Zprávy ze světa

Výstavy: Sokol v umění a Olympijský plakát (23. 06. 2016)

Od 24. června jsou v Národním památníku na Vítkově k vidění dvě výstavy Sokol v umění a Olympijský plakát.

Sokol v umění:

Výstava Sokol v umění je výstavou, která na několika panelech prezentuje opomíjený, ale podstatný a specifický vztah českého umění a tělocvičného spolku Sokol. Výstava prostřednictvím historických fotografií z fotoarchivu Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, z archivních fondů TJ Sokol Opava a Sokol Brno I dokumentuje, jaké umělecké prostředky spolek využíval ke komunikaci s veřejností v druhé polovině 19. století a v době první republiky. Ukazuje také, jak zásadní vliv měly zmiňované vazby mezi umělci a Sokolem na stabilizaci české kultury a na rozvoj českého umění.

Olympijský plakát:

V Národním památníku na Vítkově bude vystavena kompletní řada plakátů z letních olympijských her. Celá kolekce představuje unikátní přehlídku grafického umění, která odráží styl doby svého vzniku i postupný rozmach olympijského hnutí. Nejstarším originálem bude plakát z Olympijských her ve Stockholmu 1912. Plakáty budou doplněny několika trojrozměrnými předměty a archiváliemi z letních her.

Festival Quijotova šedesátka (23. 06. 2016)

Divadelně-integrační festival Quijotova šedesátka se koná 25.–27. srpna 2016 v Lipnici nad Sázavou. Festival je zaměřen na umělecká uskupení pracující s lidmi s postižením a dalšími sociálně vyloučenými skupinami. 

Mezi pozvanými soubory letos vystoupí sociální divadlo Rozkoš bez rizika, Bohnická divadelní společnost nebo Divadlo Klauniky, které je zároveň pořadatelem festivalu.

Organizátoři nabízejí studentům uměleckých a uměnovědných oborů zlevněné vstupné na celé tři dny festivalu. Pro zájemce z řad studentů je také možná spolupráce na festivalu. 

Další informace hledejte na webu: www.klaunika.eu

Divadelní revue - předplatné 2016 (10. 06. 2016)

Připomínáme možnost zakoupení či obnovení předplatného letošního ročníku teatrologického časopisu Divadelní revue 2016.

První číslo vychází na konci června a obsahuje zejména shakespearovské příspěvky, druhé číslo se bude věnovat divadlu 19. století, třetí 20. století.

Cena předplatného činí 273 Kč za tři čísla ročníku.
Předplatitelům jsou nabízena zdarma starší čísla časopisu do roku 2013 včetně.

Předplatné je možné objednat:
1. na webu Divadelní revue: http://www.divadelnirevue.cz/predplatne
2. e-mailem, telefonicky, poštou či osobně:
Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. – jan.jirik@divadlo.cz, tel. 224 809 137, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, 11000


 

Zahájení Valtického kulturního léta (01. 06. 2016)

Katedra divadelních studií dostala nabídku k účasti na slavnostním zahájení Valtického kulturního léta v pátek 3. 6. 2016, jehož součástí je jevištní provedení serenaty A. Vivaldiho v nově otevřeném rekonstruovaném zámeckém divadle – viz plakát.

Zájemcům z řad posluchačů KDS byl nabídnut vstup zdarma, je však třeba urychleně kontaktovat manažera zámeckého divadla Mgr. Jana Petra na adrese: petr@jamu.cz

Upozorňujeme, že dopravu do Valtic a zpět si musí každý zajistit sám, přičemž poslední spoje do Brna (autobus nebo vlak) odjíždějí mezi 18.00 a 19.00.

The Elizabethan Madrigal Singers (31. 05. 2016)

The Elizabethan Madrigal Singers, chór welšské univerzity Aberystwyth, vystoupí 13. června 2016 v kostele Sv. Salvátora v Praze na Salvátorské 1.

Chór, který založil Walter Ryan, vystupuje od roku 1950 po celém světě. Autory aranžmá pražského vystoupení jsou Fraser Brown a James Kennedy.

Konference v Litvě – CFP (26. 05. 2016)

Na přelomu září a října 2016 se v Litvě koná další ročník konference pro mladé divadelní kritiky a zároveň mezinárodní divadelní festival Sirenos.  

Bližší informace se dozvíte na těchto stránkách:
www.theatreconference.wordpress.com 
www.facebook.com/youngtheatrecriticsconferece

The 6th International Theatre Conference for Young Theatre Critics “(re)FRESH” will be held in frames of 13 th Vilnius International Theatre Festival “Sirenos”.

