Zprávy ze světa

Přehlídka polské choreografie (23. 09. 2016)

Studio Hrdinů hostí přehlídku polské choreografie:

THIS IS POLAND!/IDIOM FESTIVAL

V rámci projektu „This is Poland!/To Polska właśnie!” proběhne v Praze přehlídka performance polských choreografů a také workshopy, které budou zakončeny prezentací odvedené práce.

Uváděná představení jsou příkladem nejnovějších tendencí v polském tanci a performance, zaměřují se na témata spojená s polskou historií a tradicí a na obraz současného Poláka.

Přehlídka si klade za cíl prezentovat různé způsoby, jak umělci, kteří se věnují současné choreografii a performance, rozumějí polské identitě a bytí Polákem. Volba právě těchto umělců není náhodná – všichni se zabývají tématy, která cílí na veřejnou debatu, ovšem každý pro své sdělení využívá jinou estetiku a uměleckou formu.

Další informace najdete na webu: thisispoland.eu

Konference o kritice (05. 09. 2016)

Konference o kritice se bude konat 12. října 2016. Jejím cílem je reflektovat potřebnost a aktuální stav umělecké kritiky v médiích.

Pro účast na konferenci je potřeba se zaregistrovat nejpozději do 26. září 2016.

Na konferenci budou hovořit například prof. PhDr. Jindřiška Bártová, Jana Soukupová, doc. MgA. David Drozd, Ph.D., prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. a další. 

Tématy konference jsou například: umělecká kritika v médiích, marketingové a ekonomické dopady umělecké kritiky, odpovědnost kritiky vůči umělcům a návštěvníkům kulturních akcí, kritika versus reklama.  

Další informace poskytují webové stránky: http://www.konferenceokritice.cz/

Přednáška o A. Goldflamovi (05. 09. 2016)

V rámci cyklu Oči Brna se v úterý 20. září v 18.00 v konferenčním sále MZK koná přednáška: 

Arnošt Goldflam. Cesta od brněnské bohémy k nejuváděnějšímu dramatikovi. 

Přednášet bude prof. PhDr. Josef Kovalčuk. Bude hovořit o Goldflamově režijní a dramatické tvorbě od studií na JAMU přes Divadlo X až k prostějovskému a později brněnskému HaDivadlu. Charakterizovat bude i Goldflamovu pozdější tvorbu v době jeho pražského působení.

Další informace: https://www.mzk.cz/AG-cesta

Festival Divadlo bez bariér (22. 08. 2016)

Divadlo loutek Ostrava připravuje 9. bienále festivalu Divadlo bez bariér, který proběhne 3. – 6. října 2016.

Letos na festival pozvalo  Stanislava Zindulku a Divadlo v Řeznické, režisérské duo SKUTR, Jaroslava Duška, Taneční studio Light, Buchty a loutky a mnohé další. Festival nabídne dopolední představení pro školy, odpolední a večerní představení pro dospělé, představení ve školách, v nemocnicích a speciálních zařízeních i besedy.

Další informace najdete na webu pořadatele. 

Festival Janáček Brno (22. 08. 2016)

Ve dnech 7. až 10. října 2016 se uskuteční 5. ročník mezinárodního divadelního a hudebního festivalu Janáček Brno

Program festivalu obsahuje tři základní linie. Jedná se o interpretace oper v podání světových umělců a souborů, linii programu věnovanou sborové tvorbě a programovou linii prezentující mezižánrové přesahy díla Leoše Janáčka („Jazz goes to Janáček“). 

V operní linii programu připraví soubor Janáčkovy opery premiéru Káti Kabanové (L. Janáček) v režii Roberta Carsena. Formou pohostinského představení vystoupí Státní divadlo Norimberk s provedením opery Z mrtvého domu (L. Janáček) v režii uznávaného Calixta Bieita, který ve svých produkcích jde často až na inscenační hranice operního žánru. Opera Göteborg uvede inscenace Očekávání (A. Schönberg) a Modrovousův hrad (B. Bartók) v režii Davida Radoka. Brno Contemporary Orchestra připraví audiovizuální operu The Cave od Steva Reicha.

