Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Archiv vybraných aktualit

3. 9. 2014

Pozvánka - Unikátní výstava fotografií z Mongolska z let 1957 - 1963

Od 4. září do 21. září 2014 máme jedinečnou možnost shlédnout v Centru současného umění DOX v Praze - Holešovicích výstavu fotografií českého archeologa a religionisty Lumíra Jisla, které pořídil při svých výzkumných expedicích. Konání výstavy významně podpořila i Filozofická fakulta MU, osobně se na její přípravě podílel doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. z Ústavu religionistiky. Více na: Unikátní výstava fotografií z Mongolska z let 1957 - 1963.

25. 3. 2014

Pozvánka na III. ročník mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci pořádá III. ročník mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd. Uskuteční se 29. dubna 2014 v prostorách budovy PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc. Další informace (tematicke vymezení konference, pokyny pro odevzdání příspěvku, stravování pro účastníky, termíny) jsou k dispozici v samostatném souboru, a přihlášce. Vyplněnou přihlášku lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu ksv.upol@seznam.cz.

5. 3. 2014

Výsledky soutěže výzkumných projektů Interního grantového programu pro magisterské studenty 2014

Komise složená z vyučujících a doktorandů Ústavu religionistiky posoudila přihlášené projekty a rozhodla se podpořit následující dva: Bc. Magdaléna Masláková - Taiwan ako zasľúbená zem? Presbyteriánská církev na Taiwane a jej snaha o inkulturáciu (přidělená částka 24 000 Kč), a Bc. František Novotný - Říci rituál: Dialog a vědění o herezi v biskupském vyšetřování templářů (přidělená částka 24 000 Kč).

6. 1. 2014

Studentská vědecká konference: soutěž studentských prací

Byla vyhlášena letošní soutěž studentských religionistických prací v rámci studentské vědecké konference (více informací).

5. 1. 2014

Výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu Ústavu religionistiky

Ústav religionistiky FF MU vypisuje výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu. Rozsah práce činí asi 30 hodin za měsíc, odměňování probíhá měsíčně formou stipendia 3000 Kč ve výplatních termínech stipendií. Délka trvání spolupráce není předem stanovena. Popis práce: bibliografické rešerše, redigování textů, skenování, kopírování, vyhledávání informací, praktická pomoc zahraničním studentům a hostům Ústavu religionistiky, katalogizace literatury do počítačové databáze, technická výpomoc. Požadujeme: důslednost, zodpovědnost, dobrou úroveň mluvené i psané angličtiny (na úrovni B2 a vyšší), výbornou úroveň češtiny, pokročilejší práci s počítačem (pokročilé vyhledávání na internetu a v elektronických informačních zdrojích MU, bezchybné psaní, MS Office apod.) a ochotu se zaučovat s počítačovými programy a bibliografickými databázemi. Přihlásit se může studentka či student oboru Religionistika v bakalářském či magisterském studiu. Přihláška bude mít podobu anglického e-mailu (cover letter) v rozsahu 900-1800 znaků, kde uvedete zejména své relevantní dovednosti a výsledky (dle Vaší volby případně důvod, proč se do výběrového řízení hlásíte). Součástí e-mailu budou dvě přílohy v podobě samostatných souborů: (1) životopis uchazeče v angličtině a (2) ukázku jednoduchého bibliografického zpracování údajů všech odborných článků (tedy mimo recenzí, zpráv z konferencí apod.) jakéhokoli čísla kteréhokoli z následujících časopisů, která jsou dostupná v e-zdrojích MU: Journal of Biblical Literature, Journal of Law and Religion, Journal of Religious History, Journal of the American Academy of Religion, Method and Theory in the Study of Religion, Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, Numen, Religion, Sociology of Religion, The Jewish Quarterly Review. Požadavky na bibliografické zpracování: časopis si vyberte pouze jeden; údaje vypište ve formátu časopisu Religio (http://www.casr.cz/religio-pokyny.php) s jediným rozdílem, a sice s inverzí jména a příjmení jako na adrese http://www.phil.muni.cz/relig/szzmgr-obecna.php; údaje seřaďte abecedně dle příjmení a jména autora; v případě nejasností se řiďte zdravým rozumem. Přihlášku s oběma přílohami zašlete e-mailem na sekretariát Ústavu religionistiky (celkova@phil.muni.cz) do 20. 1. 2014 23:59. V životopisu uveďte kontaktní e-mail, své jazykové znalosti (včetně charakterizování úrovně u všech uvedených jazyků), své dovednosti související s uvedeným popisem činnosti a oblast svého odborného zájmu. Vybraná studentka/student dostane potřebné informace e-mailem do 3 týdnů od uzávěrky přihlášek.

22. 10. 2013

Termíny státních závěrečných zkoušek

V IS MU byly vyhlášeny zkušební termíny nejbližších státních závěrečných zkoušek (29.-30. 1. 2014, losování okruhů státní závěrečné zkoušky magisterské 27. 1. 2014). Věnujte prosím pozornost nejzazším datům přihlášení a odhlášení (zhruba měsíc před datem konání zkoušky). Případné přerušené studium je nutno si aktivovat s předstihem tak, aby bylo přihlašování k termínu ještě otevřené. Je též nutno se zapsat do kurzu Státní závěrečná zkouška (i v případě opakování zkoušky pro neúspěch) a přihlásit se v tomto kurzu ke zkušebnímu termínu. Magisterské studenty dále upozorňujeme, že s platností od podzimního semestru 2012 včetně byl průběh zkoušky aktualizován (podrobné informace o průběhu a obsahu).