For the sixth time the Conference invites young theatre professionals from different countries to discuss relevant issues of contemporary performing arts. This year we offer to concentrate on the issues of young theatre and young theatre makers under the title “(re)FRESH”: The role of the new generation in the dynamics of theatrical life is obvious. As is the demand for new and unique voices of theatre makers. Every country has a different theatre tradition and history of theatre: how does today’s generation react to it? Are they rebelling or are they continuing the tradition? What is the situation of the young theatre makers today? Young theatre: is it refreshing or repeating?

The working language of the Conference is English.

The deadline for the proposals to be sent is the 24th of June 2016

The proposals have to be sent to: viktorija@theatreagency.lt

Site specific projekt hledá dobrovolníky (09. 05. 2016)

Hledá se několik dobrovolníků na nový site specific projekt pro Moravskou galerii v Brně. Půjde o netradiční formu prohlídky galerie s dramatickými prvky v režii Jiřího Honzírka.

Pro více informací se prosím obracejte na: jirkahonzirek@gmail.com

Akce se uskuteční v termínech: 21. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 26. 6. a 30. 6. od 19 hodin.

Mezinárodní konference o herectví (JAMU) – CFP (03. 04. 2016)

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádá 25. a 26. listopadu 2016 mezinárodní konferenci:

Tendence v současném herectví a herecké pedagogice

Konference je věnována památce významného divadelního teoretika doc. PhDr. Jana Roubala, Ph.D., dlouholetého pedagoga DIFA JAMU.

Cílem konference je poskytnout pedagogům zabývajícím se hereckou tvorbou platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností, společné promyšlení konceptů práce s herci a případně i teoretických východisek reflektujících pozici herce v současném umění a ve světě. Konference proto otevírá nejen témata spojená s pedagogikou, ale i s otázkami herectví v interkulturních kontextech. Důraz je kladen na praktické využití diskutovaných přístupů a na reflexi a poučení ze sdílených pedagogických i hereckých zkušeností účastníků.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Přihlášky s abstrakty v rozsahu 200–300 slov je možné zaslat koordinátorce konference Mgr. Anně Lahodové (theatre_conference2016@jamu.cz) nejpozději do 15. května 2016.

Podrobnější informace naleznete v dokumentu Call for Papers a přihlášce.

Vyšla Divadelní revue 3/2015 (24. 01. 2016)

Divadelní revue 3/2015

Divadelní revue n° 3/2015 se zcela věnuje českému divadlu 20. století. – V bloku studií se pět českých teatroložek zabývá pěti tématy – od meziválečné avantgardy po divadlo za tzv. normalizace. Ladislava Petišková objevuje dosud nezmapovaný prostor choreografické spolupráce Jarmily Kröschlové s Jiřím Frejkou a E. F. Burianem; Martina Musilová se zabývá vlivem ideologie na teoretické texty Jindřicha Honzla; Naďa Satková analyzuje československou premiéru Sestupu Orfeova z roku 1960; Lenka Jungmannová zkoumá okolnosti vzniku jednoaktovky Václava Havla Motýl na anténě a Radka Kunderová se snaží rozkrývat diskurzy normalizačního kulturněpolitického systému na příkladě inscenace Divadla na Vinohradech. – Druhý blok zaplňují příspěvky z květnového jednodenního sympozia věnovaného režiséru Petru Léblovi, při příležitosti jeho nedožitých padesátých narozenin. Otevírá jej vyzývavá stať Davida Drozda o „přeměřování“ pohledu na českou režii let osmdesátých a následují neméně přínosné příspěvky Niny Vangeli, Věry Velemanové a Miroslava Lukáše i veselé archivní materiály. – Barbara Topolová v rozhovoru čísla zpovídá historičkou, lexikografku a hlavní editorku v listopadu vydaného (dvoj)svazku České divadelní encyklopedie Evu Šormovou. – V čísle najdete recenze Veroniky Ambros, Věry Ptáčkové, Alexeje Byčka a Ladislavy Petiškové, zprávu Petry Ježkové o projektu České divadelní encyklopedie a vzpomínkový text Sergeje Machonina o samizdatovém časopisu O divadle.

Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2016 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech:

Praha
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (recepce)
Knihkupectví Fischer, Kaprova 10, Praha 1
Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Brno
Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno

facebook

Rozhlasové pořady o americkém dramatu (14. 01. 2016)

Český rozhlas Vltava vysílá každou první sobotu v měsíci, vždy v 17.00, jeden díl z cyklu Sto let amerického dramatu. Překladatelé Hana Ulmanová a Jiří Josek v něm představují nejvýznamnější autory a etapy amerického divadla. Pravidelnou součástí pořadů jsou i ukázky z děl jednotlivých dramatiků. Dvanáctidílný seriál zahájil portrét „otce moderního amerického dramatu“ Eugena O’Neilla, další budou následovat.

Podrobné informace:
http://www.rozhlas.cz/vltava/stream/_zprava/sto-let-americkeho-dramatu--1570005

Cena Václava Königsmarka - výsledky (08. 06. 2015)

Výsledky 8. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Teatrologická společnost na své valné hromadě 29. května 2015 vyhlásila vítěze osmého ročníku teatrologické soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní vědy a je udělována za průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná porota sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť.

Do osmého ročníku bylo přihlášeno 27 prací – z toho: 15 bakalářských; 11 magisterských a jedna disertační; práce zaslali studenti pražské, brněnské a olomoucké divadelní vědy a studenti JAMU. O ocenění rozhodovala porota ve složení: David Drozd (předseda), Daniela Jobertová, Andrea Jochmanová, Lenka Jungmannová, Helena Spurná, Barbara Topolová a Martin Pšenička.

Cenu Václava Königsmarka v 8. ročníku soutěže Teatrologické společnosti získali:

V kategorii magisterských prácí:

----------------------------------------------

1. místo

Karolína Plicková (FF UK Praha) za práci „Pantomima Alfreda Jarryho“

Magisterská práce Karolíny Plickové Pantomima Alfreda Jarryho upoutává už volbou nesnadného a neběžného tématu z oblasti moderního pohybového divadla.  Zpracování však může být komplikováno (ne)dostupností materiálu i nutností vyrovnat se se svědectvími pamětníků. Všechny tyto obtíže Karolína Plicková zvládá: práce je materiálové vyčerpávající a už jen na dokumentační úrovni objevná (nemluvě o tom, že vyvrací některé nepřesnosti tradované v dosavadní literatuře), výklad je precizně vedený a přehledně strukturovaný. Vzhledem k tomu rekonstrukce představení pohybového divadla patří snad k nejnáročnějším v rámci rekonstrukce inscenace, je nutno také vyzdvihnout schopnost jednotlivé tvůrčí počiny Turby a Hybnera velmi zdařile evokovat. – Školitel: Petr Christov

2. místo

Zdenka Gočálová (FF MU Brno) za práci „Beskydské divadlo v Novém Jičíně (1942–1963)“

Monografie věnovaná Beskydskému divadlu v Novém Jičíně přináší pozoruhodně důkladný pohled na existenci divadla tzv. krajového typu, jehož základna se konstituovala v období protektorátu v oblasti střední a částečně severní Moravy. Výsledkem práce Z. Gočalové je velmi kvalitní a originální výzkum, doplněný obsáhlým soupisem dobové i soudobé literatury, medailony významných osobností, soupisem repertoáru (vč. počtu repríz jednotlivých inscenací) a obrazovou přílohou, který by mohl být vzorem pro výzkumy dalších podobných scén, působících na Moravě, jimž není do dnešní doby věnována prakticky žádná obsáhlejší studie. – Školitel: Libor Vodička

3. místo

Barbora Doležalová (FF MU Brno) za práci „Čekání na Godota: Po stopách překladů“

Autorka provedla na základě dobře zvoleného teoretického východiska precizní analýzu čtyř překladů Beckettovy hry a pojmenovala jejich roli v rámci konkrétního inscenačního záměru. Práce je inspirativním příspěvkem z oblasti translatologie, v jejímž rámci autorka dokázala postihnout i dosud málo reflektovaný problém znovupřekládání. – Školitel: David Drozd

Čestné uznání

Zuzana Řezníčková (FF UP Olomouc) za práci „Pátrání po neviditelném vrahovi: detektivní žánr a jeho podoby v auditivních médiích“

Práce Zuzany Řezníčkové je sympaticky průkopnická svým zaměřením na rozhlasové drama, kterému není věnována soustavnější pozornost, a v rámci toho ještě soustředěním na žánr detektivní. Musí se tak vypořádavat s množstvím metodologických problémů, které ale v analýzách řeší inspirativním způsobem, takže práce může být výzvou k dalšímu bádání na dosud málo prozkomaném poli. – Školitel: Andrea Hanáčková

Čestné uznání

Lukáš Kubina (FF MU Brno) za práci „Teatralita prvomájových oslav v letech 1948 až 1952 v ČSR“

Práce s pozoruhodným tématem směřuje k identifikaci teatrálních vzorců a divadelních postupů v oficiálních slavnostech prvních  let po komunistickém puči.  Při pokusu o jejich rekonstrukci a interpretaci projevil autor schopnost kontextuálního myšlení a uplatnění mezioborového přístupu. – Školitel: Martina Musilová

 

V kategorii bakalářských prácí:

--------------------------------------------

1. místo

Barbora Šupová (FF UK Praha) za práci „Porta apostolorum Miroslava Bambuška jako brána paměti místa Postoloprty“

