Zavřít


Historický ústav

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

 

 

 

 

 

pořádá

 

 

v pátek

29. dubna 2005 od 14.00

 

diskusní kulatý stůl

na téma

 

 

Počátky Brna

 

 

 

                   Místo konání:

Seminární knihovna HÚ FF MU Brno

Kontakt:

Mgr. Libor Jan, PhD.

jan@phil.muni.cz

PhDr. Rudolf Procházka, CSc.

rudprochazka@email.cz

PhDr. Martin Wihoda, PhD.

wihoda@phil.muni.cz

 

 

 

 

 

 Zavřít