Zavřít

Historik v proměnách doby a prostředí (19. století)

 

pracovní kolokvium, pořádané ve spolupráci VZ MU (Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura), Historického ústavu AV ČR a Centra pro studium demokracie a kultury dne 22. 9. 2006 (pátek) na půdě Filozofické fakulty MU, Brno, v hlavní zasedací místnosti v prostorách děkanátu, I. patro budovy C

 

Program:

 

9.00-10.30

Milan Řepa (AV ČR, Brno):

            Skotské osvícenské dějepisectví jako možný vzor Palackého Dějin

 

Petr Horák (FF MU, Brno):

            Dva málo známí italští historikové, Croce a Ferrero

 

Daniela Tinková (FF UK, Praha):

            K historickému skepticismu a "pozitivismu" Hippolyta Taina

 

10.45-12.00

Jiří Hanuš (FF MU, Brno):

Lord Acton a jedinečnost britské historiografie

 

Vít Klepárník (FF MU, Brno)

            Raný Turner a hlavní myšlenky jeho teze o významu pomezí

 

Svatava Raková (AV ČR, Praha):

Profesionalizace amerického dějepisectví a změna diskurzu na přelomu 19. a 20. století

 

12.15-14.00

Václav Veber (FF UP):

Vasilij Ključevskij, ruský historik evropského významu a Moskevská škola

 

Radomír Vlček (AV ČR, Brno):

Konstantin Kavelin: profesionalizace ruského dějepisectví 19. století 

 

Lubomíra Havlíková (AV ČR, Praha):

Osobnost a dílo P. J. Šafaříka v kontextu české a evropské (historické) slavistiky

 

Ladislav Hladký (AV ČR, Brno):

Konstantin Jireček – zakladatel balkanistiky

 

 

Na základě jednání připraví organizátoři sborník, který vyjde v roce 2007