KONTAKT

Adresa Katedry divadelních studií

Katedra divadelních studií, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,
Gorkého 7, 602 00 Brno, Česká republika; 
tel.: (+420) 549 494 528 (sekretariát),
e-mail: div@phil.muni.cz

 

 

Úřední hodiny sekretariátu

Jitka Kapinusová

Sekretariát Katedry divadelních studií

pondělí 13.0015.00
úterý 9.0011.00
středa 9.0011.00
čtvrtek 9.0011.00
pátek 9.0011.00


 

 

Členové katedry a jejich konzultační hodiny (platí pro období výuky – PS 2016)

Vedoucí pracoviště
 
Konzultace
 

prof. PhDr. Margita Havlíčková
gitah@seznam.cz

pátek 10.45–12.15, případně po domluvě i v jiné dny


 


Zaměstnanci
 
 
Profesorky
 
 

prof. PhDr. Eva Stehlíková
stehlikova@mail.muni.cz

 

prof. PhDr. Margita Havlíčková
gitah@seznam.cz

pátek 10.45–12.15, případně po domluvě i v jiné dny
Docenti
 
 

doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.

 

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
drozd@mail.muni.cz

ve zkouškovém období: po dohodě e-mailem
Odborní asistenti a asistentky
 
 

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
sharka.havlicek@centrum.cz
 

od března 2016 mateřská dovolená; ve zkouškovém období: po dohodě e-mailem
 

Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
martina-musilova@seznam.cz,
107083@mail.muni.cz
 

čtvrtek 12.00–13.00, a dále na základě individuální domluvy

Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
stehlikova@phil.muni.cz
 

ve zkouškovém období: po dohodě e-mailem

Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
liborvodicka@email.cz


 

ve zkouškovém období: vždy v pondělí 13.00–14.00; též je možné konzultovat prostřednictvím e-mailu: liborvodicka@email.cz

 

Neakademičtí pracovníci  
   

Jitka Kapinusová
(sekretářka)
kapinusova@phil.muni.cz
 

 

Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. 
(odborný pracovník)
kacer@phil.muni.cz
 

 


 

Mgr. Eliška Poláčková
(odborná pracovnice)
eliska.polackova@mail.muni.cz
 

úterý 11.30–12.30

 

PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A.
(odborný pracovník)
don.sparling@gmail.com
 

 

Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.
(odborný pracovník)
bernatek@mail.muni.cz

 

 

Knihovna Katedry divadelních studií

Otevírací doba ve zkouškovém období:

pondělí 11.0015.00
úterý zavřeno
středa 11.0015.00
čtvrtek 13.0018.00
pátek 9.0015.00


S dotazy se obraťte na pracovníky knihovny: knihovnakds@phil.muni.cz

Telefon: +420 549 495 367

Knihovnice: Mgr. Dita Lánská, Mgr. Naďa Satková

V případě nutnosti a po předchozí domluvě je možné knihovnu zpřístupnit i mimo otvírací dobu. 

 

 

Uznávání výsledků studia v zahraničí

Zahraniční studium koordinuje a jeho výsledky uznává:
Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
oborová koordinátorka programu Erasmus+ na KDS FF MU

e-mail: 107083@mail.muni.cz nebo martina-musilova@seznam.cz

konzultační hodiny – podzim 2016: čtvrtek 12.00–13.00, v jiné dny na základě individuální domluvy e-mailem