22. 10. 2013

Odevzdávání závěrečných prací

Upozorňujeme, že všechny závěrečné práce (diplomové a oborové) se musejí odevzdat nejpozději 1 měsíc před termínem obhajoby na sekretariát. Diplomové práce se kromě toho odevzdávají též elektronicky do Archivu závěrečné práce v ISu.

22. 10. 2013

Interní grantový program pro magisterské studenty Ústavu religionistiky FF MU

Ústav religionistiky FF MU vyhlašuje interní grantový program pro magisterské studenty Ústavu religionistiky FF MU pro rok 2014. Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2014. Viz podmínky a bližší informace.

21. 10. 2013

Přednášky doc. Dušana Deáka o indickém islámu a světcích v Indii

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášky doc. Dušana Deáka, PhD. z Katedry porovnávacej religionistiky FF na Univerzitě Komenského v Bratislavě, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. 10.2013. Přednášky pořádá Ústav religionistiky ve spolupráci s projektem Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA). První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 24. 10. od 15.50 do 17.25 hod v učebně J22 a nese název „Indický islám z postkoloniálnej perspektívy“. Druhá přednáška se bude konat v pátek 25. 10. od 11.00 do 12.30 hod v zasedací místnosti na děkanátu FF MU a nese název „Hinduizmus a islám v rodine potomkov indického svätca“.

10. 10. 2013

Nové studijní příručky

Na webu byly zveřejněny nové studijní příručky bakalářského a navazujícího magisterského studia, platné pro studenty od imatrikulačního ročníku 2013/2014. Prosíme všechny studenty, aby si je pozorně prostudovali.

27. 5. 2013

Výsledky mezifakultního kola Studentské vědecké konference 2012

V česko-slovenském kole Studentské vědecké konference se ze studentů Ústavu religionistiky FF MU umístil František Novotný (1. místo) a Vojtěch Kaše (2. místo). Blahopřejeme!

2. 5. 2013

Výsledky fakultního kola Studentské vědecké konference 2013

Porota rozhodla o následujícím pořadí: 1. místo: Vojtěch Kaše, 2. místo: František Novotný, 3. místo: Lenka Brichová. Všem výhercům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v česko-slovenském kole SVK, všem účastníkům děkujeme!

25. 4. 2013

Výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu Ústavu religionistiky

Ústav religionistiky FF MU vypisuje výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu. Rozsah práce činí asi 30 hodin za měsíc, odměňování probíhá měsíčně formou stipendia 3000 Kč ve výplatních termínech stipendií. Délka trvání spolupráce není předem stanovena. Popis práce: bibliografické rešerše, redigování textů, skenování, kopírování, vyhledávání informací, praktická pomoc zahraničním studentům Ústavu religionistiky, katalogizace literatury do počítačové databáze, technická výpomoc. Požadujeme: důslednost, zodpovědnost, velmi dobrou úroveň mluvené i psané angličtiny (minimálně na úrovni B2), výbornou úroveň češtiny, schopnost redigovat texty (formální důslednost, bezchybná úprava formy bibliografických údajů), pokročilejší práci s počítačem (pokročilé vyhledávání na internetu a v elektronických informačních zdrojích MU, bezchybné psaní, MS Office apod.) a ochotu se zaučovat s počítačovými programy a bibliografickými databázemi. Přihlásit se může studentka či student oboru Religionistika v bakalářském či magisterském studiu. Přihláška bude mít podobu anglického e-mailu (cover letter) v rozsahu 900-1800 znaků, kde uvedete zejména své relevantní schopnosti a výsledky (dle Vaší volby případně důvod, proč se do výběrového řízení hlásíte). Součástí e-mailu budou dvě přílohy v podobě samostatných souborů: (1) životopis uchazeče v angličtině a (2) jednoduché bibliografické zpracování údajů všech odborných článků (tedy mimo recenzí, zpráv z konferencí apod.) jakýchkoli tří čísel kteréhokoli z následujících časopisů, která jsou dostupná v e-zdrojích MU: Journal of Biblical Literature, Journal of Law and Religion, Journal of Religious History, Journal of the American Academy of Religion, Method and Theory in the Study of Religion, Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, Numen, Religion, Sociology of Religion, The Jewish Quarterly Review. Požadavky na bibliografické zpracování: časopis si vyberte pouze jeden; údaje vypište ve formátu časopisu Religio (http://www.casr.cz/religio-pokyny.php) s jediným rozdílem, a sice s inverzí jména a příjmení jako na adrese http://www.phil.muni.cz/relig/szzmgr-obecna.php; údaje seřaďte abecedně dle příjmení a jména autora; v případě nejasností se řiďte zdravým rozumem. Přihlášku s oběma přílohami zašlete e-mailem na sekretariát Ústavu religionistiky (hlobilova@phil.muni.cz) do 12. 5. 2013 23:59. V životopisu uveďte kontaktní e-mail, své jazykové znalosti (včetně charakterizování úrovně u všech uvedených jazyků), své dovednosti související s uvedeným popisem činnosti a oblast svého odborného zájmu. Vybraná studentka/student dostane potřebné informace e-mailem do 3 týdnů od uzávěrky přihlášek.

10. 4. 2013

Mezinárodní kolo Studentské vědecké konference

Mezinárodní kolo Studentské vědecké konference (SVK) a s ním spojené pravidelné setkání slovenských a českých religionistů se koná 24.-26. 5. 2013 ve Štúrově na Slovensku. Jeho pořádání se letos ujala Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislavě. Program SVK, praktické informace a přihlášku najdete zde. Předběžná registrace probíhá do 15. 4. 2013.

