PUBLICATIONS

Pavel Drábek

DRÁBEK, Pavel. České pokusy o Shakespeara. Brno: Větrné mlýny, 2012.
 

BILLING, Christian M; Drábek, Pavel.Theatralia/Yorick: Czech Stage Art and Stage Design: Special issue. 2011/1.

DRÁBEK, Pavel. Fletcherian Dramatic Achievement: A Study in the Mature Plays of John Fletcher (1579-1625). Brno: Masarykova univerzita, 2010.

DRÁBEK, Pavel. Dýňový démon ve vegetariánské restauraci. Brno: Větrné mlýny, 2010.

SMETANA, Bedřich. Dalibor. K vydání připravili Pavel Drábek a Lenka Zlámalová. Brno: Větrné mlýny, 2009. Obsahuje pět verzí libreta Dalibora včetně nejnovějšího přebásnění Pavla Drábka.

DRÁBEK, Pavel. Společná smrt milenců v Šinagawě. Brno: Větrné mlýny, 2009.

DRÁBEK, Pavel. Picklehering 1607 aneb Nový Orfeus z Bohemie. Brno: Větrné mlýny, 2008.

DRÁBEK, Pavel; KOLÍNSKÁ, Klára; NICHOLLS, Matthew. Shakespeare and His Collaborators over the Centuries. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2008.

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Přežil František Nevrla, k vydání připravil Pavel Drábek. Brno: Větrné mlýny, 2005.

SHAKESPEARE, William. Othello. Přeložil Antonín Přidal, k vydání připravil Pavel Drábek. Brno: Větrné mlýny, 2005.

 

David Drozd

VELTRUSKÝ, Jiří. An approach to the Semiotics of Theatre. Jarmila F. Veltrusky, Tomáš Hoskovec, David Drozd (Eds.) Brno: Katedra divadelních studií FF MU a Pražský lingvistický kroužek, 2012.

DROZD, David. Příběhy dlouhého nosu: analýza a rekonstrukce insceace Evy Tálské v Divadle na provázku. Brno: Divadení fakulta JAMU, 2011.

DROZD, David. Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka. Brno: Divadení fakulta JAMU, 2009.

DROZD, David (ed.). Setkání v mezidveří kulis a smrti. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2007.

 

Margita Havlíčková

ŠTEFANIDES, Jiří; HAVLÍČKOVÁ, Margita; PRACNÁ, Sylva. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku: Opava, Těšín, Krnov, Moravská Ostrava, Šumperk, Svitavy, Moravská Třebová, Bruntál, Rýmařov, Nový Jičín, Frýdek / Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien: Opava, Těšín, Krnov, Moravská Ostrava, Šumperk, Svitavy, Moravská Třebová, Bruntál, Rýmařov, Nový Jičín, Frýdek. 3/3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

 

 

HAVLÍČKOVÁ, Margita a Christian NEUHUBER. Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 

 

ŠTEFANIDES, Jiří; HAVLÍČKOVÁ, Margita; PRACNÁ, Sylva. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku: Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, Znojmo, Jihlava, Šternberk, Prostějov / Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien: Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, Znojmo, Jihlava, Šternberk, Prostějov. 2/3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

HAVLÍČKOVÁ, Margita. Berufstheater in Brünn 1668-1733. Brno: Munipress, 2013. 

 

ŠTEFANIDES, Jiří; HAVLÍČKOVÁ, Margita; PRACNÁ, Sylva. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku: Ředitelé městských divadel / Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien: Direktoren der Stadttheater. 1/3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2009.

DUFKOVÁ, Eugenie (ed.). Reduta - Divadlo na Horním námětí. Brno: BM Typo, 2005.

SRBA, Bořivoj; STÁRKOVÁ, Jana (eds.). Ztracené kontexty: k souvztažnostem české a německy mluvící divadelní kultury v Čechách a a na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2004.

 

Šárka Havlíčková Kysová

 

 

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Brno: Munipress, 2013.

 

Klára Kovářová

KOVÁŘOVÁ, Klára. Posedlost divadlem / Evžen Sokolovský. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2008.

 

Radka Kunderová

KUNDEROVÁ, Radka (ed.) Tendence v současném myšlení o divadle. Ad honorem prof. PhDr. Ivo Osolsobě. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2010.

 

Martina Musilová

MUSILOVÁ, Martina. Fauefekt. Vlivy brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Praha: NAMU a BRKOLA, 2010.

JANDL, Ernst; MAYRÖCKEROVÁ, Friedericke.Experimentální hry. K vydání připravila Martina Musilová. Praha: Fra, 2005.

MUSILOVÁ, Martina (ed.). Lets Play Czechs II: Contemporary Czech Drama. Praha: Divadelní ústav, 2008.

