Sekularizace českých zemí v letech

1848-1914

 

kolokvium Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU a CDK, 3. 11. 2006 (pátek), Filozofická fakulta MU, Brno, budova C, zasedací místnost děkanátu

 

 

Program:

 

9.00-10.30

 

Jiří Hanuš: Úvodní slovo

Jiří Malíř: Sekularizace a politika v habsburské monarchii v 19. století

Martin Markel: Reakce na sekulární politiku – vznik křesťansko-sociálního hnutí na jižní Moravě (90. léta 19. století)

Lukáš Fasora: Sociální souvislosti procesu sekularizace v malých komunitách – na příkladu čtyř moravských obcí na přelomu

19. a 20. století

 

 

10.45-11.45

 

Jan Randák: Sekularizace náboženské řeči a gest v revoluci 1848

Milan Řepa: Sekularizace na Moravě v řeči symbolů

Jaroslav Šebek: Sekularizace německého obyvatelstva v českých zemích a na Moravě

 

 

12.00-13.45

 

Pavel Marek: Je kněz požadující odluku církve od státu odpadlíkem? (Reflexe českého katolického agrarismu v letech před 1. sv. válkou)

Zdeněk R. Nešpor: Protestantské konfesionální školství v českých zemích v dlouhém 19. století