10. 3. 2013

Výsledky soutěže výzkumných projektů Interního grantového programu pro magisterské studenty 2013

Komise složená z vyučujících a doktorandů Ústavu religionistiky posoudila přihlášené projekty a rozhodla se podpořit následující dva: Bc. Matouš Crha, Megalitická kultura v Českém Krumlově: Výzkum současných představ a praktik spojených s kamennými monumenty ve volné krajině (přidělená částka 14 000 Kč), a Bc. Michal Synek Kamalašílova Bhávanákrama v současném tibeto-evropském buddhismu: „Druhý“ život středověkého meditačního manuálu (přidělená částka 20 000 Kč).

11. 2. 2013

Termíny státních závěrečných zkoušek v jarním semestru 2012

V IS MU byly vyhlášeny zkušební termíny nejbližších státních závěrečných zkoušek (12.-13. 6. 2013, losování okruhů magisterské zkoušky 10. 6. 2013; 11.-12. 9. 2013, losování okruhů magisterské zkoušky 9. 9. 2013). Věnujte prosím pozornost nejzazším datům přihlášení a odhlášení (zhruba měsíc před datem konání zkoušky). Případné přerušené studium je nutno si aktivovat s předstihem tak, aby bylo přihlašování k termínu ještě otevřené. Je též nutno se zapsat do kurzu Státní závěrečná zkouška (i v případě opakování zkoušky pro neúspěch) a přihlásit se v tomto kurzu ke zkušebnímu termínu. Magisterské studenty dále upozorňujeme, že s platností od podzimního semestru 2012 včetně byl průběh zkoušky aktualizován (podrobné informace o průběhu a obsahu).

20. 1. 2013

Státní závěrečné zkoušky - složení komisí

Bylo zveřejněno složení komisí státních závěrečných zkoušek konaných v únoru 2013.

10. 1. 2013

Studentská vědecká konference: soutěž studentských prací

Byla vyhlášena letošní soutěž studentských religionistických prací v rámci studentské vědecké konference (více informací).

29. 11. 2012

Nové číslo časopisu Sacra

Vyšlo nové číslo časopisu Sacra 1/2012. Časopis je dostupný na nástěnce Ústavu religionistiky nebo v pracovně doktorandů.

19. 10. 2012

Zkušební přístup do databází ATLA Religion Database a ATLASerials

Dž do 18. 12. 2012 má MU dostupný zkušební přístup do databází ATLA Religion Database a ATLASerials. Obě religionistické databáze jsou v tomto zkušebním přístupu dostupné na platformě EBSCOhost.

28. 9. 2012

Veřejná přednáška prof. Richarda Hechta

Dne 8. 10. 2012 od 19:00 proběhne ve velké zasedací místnosti děkanátu FF MU přednáška prof. Richarda Hechta (University of California, Santa Barbara) na téma The Study of Religions in America and the Department of Religious Studies at the University of California, Santa Barbara.

12. 9. 2012

Interní grantový program pro magisterské studenty Ústavu religionistiky FF MU pro rok 2013

Ústav religionistiky FF MU vyhlašuje interní grantový program pro magisterské studenty Ústavu religionistiky FF MU pro rok 2013. Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2013. Viz podmínky a bližší informace.

12. 9. 2012

Výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu Ústavu religionistiky

Ústav religionistiky FF MU vypisuje výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu (délka trvání spolupráce není předem stanovena, závisí na kvalitě odvedené práce a na aktuálních potřebách Ústavu religionistiky). Rozsah práce: asi 30 hodin za měsíc. Popis práce: skenování, kopírování, bibliografické rešerše, redigování textů, katalogizace literatury do počítačové databáze, technická výpomoc, praktická pomoc zahraničním studentům Ústavu religionistiky. Požadujeme: důslednost, zodpovědnost, velmi dobrou znalost mluvené i psané angličtiny, výbornou úroveň češtiny, schopnost redigovat texty (formální důslednost, bezchybná úprava formy bibliografických údajů), kvalifikovaná práce s počítačem (bezchybné psaní, MS Office, schopnost zvládnout pokročilá nastavení skenovacích programů včetně ořezu tmavých okrajů apod.) a ochotu zaučovat se s počítačovými programy a bibliografickými databázemi. Přihlásit se může prezenční studentka/student oboru Religionistika v bakalářském či magisterském studiu. Odměna za práci se bude vyplácet měsíčně formou stipendia. Přihlášky posílejte formou e-mailu na sekretariát Ústavu religionistiky na adresu hlobilova@phil.muni.cz do 1. 10. 2012 23:59. Do přihlášky uveďte svůj kontaktní e-mail, typ svého studia (bakalářské/magisterské) a semestr studia, své jazykové znalosti (včetně charakterizování úrovně u všech uvedených jazyků) a kvalifikace související s uvedeným popisem práce a oblast svého odborného zájmu. Přijatý student/studentka dostane potřebné informace e-mailem začátkem října.

11. 5. 2012

FIFA - Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání

Ústav religionistiky FF MU se zapojil do spolupráce na komplexní inovaci studijních oborů a programů na FF MU. V rámci tříletého období trvání projektu dojde na pracovišti k inovaci kurzů prostřednictvím e-learningu, vydání studijních opor a zapojení zahraničních odborníků do výuky (více informací).

8. 5. 2012

Výsledky mezifakultního kola Studentské vědecké konference 2012

V česko-slovenském kole Studentské vědecké konference se ze studentů Ústavu religionistiky FF MU umístil František Novotný (2. místo) a Vojtěch Kaše (3. místo). Blahopřejeme!

