Nabídka publikací ÚHV

Prodej publikací v knihovně Ústavu hudební vědy FF MU

 • Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. H, Řada hudebněvědná

K dispozici všechna čísla od roku 1966 (č. 1) až do roku 1996 (č. 31)

Cena: zdarma

 • Musicologica Brunensia

K dispozici všechna čísla od roku 1997 (č. 1=32) až do současnosti.

Cena: Do ročníku 44 (2009): zdarma

            Od ročníku 45 (2010): jedno číslo 150 Kč, dvojčíslo 250 Kč

 • Sborníky z mezinárodních hudebněvědných kolokvií

1968/3: Leoš Janáček et Musica Europaea

1979/14: Musica communicatio

1981/16: Music from the Point of View of Science

1985/20: An der Epochen- und Stilwende

1986/21: Music in Metamorphoses of Aesthetic Categories

1988/23: Probleme der Modalität

1989/24: Musica ac societas

1991/26: Die Instrumentalmusik (Struktur-Funktion- Ästhetik)

1992/27: Ethnonationale Wechselbeziehungen in der mitteleuropäischen Musik mit besonderer Berücksichtigung der Situtation in den böhmischen Ländern

1997/32: Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Vorzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen Musik?

1998/33: Komponist und Humanität/Prosa – vertont, tönend gestaltet und musikalisch erlebt

1999/34: Der Sinn (oder Un-Sinn?) der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts

2000/35: Musikwissenschaft an der Schwelle des neuen Jahrtausends

Cena: zdarma

Publikace ÚHV:

 • Bibliografie profesorů Jana Racka, Bohumíra Štědroně a Zdeňka Blažka. Brno: Katedra věd o umění filozofické fakulty UJEP, 1986, 171 s. Cena: 30 Kč
 • Čechy rezervoár hudebnosti. Sborník z hudebněvědného sympozia v Benátkách nad Jizerou. Mladá Boleslav: Okresní kulturní středisko, 1978, 182 s. Cena: 30 Kč
 • FLAŠAR, Martin: Poème électronique, 1958: Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 162 s. Cena: 199 Kč
 • FUKAČ, Jiří: Hudba a média: rukověť muzikologa. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 258 s. Cena: 50 Kč
 • FUKAČ, Jiří: Základy hudební sémiotiky 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992, 233 s. Cena: 50 Kč
 • FUKAČ, Jiří: Základy hudební sémiotiky 2. V Brně: Masarykova univerzita, 1992, 303 s. Cena: 50 Kč
 • FUKAČ, Jiří: Základy hudební sémiotiky 3. V Brně: Masarykova univerzita, 1992, 251 s. Cena: 50 Kč
 • PEČMAN, Rudolf: Beethovens Opernpläne. V Brně: Univerzita J. E. Purkyně, 1981, 150 s. Cena: 30 Kč
 • PEČMAN, Rudolf: Hudební kontexty staré Itálie. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 326 s. Cena: 150 Kč
 • PEČMAN, Rudolf: Jevištní dílo Ludwiga van Beethovena. V Brně: Masarykova univerzita, 1999, 310 s. Cena: 30 Kč
 • PEČMAN, Rudolf: Josef Mysliveček und sein Opernepilog: zur Geschichte der neapolitanischen Oper. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1970, 203 s. Cena: 30 Kč
 • PEČMAN, Rudolf: Útok na Antonína Dvořáka. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1992, 185 s. Cena: 30 Kč
 • PEČMAN, Rudolf: Z hlubin paměti: vzpomínky muzikologa. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, 385 s. Cena: 150 Kč
 • RACEK, Jan: Beethoven a české země. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 138 s. Cena: 30 Kč
 • RACEK, Jan: Kryštof Harant z Polžic a jeho doba, 2. díl. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1972, 222 s. Cena: 30 Kč
 • RACEK, Jan: Kryštof Harant z Polžic a jeho doba, 3. díl. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1973, 247 s. Cena: 30 Kč
 • RACEK, Jan: Stilprobleme der italienischen Monodie: ein Beitrag zur Geschichte des einstimmigen Barockliedes. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, 309 s. Cena: 30 Kč
 • ŠTĚDROŇ, Bohumír: Zur Genesis von Leoš Janáčeks Oper Jenufa. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1968, 224 s. Cena: 30 Kč
 • ŠTĚDROŇ, Miloš – ŠLOSAR, Dušan: Dějiny české hudební terminologie. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 133 s. Cena: 150 Kč
 • ŠTĚDROŇ, Miloš: Základy mikrotektoniky: (9 analýz). Brno: Masarykova univerzita, 1991, 102 s. Cena: 50 Kč
 • Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1987, 127 s. Cena: 30 Kč
 • Vladimír Helfert. Pokrokový vědec a člověk: studie, korespondence a vzpomínky. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1975, 71 s. Cena: 30 Kč

Knihy nakladatelství Koniasch Latin Press:

V knihovně ÚHV je možno zakoupit velké množství titulů z produkce tohoto nakladatelství za zvýhodněné ceny:

 • BEK, Mikuláš: Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti, 2003. Cena: 180 Kč
 • HORÁKOVÁ, Jana: Robot jako robot, 2010. Cena: 200 Kč
 • Horror novitatis. Sborník příspěvků z 37. ročníku brněnského hudebněvědného kolokvia, 2004. Cena: 260 Kč
 • MACEK, Petr: Směleji a rozhodněji za českou hudbu! "Společenské vědomí" české hudební kultury 1945–1969 v zrcadle dobové hudební publicistiky, 2006. Cena: 150 Kč
 • Music and broadcasting. Sborník příspěvků z 39. ročníku brněnského hudebněvědného kolokvia, 2007. Cena: 260 Kč.
 • Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905–2005, 2005. Cena: 180 Kč
 • New music in the "new" Europe 1918–1938: ideology, theory, and practice. Sborník příspěvků z 38. ročníku brněnského hudebněvědného kolokvia, 2007. Cena: 260 Kč
 • PERUTKOVÁ, Jana: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích, 2011. Cena: 500 Kč
 • REITTEREROVÁ, Vlasta – SPURNÝ, Lubomír: Alois Hába (1893-1973): mezi tradicí a inovací, 2014. Cena 200 Kč.
 • Socialist realism and music. Sborník příspěvků z 36. ročníku brněnského hudebněvědného kolokvia, 2004. Cena: 260 Kč
 • SPURNÝ, Lubomír – VYSLOUŽIL, Jiří: Alois Hába: a catalogue of the music and writings, 2010. Cena: 550 Kč
 • SPURNÝ, Lubomír: Heinrich Schenker (1868-1935): kapitoly z hudební teorie a analýzy, 2012. Cena: 220 Kč.
 • SÝKORA, Pavel: Claudio Monteverdi: Souboj Tankreda s Klorindou: mezi manýrismem a barokem, 2011. Cena: 220 Kč