MUSILOVÁ, Martina (ed.). Lets Play Czechs: Contemporary Czech Drama 1989-2004. Praha: Divadelní ústav, 2004.

MUSILOVÁ, Martina (ed.). Kdyby 2000 klarinetů. Praha: Divadlo Na zábradlí, 1998.

 

Markéta Polochová

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Přeložila Markéta Polochová. Praha: Na konári, 2011. 


 

POLOCHOVÁ, Markéta (ed.) Theatralia/Yorick Special issue. 2012/1.
 


Barbora Příhodová

DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora. Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou. Brno : MUNI Press - Josef Svoboda o.p.s., 2014.

PŘÍHODOVÁ, Barbora. Costume and the Performing Body. In ARONSON, Aron (ed.)The Disapering Stage: Reflections on the 2011 Prague Quadrienal. Prague: Arts and Theatre Institute, 2011, pp. 74-83.  

PTÁČKOVÁ, Věra; PŘÍHODOVÁ, Barbora; RYBÁKOVÁ, Simona. Český divadelní kostým / Czech Theatre Costume. Praha: Pražská scéna a Institut umění - Divadelní ústav, 2011.

Divadlo Svoboda. Režie Jakub Hejna, scénář Jakub Hejna a Barbora Příhodová, produkce Jiří Konečný / Endorfilm, kamera Jiří Chod, hudba Antony Phillips. Distribuční premiéra v čR 7. 4. 2011. Dokumentární film o Josefu Svobodovi. 

 

Eva Stehlíková

STEHLÍKOVÁ, Eva. Vetera et nova. Praha: Torst, 2014.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Ancient Greek and Roman Theatre. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Co je nám po Hekubě. Praha: Brkola, 2012.

SENECA, L. A. Faidra. Přeložila Eva Stehlíková. Praha: Artur (edice D), 2011.

EURIPIDÉS. Ifigenie v Aulidě. Přeložil Josef Topol za filologické spolupráce Karla Hubky, předmluva, komentář a doslov Eva Stehlíková. Brno: Větrné mlýny 2009.

STEHLÍKOVÁ, Eva; CIESLAR, Jiří (eds.). Alfréd Radok mezi divadlem a filmem. Praha: AMU a Národní filmový archív, 2007.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Antické divadlo. Praha: Karolinum, 2005.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadlo za časů Nerona a Seneky. Praha: Divadelní ústav, 2005.

STEHLÍKOVÁ, Eva. A co když je to divadlo? Několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem. Praha: Koniasch Latin Press a Divadelní ústav, 1998.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Římské divadlo. Praha: Koniasch Latin Press, 1993.

STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecké divadlo klasické doby. Praha: Koniasch Latin Press, 1991.

 

Karolína Stehlíková

FIGUEIREDO, Ivo de. Henrik Ibsen. Člověk a maska. Překlad Karolína Stehlíková. Praha: Karolinum, 2015.

STEHLÍKOVÁ, Karolína, KRIŠTŮFKOVÁ, Kateřina, KENDÍKOVÁ, Hana. A bude živo!: pamětní tisk k 80. narozeninám Františka Fröhlicha. Praha: Elg, 2014.

HUMPÁL, Martin (ed.). Buřič a buditel Bjørnstjerne Bjørnson. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011.

3x3 Norén Fosse Saalbachová. Antologie skandinávského dramatu. Překlad Zbyněk Černík, Karolína Stehlíková, Michaela Weberová. Praha: Elg, 2008.

STEHLÍKOVÁ, Karolína. Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Praha: Elg, 2006.

 

Libor Vodička

VODIČKA, Libor. Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla. Praha: Brkola, 2014.

VODIČKA, Libor; LAZORČÁKOVÁ, Tatjana (eds.)Theatralia/YorickPodoby studiových scén. 2011/2.

 

JIŘÍK, Jan; ŠOTKOVSKÁ, Jitka; VODIČKA, Libor; SYROVÁTKA, Tomáš. Před oponou, za oponou: osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909-2009. Pardubice: Východočeské divadlo Pardubice, 2009.

VODIČKA, Libor; ZIZLER, Jiří; HRUŠKA, Petr; MACHALA, Lubomír (eds.). V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.

 

 JANOUŠEK, Pavel a kolektiv. Dějiny české literatury 1945-1989. 4 svazky. Praha: Academia,  2008-2009. Editor a autor kapitol o dramatu Libor Vodička.

KOHOUT, Pavel. August August, august. Předmluva a příprava k vydání Libor Vodička. Brno: Větrné mlýny, 2006.

MRŠTÍKOVÉ, Alois a Vilém. Maryša. Komentář a příprava k vydání Libor Vodička. Brno: Větrné mlýny, Brno, 2005. 

 

Pavel Klein (1975-2007)