Bakalářská práce Barbory Šupové je v mnoha ohledech inspirativním čtením, které překračuje hranice vymezeného žánru bakalářské práce. Šupová se jen zdánlivě zabývá pouze scénickým projektem Miroslava Bambuška, který rozevírá tabuizované historické trauma – poválečný masakr německého obyvatelstva obce Postoloprty, jeden z mnoha neuralgických bodů moderní české/středoevropské historie. Šupová svou prací otevírá, a v tom je její velký přínos, složitá témata historie, paměti, společenského tabu, kolektivního nevědomí, ale i uměleckého zobrazení extrémní skutečnosti a role uměleckého zpracování jako mechanismu rozpomínání a léčby traumatu. – Školitel: Petr Christov

2. místo

Aneta Pavlíčková (FF UK Praha) za práci „Režijní tvorba Franka Castorfa. Politično v současných Castorfových inscenacích v divadle Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz“

Práce Anety Pavlíčkové věnovaná Franku Castorfovi provází čtenáře přehledně a neomylně lesem složitých režijních strategií předního německého tvůrce. S pomocí aktuálních teoretických přístupů vyčerpávajícím způsobem pojmenovává i ty nejsložitější Castorfovy režijní postupy jakými jsou politika vnímání, desémantizace, fenomenalita divadelní události a pozice diváka v Castorfově jevištním chaosmu. – Školitel: Zuzana Augustová

Čestné uznání

Michal Zahálka (FF UK Praha) za práci „Dramatické odpovědi na Molièrova Misantropa“

Práce Michala Zahálky je cenná volbou frankofonní tématu, i suverénní znalostí nezbytných souvislostí francouzského divadla. Zejména si však zaslouží ocenění jako stylisticky velmi vyspělá, poutavě a čtivě sepsaná studie. – Školitel: Petr Christov

V kategorii disertačních prací nebyla cena udělena.

Porota se rozhodla zveřejnit i jména autorů inspirativních a kvalitních prácí, které sice nebyly oceněny, ale postoupily do druhého kola soutěže; jsou to: Tomáš Kubart, Katarína Marková, Amálie Bulandrová, Johana Černa, Dominika Široká.

První až třetí místa byla oceněna finančí částkou a všichni ocenění dostali věcnou cenu v podobě knih nakladatelství Pražská scéna, NA KONÁRI a roční předplatné časopisu Divadelní revue.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohli autoři česky psaných a v ČR v letech 2013 a 2014 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretických obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém.

www.teatrologie.cz

Prof. Stehlíková v publikaci o vědkyních (14. 01. 2015)

Prostřednictvím uvedeného odkazu (http://www.zenyaveda.cz/files/cena-milady-paulove-final.pdf) si můžete stáhnout PDF-verzi publikace, která představuje laureátky a vědkyně nominované na Cenu Milady Paulové v letech 2009 až 2014.

Jednou z nich je paní prof. PhDr. Eva Stehlíková (její medailon najdete na s. 59). 

Cenu Milady Paulové ustavilo v roce 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a každoročně ji ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., udílí významné české badatelce za celoživotní přínos vybranému vědeckému oboru. 

Ocenění nese jméno české historičky Milady Paulové, první ženy, která získala právo přednášet na univerzitě a později se stala také první profesorkou na našem území.

Smyslem Ceny Milady Paulové je veřejně ocenit a zviditelnit vědeckou práci významných českých badatelek a podpořit ženy ve vědě. Cena je udílena za přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. 

Rozhovor s Karlem Krausem z roku 2011 (25. 03. 2014)

Divadelní revue zpřístupnila ve svém webovém archivu text rozhovoru s Karlem Krausem (1920–2014) z čísla 2/2011. Celý text zde.

PQ založilo virtuální knihovnu textů o scenografii (26. 02. 2013)

Scenography Expanding Library 

Online zveřejnění odborných článků o scénografii, prostoru a dramaturgii

Rádi bychom Vás seznámili s projektem internetové knihovny Scenography Expanding Library, který jsme začali v posledním roce intenzivně budovat. V rámci vzdělávacího interaktivního projektu  E-scenography obdrželo Pražské Quadriennale v roce 2012 práva na překlad a elektronické zveřejnění devíti článků zabývajících se prostorem, scénografií a dramaturgií.
Za poslední rok jsme publikovali celkem 15 článků, které se zabývají současnými teoriemi a rozšiřujícím se pojetím scénografie. Doposud byly tyto články jen těžko přístupné české odborné veřejnosti. Odborné články redigované Martou Ljubkovou, jsou nyní k dispozici bezplatně na webových stránkách Pražského Quadriennale.
Cílem překladů je často obtížné teoretické texty zprostředkovat českým tvůrcům, teoretikům a studentům.

Bezplatný přístup do on-line knihovny získáte registrací na našich webových stránkách.

rgistrací budete moci využívat další dva nástroje služby E-scenography – databázi škol či vytvoření vlastního newsletteru.

Podrobnosti a seznam textů zde.