KRITICKÉ THEATRUM

Kritické theatrum neboli KriTh je online časopisem při Katedře divadelních studií. Poskytuje jejím studentům prostor k publikování recenzí a také možnost vyzkoušet si redakční práci. Základním cílem projektu je kultivování psaného projevu a argumentace, k čemuž směřuje úzká spolupráce redaktorů s jednotlivými autory. Dalším přínosem by rovněž mělo být formování protiváhy zavedeným kulturním periodikům mladistvým, ale přesto poučeným názorem. Jádro přispěvatelů tvoří studenti a studentky  KDS FF MU. Doplňují je absolventi/ky této katedry, studenti jiných uměnovědných či divadelních oborů na dalších univerzitách. Cílem je rovněž navázat na bohatou síť spoluprací s jednotlivými divadly a tuzemskými festivaly.

krith.phil.muni.cz   

kriticke.theatrum@gmail.com