4. 5. 2012

Konkurz na studijní pobyty v zahraničí - CEEPUS

Byl vyhlášen konkurz na studijní pobyty v zahraničí (Vídeň, Bratislava) v rámci programu CEEPUS. Uzávěrka je 14. květen 2012 (více informací).

24. 4. 2012

Fakultní stipendia

Na stránce věnované stipendiím najdete některé nové informace týkající se stipendií na FF MU. Upozorňujeme zvláště na stipendia na podporu publikační činnosti studentů a na podporu zahraničních studijních pobytů.

24. 4. 2012

Pozvánka na mezifakultní kolo Studentské vědecké konference

Srdečně vás zveme na religionistickou Studentskou vědeckou konferenci, která se bude konat 4.-6. května 2012 v Kutné Hoře, v hotelu U Kata. Více informací na ústavní stránce na Facebooku.

24. 4. 2012

Výsledky fakultního kola Studentské vědecké konference 2012

1. místo: František Novotný, 2. místo: Vojtěch Kaše. Děkujeme za pěkné práce a přejeme mnoho dalších úspěchů!

27. 3. 2012

LEVYNA – Den otevřených dveří

V úterý 3. 4. 2012 od 9:00 pořádá Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství při Ústavu religionistiky FF MU Den otevřených dveří. Všichni studenti a další zájemci jsou srdečně zváni! (Více informací.)

20. 1. 2012

:: Workshop Past, Present and Future in the Scientific Study of Religions na Ústavu religionistiky FF MU

Dne 1.-3. března 2012 se v Brně uskuteční workshop Past, Present and Future in the Scientific Study of Religions, který organizuje Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství ve spolupráci s Českou společností pro religionistiku a Ústavem religionistiky FF MU (více informací).

11. 1. 2012

Stipendia pro magisterské a doktorské studenty v Aarhusu (Dánsko)

Bylo zveřejněno oznámení o stipendiích pro magisterské a doktorské studenty v Aarhusu (Dánsko).

14.10.2011

Průběh státní magisterské zkoušky z religionistiky od PS 2012

Byl zveřejněn dokument o průběhu státní magisterské zkoušky z religionistiky od PS 2012. V brzké době přibude formulář projektu a tematické okruhy (příslušné odkazy zatím nefungují).

11. 10. 2011

Mimořádný intenzivní kurz mayských hieroglyfů v Bratislavě

V Bratislavě se ve dnech 11.-13. listopadu 2011 uskuteční intenzivní kurz mayských hieroglyfů pro začátečníky. Jde o zcela mimořádnou příležitost se s mayskými hieroglyfy seznámit. Počet míst je omezený, přihlaste se proto co nejdříve (pozvánka).

16. 9. 2011

Prohlášení pracovníků Ústavu religionistiky

Na základě upozornění ze strany jednoho z našich studentů jsme zjistili, že mezi signatáři petice na podporu pana Ladislava Bátory figurovali někteří pracovníci Ústavu religionistiky, ani jeden z nich ale danou petici nepodepsal (jména byla zatím nezjištěnou osobou zneužita). Organizátoři petice byli osloveni a požádáni o nápravu. Jména pracovníků Ústavu religionistiky byla následně ze seznamu signatářů petice vymazána.

26. 5. 2011

Výsledky mezifakultního kola Studentské vědecké konference 2011

V česko-slovenském kole Studentské vědecké konference se ze studentů Ústavu religionistiky FF MU umístil Vojtěch Kaše (1. místo) a Tomáš Melichárek (2. místo). Blahopřejeme!

25. 4. 2011

Veřejná přednáška Miloše Mendela

Dne 16. 5. 2011 v 18:00 proběhne ve velké zasedací místnosti děkanátu FF MU přednáška doc. Miloše Mendela Duchovní zdroje a historický kontext ve vývoji islámského náboženského práva.

14. 2. 2011

Veřejné přednášky Milana Fujdy a Milana Kováče

V jarním semestru 2011 se chystají dvě veřejné přednášky České společnosti pro religionistiku: dne 9. 3. 2011 proběhne přednáška dr. Milana Fujdy Moderní náboženství: Hledání tradice v tekutém světě, dne 10. 5. 2011 přednáška prof. Milana Kováče Mayské stvorenie sveta v guatemalskom Uaxactúne (více informací).

4. 6. 2011

Fotografie z SVK v Telči

Na ústavní stránce na Facebooku naleznete fotografie z SVK 2011 v Telči. Nezmenšené verze fotografií jsou zveřejněny ve formátu RAR zde: část 1; část 2; část 3; část 4.

4. 2. 2011

Adopce na dálku

Došel nám nový dopis z Indie od naší „adoptivní dcery“ Ekkele Meenakshi! (Více informací.)

11. 1. 2011

ERASMUS: konkurz na studijní pobyty v roce 2011/2012

V rámci programu ERASMUS byl vyhlášen konkurz na studijní pobyty v následujícím akademickém roce.

3. 1. 2011

Nové studijní příručky

Na webu byly zveřejněny nové studijní příručky bakalářského a navazujícího magisterského studia. Prosíme všechny studenty, aby si je pozorně prostudovali.

1. 1. 2011

Změna ve vedení Ústavu religionistiky

Od 1. 1. 2011 je vedením Ústavu religionistiky pověřen dr. Aleš Chalupa.

