případě dotazů se obraťte na knihovnice:
e-mail: knihovnakds@phil.muni.cz
telefon: +420 549 495 367

Erasmus+ jaro 2017 (12. 09. 2016)

Bylo vyhlášeno 3. kolo výběrového řízení pro zájemce z řad studentů KDS FF MU o stipendium v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017 – jaro 2017

Podávat přihlášky lze od 12. 9. 2016 do 4. 10. 2016, a to elektronicky na adrese:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Povinnými přílohami přihlášky (obě v češtině), které je třeba si připravit předem, jsou:
- životopis
- motivační dopis
Nepovinnou přílohou je certifikát o dosažené úrovni znalosti cizího jazyka.

Další informace o programu Erasmus+ získáte:
- v tomto dokumentu 
- na informační schůzce: ve čtvrtek 29. 10. ve 12.00 (sraz před sekretariátem KDS FF MU)
- u oborové koordinátorky programu Erasmus+ na KDS FF MU: 
Mgr. Martina Musilová, Ph.D. 
(e-mail: 107083@mail.muni.cz nebo martina-musilova@seznam.cz)
- na adrese: http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus