Centrum medievistických studií FlÚ AV ČR

a

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura

 

Vás zvou na česko-polské pracovní zasedání

 

 

ŠLECHTA, MOC A REPREZENTACE VE STŘEDOVĚKU

 

které se uskuteční 14. 11. 2006 v Centru medievistických studií (Jilská 1, Praha 1) od 10.00 hod.

 

 

 

 

 

Program:

 

Martin NodlÚvodní slovo

Martin WihodaKníže a jeho věrní

Zbigniew DalewskiWladca i możni w Polsce wczesniejszego średniowiecza

Libor JanK počátkům šlechty: družina, beneficium, soukromé vlastnictví

Tomasz JurekGeneza szlachty polskiej

Vratislav VaníčekSociální mentalita české šlechty: urozenost, rytířství a reprezentace (do počátku 14. století)

Marcin Pauk „Prywatyzacja państwa“, czy „rewolucja feudalna“? Monarchia i możnowładztwo w trzynastowiecznych Czechach?

Robert NovotnýÚloha zemského soudu pro formování vyšší šlechty

Krzysztof KowalewskiKonflikt i pojednanie, przemoc w środowisku szlacheckim w XV wieku

 

 

 

 

Martin Nodl                                                Martin Wihoda

CMS FlÚ AV ČR, Praha                                        FF MU, Brno

nodl@centrum.cz                                  wihoda@phil.muni.cz