Výsledky fakultního kola Studentské vědecké konference 2011

1. místo: Vojtěch Kaše, 2. místo: Tomáš Melichárek, 3. místo: Andrea Beláňová. Děkujeme za pěkné práce a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Doktorská stipendia na univerzitě v Lipsku (Německo)

Universität Leipzig vypsala 3 doktorská stipendia zaměřená na téma „Religious Non-Conformism and Cultural Dynamics“. Uzávěrka je 16. 1. 2011 (více informací). Vypsala také 5 doktorských stipendií (duben 2011 – březen 2013) na téma „Secularities and Cultural Dynamics“ s uzávěrkou 15. 1. 2011 (více informací přepošle na vyžádání David Zbíral).

Luther H. Martin hostujícím profesorem na Ústavu religionistiky FF MU

V podzimním semestru 2010 je hostem Ústavu religionistiky FF MU jeden z nejvýznamnějších současných religionistů, profesor Luther H. Martin (více informací). Vyučuje kurzy Christian Origins a Hellenistic Religions.

Nový web časopisu Sacra

Časopis Sacra má nový web.

Seminář „Christianity as Antique Religion“ a přednášky na téma „Heresy and Orthodoxy – A Christian Specialty?“

Ve dnech 20.-23. 9. 2010 se v Brémách (Německo) koná seminář „Christianity as Antique Religion“ a přednášky prof. Michela-Yvese Perrina na téma „Heresy and Orthodoxy – A Christian Specialty?“ (převážně v němčině; více informací).

Elektronický přístup k časopisům Cambridge University Press

Masarykova univerzita má do 31. 12. 2010 přístup k plným textům více než 150 časopisů z oblasti humanitních a společenských věd z nakladatelství Cambridge University Press (přístupné zde z počítačů na MU či přes VPN, případně proxy server).

Výsledky soutěže Programu rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů na rok 2009-2010

Ze studentů Ústavu religionistiky FF MU ve výběrovém řízení Programu rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů uspěli Eva Klocová, Radek Kundt, Pavel Šindelář a Kryštof Trávníček. Gratulujeme!

Konference ISORECEA „Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central And Eastern Europe“ (Brno, 16.-19. 12. 2010)

Ve dnech 16.-19. 12. 2010 se v Brně koná konference ISORECEA (International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association), kterou spolupořádá Česká společnost pro religionistiku, Ústav religionistiky FF MU a Katedra sociologie FSS MU. Registrace na konferenci je otevřena (web konference).

Pasování studentů prvního ročníku

Studenti třetích ročníků a další organizátoři akce srdečně zvou na tradiční pasování studentů prvního ročníku religionistiky, které se uskuteční dne 8. 11. 2010 od 19:30 v brněnském klubu Favál. Těšit se můžete na bohatý program, kvalitní živou hudbu, spoustu zábavy a famózní organizátory. Pro studenty prvního ročníku je účast (takřka) povinná!

Přednáška Davida Zbírala „Podoby a dějinné proměny křesťanských iniciačních obřadů“ (Praha, 1. 11. 2010)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejnou přednášku České společnosti pro religionistiku na téma Podoby a dějinné proměny křesťanských iniciačních obřadů, kterou prosloví PhDr. David Zbíral, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno). Přednáška se uskuteční v pondělí 1. listopadu 2010 ve 14:15 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost 225V).

Přednáška Donalda Wieba „The Significance of the Natural Experience of a ‚Non-Natural‘ World to the Question of the Origin of Religion“ (Brno, 26. 10. 2010)

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na veřejnou přednášku České společnosti pro religionistiku na téma The Significance of the Natural Experience of a „Non-Natural“ World to the Question of the Origin of Religion, kterou prosloví prof. Donald Wiebe (University of Toronto, Kanada). Přednáška se uskuteční v úterý 26. října 2010 v 18:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Arna Nováka 1, Brno, budova C, 2. patro).

Výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu Ústavu religionistiky

Ústav religionistiky FF MU vypisuje výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu. Popis práce: skenování, kopírování, katalogizace literatury do počítačové databáze, bibliografické rešerše, technická výpomoc. Požadujeme: schopnost práce s počítačem (bezchybné psaní, MS Office), systematický přístup, ochotu zaučovat se s počítačovými programy a znalost angličtiny. Přihlásit se může prezenční student/studentka oboru Religionistika v bakalářském či magisterském studiu. Odměna za práci se bude vyplácet měsíčně formou stipendia. Přihlášky posílejte formou e-mailu na sekretariát Ústavu religionistiky na adresu hlobilova@phil.muni.cz do 31. 10. 2010 23:59. Do přihlášky uveďte svůj kontaktní e-mail, typ svého studia (bakalářské/magisterské) a semestr studia, své jazykové znalosti (včetně charakterizování úrovně u všech uvedených jazyků), případné upřesnění svých dovedností v práci s počítačem a konečně oblast svého vědeckého zájmu. Přijatý student/studentka bude informován(a) e-mailem začátkem listopadu.

Letní škola ERASMUS v maďarském Szegedu (16.-29. 8. 2010)

Ve dnech 16.-29. 8. 2010 se v maďarském Szegedu koná v rámci programu ERASMUS religionistická letní škola na téma „Religious Transformations in the Contemporary European Societies“. Cestovní a pobytové náklady jsou studentům uhrazeny (více informací). Ústav religionistiky vypisuje konkurz na obsazení míst na této letní škole. Zájemci zašlou svůj motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1800 znaků) na adresu: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., e-mail: belka@phil.muni.cz. Poslední termín pro odeslání motivačního dopisu: neděle 13. června 2010 23:59 hod. Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (předseda), doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Kurz a diskusní seminář věnovaný kultuře Tchaj-wanu se zaměřením na film

Ústav religionistiky 5.-12. září 2010 spoluorganizuje diskusní seminář se statutem kurzu věnovaný kultuře Tchaj-wanu se zaměřením na film (více informací, program).

Doktorský seminář „Approaches to the Occident: Western Perspectives on Buddhism“

Univerzita v Mnichově zve k účasti na doktorském semináři „Approaches to the Occident: Western Perspectives on Buddhism“ (více informací).

Letní škola „Messianism &ndash Jewish and Christian Perspectives“ v Budapešti

Ve dnech 5.-16. 7. 2010 se v Budapešti na Central European University koná letní škola na téma „Messianism &ndash Jewish and Christian Perspectives“. Letní škola je určena absolventům bakalářského, magisterského a doktorského studia (více informací).

Přednáška Kurta Rudolpha v Praze

Husitská teologická fakulta UK a nakladatelství Vyšehrad pořádají přednášku prof. Kurta Rudolpha „Die Bedeutung der Gnosis für die europäische Kultur“. Přednáška se uskuteční v Praze (Císařský sál Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1) dne 11. května 2010 v 17:00.

Doktorandská stipendia na univerzitě v Lipsku

Universität Leipzig vypsala 5 doktorandských stipendií zaměřených na téma „Religious Non-conformism and Cultural Dynamics“. Uzávěrka je 10. 1. 2010 (více informací).

Výsledky fakultního kola Studentské vědecké konference 2009

1. místo: Miroslav Vrzal, 2. místo: Vojtěch Kaše, 3. místo: Jan Polívka. Děkujeme za kvalitní a zajímavé práce a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Konference Cyberspace 09 – panel věnovaný náboženství v kyberprostoru

Dne 20.-21. 11. 2009 se na Právnické fakultě MU koná konference Cyberspace 09. 21. 11. od 13:30 je zařazen i panel věnovaný náboženství v kyberprostoru (více informací o konferenci).

Přednáška Jakuba Cigána „Náboženská konverzia ako evolučná adaptácia?“

Česká společnost pro kognitivní studium kultury Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Jakuba Cigána „Náboženská konverzia ako evolučná adaptácia?“, která proběhne v pondělí 7. 12. 2009 od 18:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu FF MU (Arne Nováka 1, budova C, 2. patro).

Výběrové řízení na studijní pobyty

Bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení MŠMT na studijní pobyty v těchto zemích: Egypt, Irsko, Makedonie, Lucembursko, Rusko, Řecko. Uzávěrka je 10. 12. 2009 (více informací).

Přednášky Thomase Luckmanna v Praze

Jeden z nejslavnějších současných sociologů náboženství, Prof. Thomas Luckmann, prosloví v Praze dvě přednášky: „Religion and Morals in Modern Society“ (24. 11. 2009 18:00, Univerzita Karlova v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, učebna 104) a „Thoughts on the Communicative Construction of Reality“ (25. 11. 2009 18:20, tamtéž).

Mimořádný intenzivní kurz mayských hieroglyfů v Bratislavě

V Bratislavě se ve dnech 17.-19. listopadu 2009 uskuteční intenzivní kurz mayských hieroglyfů pro začátečníky. Jde o zcela mimořádnou příležitost se s mayskými hieroglyfy seznámit. Počet míst je omezený, přihlaste se proto co nejdříve (pozvánka).

Testovací přístup do elektronických databází

Masarykova univerzita získala krátkodobý testovací přístup k několika elektronickým databázím, které zvyšují podíl religionisticky relevantní literatury v elektronických informačních zdrojích MU. Jsou přístupné z počítačů MU, případně i odjinud přes Virtual Private Network nebo přes proxy server (návody). Přístup trvá do 15. 11. 2009, v případě jiné databáze do 30. 11. 2009.

Slavnostní shromáždění akademické obce FF MU

Vedení Filozofické fakulty a Akademický senát FF MU si vás dovolují pozvat na slavnostní shromáždění akademické obce, které se uskuteční v pondělí 16. 11. 2009 v aule FF od 14.00 hod.

Konference „Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture“ (6.-7. 11. 2009)

Ústav religionistiky FF MU, Česká společnost pro religionistiku a Česká společnost pro kognitivní studium kultury srdečně zvou k účasti na konferenci Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture (pozvánka, program).

Přednáška Jespera Sørensena „Reconceptualizing Magic: Cognitive Representations of Ritual Efficacy“ (Brno, 5. 11. 2009)

Panenka voodoo

Česká společnost pro religionistiku Vás srdečně zve na přednášku Jespera Sørensena, Ph.D. (Aarhus University) Reconceptualizing Magic: Cognitive Representations of Ritual Efficacy, která se uskuteční 5. listopadu 2009 v 18:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu FF MU v Brně (Arne Nováka 1, budova C, 2. patro; pozvánka).

Přednáška socioložky Grace Davieové na FF MU (Brno, 30. 10. 2009 9:15)

Dne 30. 10. 2009 v 9:15 se v aule FF MU (C33) uskuteční veřejná přednáška významné britské socioložky náboženství Grace Davieové. Tlumočení z angličtiny bude zajištěno (více informací).

Výsledky výběrového řízení na studijní pobyty CEEPUS

Ve výběrovém řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu CEEPUS uspěli tito studenti: Jiří Krpeš, Tomáš Drápela, Rafal Marciniak a Andrea Nosková. Gratulujeme!

22.11.2010

Adopce na dálku

Na akci Religionistické pasování 2010 se podařilo vybrat na projekt Adopce na dálku (Ekkele Meenakshi) částku 4344,- Kč. Sbírka stále probíhá, takže pokud chcete přispět, můžete tak učinit na sekretariátu katedry. Děkujeme za příspěvky!

