Moravské zemské muzeum Brno

Historický ústav FF MU Brno

Katedra sociálních věd a práva FEM UO Brno

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura

 

 

si Vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci

 

 

Morava v boji proti fašismu

 

Brno 25.–26. dubna 2007

Univerzitní klub MU, Žerotínovo nám. 9

 

 

 

Program:

 

Středa 25. dubna 2007

 

8:30 – 9:30 prezentace

 

9:30 slavnostní zahájení

Jiří Mikulka,  Pohled do historie vydání sborníků Morava v boji proti fašismu I. a II.

 

přestávka na kávu 10:00 – 10:30

 

Libor Vykoupil, Český a moravský fašismus

Martin Markel, Německý národní socialismus na jižní Moravě

Josef Gebhart, Limity a možnosti protektorátního života

 

 

oběd 12:00 – 14:00

 

Petr Kopečný, Domácí odboj na Moravě (zpracovaní – pohledy – perspektivy)

Jan Břečka – Robert Kupsa, Nové pohledy a trendy ve výzkumu československého zahraničního odboje za druhé světové války po listopadu 1989

 

přestávka na kávu 15:30 – 16:00

 

Marie Novotná, Rok 1938

Jiří Němec, Německá věda na Moravě v době protektorátu Čechy a Morava („Německá společnost pro vědu a národní bádání na Moravě“)

Jan Boris Uhlíř, Prof. PhDr. Jan Uher. Z Brna až do Plötzensee

Vojtěch Žampach, František Bednář – hrdina a nebo zrádce odboje?

Radek Mikulka, Plk. František Hála – neprávem opomíjený voják a diplomat

Jan Kux, 65 let od zřízení internačního tábora Svatobořice

 

slavnostní večer 19:00

 

 

 

Čtvrtek 26. dubna 2007

Zahájení v 8:00 hodin

 

Lubor Nedbal, Zpravodajské pronikání Jaroslava Krátkého na Moravu

Martin Krčál, Odbojová skupina „Ormeka

Jindřich Marek, Činnost paraskupiny CARBON ve světle její radiokorespondence

 s VRU

Jitka Gruntová, Výsadek Gustava Schneidera (tzv. Borkaňuk)

Marie Hrošová, První čs. partyzánská brigáda Jana Žižky

 

přestávka na kávu 10:00 – 10:30

 

Jan Vajskebr, Působení strážního praporu SS Böhmen-Mähren během prvního a druhého výjimečného stavu na Moravě

Vladimír Černý, Činnost stíhacího oddílu Egona Lüdemanna na Moravě v roce 1945

J. Domaňský, Poznámky k souvislostem boje Moravy proti fašismu

Vlastimil Schildberger st., Kozáci na Moravě

 

přestávka na oběd 12:00 – 14:00

 

Alena Vitáková, Des. Rostislav Průdek a ppor. František Král: Osudy dvou Moraváků raněných u Sokolova

Petr Pálka, Lidé v Kroměříži a okolí v posledních dnech okupace v květnu 1945

Vít Příkaský, Čs. orel v boji proti fašismu

Ludvík Hořčica, Protifašistický odboj sokolské mládeže župy Pernštejnské na Tišnovsku

František Hejl, Účast pracovníků brněnských vysokých škol v obraně demokracie a v národně osvobozeneckém boji (1938 – 1945)

 

slavnostní zakončení