Veškeré informace o festivalu a možnost zakoupení vstupenek on-line najdete na stránkách: www.janacek-brno.cz

Divadelná Nitra – rezidence s workshopy (08. 07. 2016)

Festival Divadelná Nitra 2016 vyhlašuje otevřenou výzvu na rezidenční pobyty po dobu trvání festivalu (23. až 29. 9. 2016). Workshopy jsou určeny divadelním kritikům do 35 let a zavazují účastníky publikovat recenze o festivalových představeních.

Za Českou republiku budou vybráni 2 účastníci a 1 náhradník. Festival jim uhradí ubytování, vstupenky, stravování a cestovné (nejekonomičtější variantu). 

Mentorem rezidenčních workshopů je francouzský profesor Patrice Pavis a zúčastní se jich kritici z Česka, Maďarska, Polska, Běloruska, Ukrajiny, Moldávie a Slovenska.

Termín uzávěrky je 15. srpna 2016.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách:
http://www.nitrafest.sk/domov/novinky/detail/v4theatre-residency-2016-open-call1

Vyšla Divadelní revue 1/2016 (29. 06. 2016)

Divadelní revue 3/2015

Číslo n° 1/2016 (má pomyslené pořadové číslo 100!) přináší zejména pestrý blok příspěvků věnovaných shakespearovským tématům. – Filip Krajník píše o motivu vražd spících obětí v alžbětinských textech; přetiskujeme kapitolu z monografie Jamese Shapiroa 1606: William Shakespeare a rok Leara (2015). Sen noci svatojánské Petera Brooka v Royal Shakespere Company je v dějinách divadla 20. století považován za přelomovou inscenaci. Vzhledem k známé Brookově nechuti pouštět na své divadelní zkoušky vnější pozorovatele máme v Čechách jeden unikát: režisérce Lídě Engelové se v roce 1970 podařilo zúčastnit celého zkušebního procesu Snu a navíc si o něm vedla podrobný deník. Ten téměř půl století vydáváme. Přehledová stať Martiny Musilové představuje život a práci francouzského herce, zpěváka a pedagoga Françoise Delsarta (1811–1871) a Ladislava Petišková zevrubně portrétuje osobnost a tvorbu mima a pedagoga Richarda Webera (1932), dlouholetého člena Pantomimy Na zábradlí a spoluzakladatele renomované herecké školy Scuola Teatro Dimitri. Jan Císař shrnuje své praktické i teoretické zkušenosti s měnící se rolí (činoherní) dramaturgie v poválečném českém divadle. Rozhovor s teatroložkou a historičkou loutkového divadla Alicí Dubskou připravila Nina Malíková. Z recenzní rubriky upozorňujeme na příspěvky k poslednímu vydanému knižnímu opusu Bořivoje Srby Prozření Genesiovo o inscenační tvorbě pražských činoherních divadel za nacistické okupace.

 

Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2016 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech:

Praha
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (recepce)
Knihkupectví Fischer, Kaprova 10, Praha 1
Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Brno
Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno

facebook

Mezinárodní konference o herectví (JAMU) – CFP (03. 04. 2016)

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádá 25. a 26. listopadu 2016 mezinárodní konferenci:

Tendence v současném herectví a herecké pedagogice

Konference je věnována památce významného divadelního teoretika doc. PhDr. Jana Roubala, Ph.D., dlouholetého pedagoga DIFA JAMU.

Cílem konference je poskytnout pedagogům zabývajícím se hereckou tvorbou platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností, společné promyšlení konceptů práce s herci a případně i teoretických východisek reflektujících pozici herce v současném umění a ve světě. Konference proto otevírá nejen témata spojená s pedagogikou, ale i s otázkami herectví v interkulturních kontextech. Důraz je kladen na praktické využití diskutovaných přístupů a na reflexi a poučení ze sdílených pedagogických i hereckých zkušeností účastníků.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Přihlášky s abstrakty v rozsahu 200–300 slov je možné zaslat koordinátorce konference Mgr. Anně Lahodové (theatre_conference2016@jamu.cz) nejpozději do 15. května 2016.

Podrobnější informace naleznete v dokumentu Call for Papers a přihlášce.

Vyšla Divadelní revue 3/2015 (24. 01. 2016)

Divadelní revue 3/2015

Divadelní revue n° 3/2015 se zcela věnuje českému divadlu 20. století. – V bloku studií se pět českých teatroložek zabývá pěti tématy – od meziválečné avantgardy po divadlo za tzv. normalizace. Ladislava Petišková objevuje dosud nezmapovaný prostor choreografické spolupráce Jarmily Kröschlové s Jiřím Frejkou a E. F. Burianem; Martina Musilová se zabývá vlivem ideologie na teoretické texty Jindřicha Honzla; Naďa Satková analyzuje československou premiéru Sestupu Orfeova z roku 1960; Lenka Jungmannová zkoumá okolnosti vzniku jednoaktovky Václava Havla Motýl na anténě a Radka Kunderová se snaží rozkrývat diskurzy normalizačního kulturněpolitického systému na příkladě inscenace Divadla na Vinohradech. – Druhý blok zaplňují příspěvky z květnového jednodenního sympozia věnovaného režiséru Petru Léblovi, při příležitosti jeho nedožitých padesátých narozenin. Otevírá jej vyzývavá stať Davida Drozda o „přeměřování“ pohledu na českou režii let osmdesátých a následují neméně přínosné příspěvky Niny Vangeli, Věry Velemanové a Miroslava Lukáše i veselé archivní materiály. – Barbara Topolová v rozhovoru čísla zpovídá historičkou, lexikografku a hlavní editorku v listopadu vydaného (dvoj)svazku České divadelní encyklopedie Evu Šormovou. – V čísle najdete recenze Veroniky Ambros, Věry Ptáčkové, Alexeje Byčka a Ladislavy Petiškové, zprávu Petry Ježkové o projektu České divadelní encyklopedie a vzpomínkový text Sergeje Machonina o samizdatovém časopisu O divadle.

Více k obsahu na www.divadelnirevue.cz, kde lze též objednat předplatné na rok 2016 (tři čísla za 273 Kč). Jednotlivé číslo (včetně přílohy) ke koupi za 111 Kč na těchto prodejních místech:

Praha
Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 (recepce)
Knihkupectví Fischer, Kaprova 10, Praha 1
Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, Praha 1
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Brno
Knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno

facebook

Rozhlasové pořady o americkém dramatu (14. 01. 2016)

Český rozhlas Vltava vysílá každou první sobotu v měsíci, vždy v 17.00, jeden díl z cyklu Sto let amerického dramatu. Překladatelé Hana Ulmanová a Jiří Josek v něm představují nejvýznamnější autory a etapy amerického divadla. Pravidelnou součástí pořadů jsou i ukázky z děl jednotlivých dramatiků. Dvanáctidílný seriál zahájil portrét „otce moderního amerického dramatu“ Eugena O’Neilla, další budou následovat.

Podrobné informace:
http://www.rozhlas.cz/vltava/stream/_zprava/sto-let-americkeho-dramatu--1570005

Cena Václava Königsmarka - výsledky (08. 06. 2015)

Výsledky 8. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Teatrologická společnost na své valné hromadě 29. května 2015 vyhlásila vítěze osmého ročníku teatrologické soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní vědy a je udělována za průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná porota sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť.

Do osmého ročníku bylo přihlášeno 27 prací – z toho: 15 bakalářských; 11 magisterských a jedna disertační; práce zaslali studenti pražské, brněnské a olomoucké divadelní vědy a studenti JAMU. O ocenění rozhodovala porota ve složení: David Drozd (předseda), Daniela Jobertová, Andrea Jochmanová, Lenka Jungmannová, Helena Spurná, Barbara Topolová a Martin Pšenička.

Cenu Václava Königsmarka v 8. ročníku soutěže Teatrologické společnosti získali:

V kategorii magisterských prácí:

----------------------------------------------

1. místo

Karolína Plicková (FF UK Praha) za práci „Pantomima Alfreda Jarryho“

Magisterská práce Karolíny Plickové Pantomima Alfreda Jarryho upoutává už volbou nesnadného a neběžného tématu z oblasti moderního pohybového divadla.  Zpracování však může být komplikováno (ne)dostupností materiálu i nutností vyrovnat se se svědectvími pamětníků. Všechny tyto obtíže Karolína Plicková zvládá: práce je materiálové vyčerpávající a už jen na dokumentační úrovni objevná (nemluvě o tom, že vyvrací některé nepřesnosti tradované v dosavadní literatuře), výklad je precizně vedený a přehledně strukturovaný. Vzhledem k tomu rekonstrukce představení pohybového divadla patří snad k nejnáročnějším v rámci rekonstrukce inscenace, je nutno také vyzdvihnout schopnost jednotlivé tvůrčí počiny Turby a Hybnera velmi zdařile evokovat. – Školitel: Petr Christov

2. místo

Zdenka Gočálová (FF MU Brno) za práci „Beskydské divadlo v Novém Jičíně (1942–1963)“

Monografie věnovaná Beskydskému divadlu v Novém Jičíně přináší pozoruhodně důkladný pohled na existenci divadla tzv. krajového typu, jehož základna se konstituovala v období protektorátu v oblasti střední a částečně severní Moravy. Výsledkem práce Z. Gočalové je velmi kvalitní a originální výzkum, doplněný obsáhlým soupisem dobové i soudobé literatury, medailony významných osobností, soupisem repertoáru (vč. počtu repríz jednotlivých inscenací) a obrazovou přílohou, který by mohl být vzorem pro výzkumy dalších podobných scén, působících na Moravě, jimž není do dnešní doby věnována prakticky žádná obsáhlejší studie. – Školitel: Libor Vodička

3. místo

Barbora Doležalová (FF MU Brno) za práci „Čekání na Godota: Po stopách překladů“

Autorka provedla na základě dobře zvoleného teoretického východiska precizní analýzu čtyř překladů Beckettovy hry a pojmenovala jejich roli v rámci konkrétního inscenačního záměru. Práce je inspirativním příspěvkem z oblasti translatologie, v jejímž rámci autorka dokázala postihnout i dosud málo reflektovaný problém znovupřekládání. – Školitel: David Drozd

Čestné uznání

Zuzana Řezníčková (FF UP Olomouc) za práci „Pátrání po neviditelném vrahovi: detektivní žánr a jeho podoby v auditivních médiích“

Práce Zuzany Řezníčkové je sympaticky průkopnická svým zaměřením na rozhlasové drama, kterému není věnována soustavnější pozornost, a v rámci toho ještě soustředěním na žánr detektivní. Musí se tak vypořádavat s množstvím metodologických problémů, které ale v analýzách řeší inspirativním způsobem, takže práce může být výzvou k dalšímu bádání na dosud málo prozkomaném poli. – Školitel: Andrea Hanáčková

Čestné uznání

Lukáš Kubina (FF MU Brno) za práci „Teatralita prvomájových oslav v letech 1948 až 1952 v ČSR“

Práce s pozoruhodným tématem směřuje k identifikaci teatrálních vzorců a divadelních postupů v oficiálních slavnostech prvních  let po komunistickém puči.  Při pokusu o jejich rekonstrukci a interpretaci projevil autor schopnost kontextuálního myšlení a uplatnění mezioborového přístupu. – Školitel: Martina Musilová

 

V kategorii bakalářských prácí:

--------------------------------------------

1. místo

Barbora Šupová (FF UK Praha) za práci „Porta apostolorum Miroslava Bambuška jako brána paměti místa Postoloprty“

Bakalářská práce Barbory Šupové je v mnoha ohledech inspirativním čtením, které překračuje hranice vymezeného žánru bakalářské práce. Šupová se jen zdánlivě zabývá pouze scénickým projektem Miroslava Bambuška, který rozevírá tabuizované historické trauma – poválečný masakr německého obyvatelstva obce Postoloprty, jeden z mnoha neuralgických bodů moderní české/středoevropské historie. Šupová svou prací otevírá, a v tom je její velký přínos, složitá témata historie, paměti, společenského tabu, kolektivního nevědomí, ale i uměleckého zobrazení extrémní skutečnosti a role uměleckého zpracování jako mechanismu rozpomínání a léčby traumatu. – Školitel: Petr Christov

2. místo

Aneta Pavlíčková (FF UK Praha) za práci „Režijní tvorba Franka Castorfa. Politično v současných Castorfových inscenacích v divadle Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz“

Práce Anety Pavlíčkové věnovaná Franku Castorfovi provází čtenáře přehledně a neomylně lesem složitých režijních strategií předního německého tvůrce. S pomocí aktuálních teoretických přístupů vyčerpávajícím způsobem pojmenovává i ty nejsložitější Castorfovy režijní postupy jakými jsou politika vnímání, desémantizace, fenomenalita divadelní události a pozice diváka v Castorfově jevištním chaosmu. – Školitel: Zuzana Augustová

Čestné uznání

Michal Zahálka (FF UK Praha) za práci „Dramatické odpovědi na Molièrova Misantropa“

Práce Michala Zahálky je cenná volbou frankofonní tématu, i suverénní znalostí nezbytných souvislostí francouzského divadla. Zejména si však zaslouží ocenění jako stylisticky velmi vyspělá, poutavě a čtivě sepsaná studie. – Školitel: Petr Christov

V kategorii disertačních prací nebyla cena udělena.

Porota se rozhodla zveřejnit i jména autorů inspirativních a kvalitních prácí, které sice nebyly oceněny, ale postoupily do druhého kola soutěže; jsou to: Tomáš Kubart, Katarína Marková, Amálie Bulandrová, Johana Černa, Dominika Široká.

První až třetí místa byla oceněna finančí částkou a všichni ocenění dostali věcnou cenu v podobě knih nakladatelství Pražská scéna, NA KONÁRI a roční předplatné časopisu Divadelní revue.

Soutěž je proponována jako bienále a účastnit se jí mohli autoři česky psaných a v ČR v letech 2013 a 2014 k obhajobě zadaných nebo obhájených seminárních, bakalářských, magisterských a disertačních prací s divadelněhistorickým či divadelněteoretických obsahem a autoři prací o českém divadle zadaných nebo obhájených v zahraničí v jazyce slovenském či anglickém.

www.teatrologie.cz

Prof. Stehlíková v publikaci o vědkyních (14. 01. 2015)

Prostřednictvím uvedeného odkazu (http://www.zenyaveda.cz/files/cena-milady-paulove-final.pdf) si můžete stáhnout PDF-verzi publikace, která představuje laureátky a vědkyně nominované na Cenu Milady Paulové v letech 2009 až 2014.

Jednou z nich je paní prof. PhDr. Eva Stehlíková (její medailon najdete na s. 59). 

Cenu Milady Paulové ustavilo v roce 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a každoročně ji ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., udílí významné české badatelce za celoživotní přínos vybranému vědeckému oboru. 

Ocenění nese jméno české historičky Milady Paulové, první ženy, která získala právo přednášet na univerzitě a později se stala také první profesorkou na našem území.

Smyslem Ceny Milady Paulové je veřejně ocenit a zviditelnit vědeckou práci významných českých badatelek a podpořit ženy ve vědě. Cena je udílena za přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. 

Rozhovor s Karlem Krausem z roku 2011 (25. 03. 2014)

Divadelní revue zpřístupnila ve svém webovém archivu text rozhovoru s Karlem Krausem (1920–2014) z čísla 2/2011. Celý text zde.