Historický ústav

Filozofické fakulty

Masarykovy univerzity

a

Centrum

pro studium demokracie

a kultury

si Vás dovolují

pozvat

na prezentaci

monografií

Martina Nodla

a

Martina Wihody

Úvodní slovo pronese

prof. dr. Josef Válka

––––––

Historický ústav FF MU

24. května 2007

1500