14.05.2010

Nová kniha Individualizace náboženství a identita

Ve spolupráci nakladatelství Malvern a Ústavu religionistiky FF MU vyšla kniha Dušana Lužného, Davida Václavíka a kol. Individualizace náboženství a identita: Poznámky k  současné sociologii náboženství (více informací).

6. 4. 2010

Fakultní kolo Studentské vědecké konference

Fakultní kolo Studentské vědecké konference se koná 7. 4. 2010 v 10:00 ve Velké zasedací místnosti děkanátu FF MU. Všichni studenti jsou srdečně zváni, aby si přišli poslechnout a podpořit své kolegy, kteří se SVK účastní.

Výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu Ústavu religionistiky

Vypisujeme výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu. Popis práce : technická výpomoc, scanování, kopírování a odborná práce. Přihlásit se může student oboru Religionistika. Výplata za práci bude formou stipendia. Přihlášky posílejte e-mailem na sekretariát Ústavu religionistiky : celkova@phil.muni.cz do 9.10.2009. K přihlášce napište oblast Vašeho vědeckého zájmu. Přijatí studenti pak budou informováni e-mailem.

Religionistický filmový klub

Religionistický filmový klub vás srdečně zve na promítání filmu Religulous (viz upoutávku), které proběhne 14. 10. 2009 od 18:20 v učebně D22 Filozofické fakulty. Po promítání bude následovat diskuse, do které přijal pozvání Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

4. 6. 2011

Fotografie z SVK v Telči

Na ústavní stránce na Facebooku naleznete fotografie z SVK 2011 v Telči. Nezmenšené verze fotografií jsou zveřejněny ve formátu RAR zde: část 1; část 2; část 3; část 4.

04.02.2011

Adopce na dálku

Došel nám nový dopis z Indie od naší „adoptivní dcery“ Ekkele Meenakshi! (Více informací.)

11.01.2011

ERASMUS: konkurz na studijní pobyty v roce 2011/2012

V rámci programu ERASMUS byl vyhlášen konkurz na studijní pobyty v následujícím akademickém roce.

01.01.2011

Změna ve vedení Ústavu religionistiky

Od 1. 1. 2011 je vedením Ústavu religionistiky pověřen dr. Aleš Chalupa.

Doktorská stipendia na univerzitě v Aarhusu (Dánsko)

Byla vyhlášena doktorská stipendia určená ke studiu na The Graduate School of Theology and the Study of Religion (Faculty of Theology, Aarhus University). Uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2009 ve 12:00 (více informací).

Postgraduální granty „Religiózní kultury 19. a 20. století ve střední Evropě“

Bylo vypsáno výběrové řízení na postgraduální granty (měsíční stipendium 1200 €), potřebná znalost němčiny a vysokoškolský titul. Uzávěrka je 26. června 2009 (více informací).

07.12.2009

Nové fotogalerie

Do oddílu Fotogalerie byly přidány nové fotogalerie (Religionistické pasování 2009, Religionistická exkurze 2009, konference "Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture").

01.12.2009

Elektronické informační zdroje MU – rozšíření

Elektronické informační zdroje MU se od 1. 12. 2009 významně rozšiřují o další sbírky projektu JSTOR (více informací).

12.11.2009

Nová kniha Náboženství a moderní česká společnost

V religionistické řadě nakladatelství Grada vyšla nová kniha Davida Václavíka Náboženství a moderní česká společnost.

15.10.2009

Výsledek výběrového řízení na studijní pobyt CEEPUS

Ve výběrovém řízení na zahraniční studijní pobyt ve Vídni v rámci programu CEEPUS uspěla Petra Tlčimuková. Gratulujeme!

16.09.2009

Zemřela naše absolventka a doktorandka dr. Věra Zbiejczuková

Po dlouhém boji s těžkou nemocí dne 16. září 2009 zemřela vynikající absolventka a doktorandka Ústavu religionistiky FF MU, paní doktorka Věra Zbiejczuková (viz její blog).

13.07.2009

Stipendijní program na podporu aktivní účasti studentů na konferencích

Děkan Filozofické fakulty vyhlásil stipendijní program na podporu aktivní účasti studentů na konferencích (více informací; autentizovaný přístup, nutno se přihlásit do IS MU).

Nový kurz zahraniční lektorky v jarním semestru 2009

Oznamujeme zájemcům, že v jarním semestru 2009 proběhne na Ústavu religionistiky kurz zahraniční vyučující Dr. Inny Naletove (Vídeňská univerzita) s názvem Religion and Values in Central-Eastern Europe: Sociological Perspective. Kurz je vypsán pod kódem RLB264, výuka proběhne v angličtině ve dnech 3. dubna, 29. dubna, 30. dubna, 5. května a 6. května 2009. Podrobné informace o obsahu nového kurzu, který je doporučen zejména zájemcům o oblast sociologie náboženství, jsou uvedeny v ISu.
Do kurzu se lze dodatečně přihlásit, zájemci o zápis, kontaktujte prosím do 25. března dr. Janu Rozehnalovou.

Veřejná přednáška Davida Václavíka

Česká společnost pro religionistiku a Ústav religionistiky FF MU Vás zvou na přednášku PhDr. Davida Václavíka, Ph.D. „Český ateismus a český skepticismus“, která se bude konat v úterý 12. 5. 2009 v 17.00 v zasedací místnosti děkanátu.

Studentská konference v Heidelbergu

Ve dnech 21.-24. května 2009 proběhne v Heidelbergu 16. studentská religionistická konference. Uzávěrka přihlášek příspěvků (v angličtině nebo němčině) je 1. května 2009. Více informací lze nalézt na stránkách konference. Je možné podat žádost o stipendium k finančnímu pokrytí aktivní účasti na této či jiných konferencích, viz Stipendijní program „Podpora aktivní účasti studentů na zahraničních vědeckých konferencích“ (autentizovaný přístup, přihlášení do IS MU nutné).

Výsledky soutěže Programu rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů na rok 2008-2009

Ze studentů Ústavu religionistiky FF MU ve výběrovém řízení uspěla Barbora Polifková. Gratulujeme!

Harvey Whitehouse – veřejná přednáška na Ústavu religionistiky

Ústav religionistiky FF MU a Česká společnost pro religionistiku, o.s. Vás srdečně zvou na veřejnou přednášku „Why do religions differ?“, kterou prosloví prof. Harvey Whitehouse (Institute of Social and Cultural Anthropology, University of Oxford). Přednáška se bude konat 23. února 2009 od 14:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu FF MU (budova D, 2. patro).

Vyhlášení konkurzu na zahraniční pobyty v programu CEEPUS – podzim 2009 a jaro 2010

Ústav religionistiky FF MU vypisuje konkurz na obsazení míst na partnerských univerzitách v rámci sítě CII-HU-0011-04-0809 - Study of Religions v akademickém roce 2009/2010. Pobyty se uskuteční v podzimním semestru 2009 nebo jarním semestru 2010:

  Výsledky mezinárodního kola Studentské vědecké konference 2008

  V mezinárodním kole Studentské vědecké konference se ze studentů Ústavu religionistiky FF MU umístili Rudolf Havelka (1. místo) a Petra Černá & Martin Lang (3. místo). Gratulujeme!

  14.06.2008

  Internetový projekt a e-learningový kurz Náboženství v síti

  Byl zveřejněn internetový projekt a e-learningový kurz Náboženství v síti.

  15.01.2008

  Zemřel prof. Jan Heller

  Dne 15.1.2008 zemřel ve věku 82 let významný český religionista, první předseda České společnosti pro studium náboženství a velký přítel brněnské religionistiky prof. Jan Heller.

  13.12.2007

  Nová kniha vydaná ve spolupráci s Ústavem religionistiky

  Ve spolupráci nakladatelství Argo a Ústavu religionistiky FF MU vyšla kniha Davida Zbírala Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy.

  12.06.2007

  Sacra – recenzní výtisk

  Pokud objevíte nově vyšlý zajímavý titul a rádi byste na něj napsali recenzi do Sacra, konzultujte s Rudolfem Havelkou (68733@mail.muni.cz), zda a za jakých podmínek je možno získat bezplatný recenzní výtisk.

  11. 5. 2007

  Sociologie nových náboženských hnutí

  V religionistické řadě Proměny náboženství vyšla kniha Davida Václavíka Sociologie nových náboženských hnutí. Knihu je možné zakoupit na sekretariátu Ústavu religionistiky.

 • Jagellonská univerzita v Krakově, Ústav religionistiky,
  Počet studentů: 1, délka pobytu: 4 měsíce/1 semestr
 • Univerzita ve Vídni, Ústav religionistiky
  Počet studentů: 1, délka pobytu: 4 měsíce/1 semestr
 • Komenského univerzita, Bratislava, Katedra srovnávací religionistiky
  Počet studentů: 1, délka pobytu: 1 měsíc
 • Komenského univerzita, Katedra jazyků a kultur zemí Východní Asie,
  Počet studentů: 1, délka pobytu: 1 měsíc

Zájemci o místa na výše uvedených univerzitách zašlou svůj motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 800 znaků) na adresu dr. Rozehnalové, e-mail: j.rozehnalova@email.cz nejpozději do pátku 29. května, 10:00 hod.
Komunikačním jazykem programu CEEPUS je angličtina.
Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (předseda), PhDr. David Václavík, Ph.D., Mgr. Jana Rozehnalová, Ph.D.

Přednáška Evoluční psychologie a vědecké studium náboženství: pootevřená vrátka, nebo brána stále uzamčená?

Česká společnost pro kognitivní studium kultury Vás srdečně zve na přednášku Aleše Chalupy: Evoluční psychologie a vědecké studium náboženství: pootevřená vrátka, nebo brána stále uzamčená? Přednáška proběhne v úterý 10. března 2009 od 17:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu FF MU (Arna Nováka 1, budova D, 2. patro).

Výsledky fakultního kola Studentské vědecké konference 2008

Byly vyhlášeny výsledky fakultního kola Studentské vědecké konference 2008. 1. místo: Rudolf Havelka, 2. místo: Jan Blaško, 3. místo: Petra Černá – Martin Lang. Gratulujeme a všem účastníkům děkujeme!

Osmá mezinárodní konference European Association for the Study of Religions

Dne 7. září 2008 začíná v Brně 8. konference European Association for the Study of Religions „Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions“ (stránky konference).

Mezinárodní letní religionistická škola v Szegedu

Ve dnech 18. až 29. sprna 2008 se uskuteční v maďarském Szegedu již čtvrtý ročník mezinárodní letní religionistické školy. Předpokládáme účast studentů a vyučujících z Maďarska, Slovenska, Polska, Rumunska a České republiky. Účastníkům je hrazeno cestovné, ubytování a příspěvek na stravné po celou dobu pobytu. Účast na letní škole je uznána studentům jak bakalářského, tak magisterského studia jako kurz, který je ohodnocen kredity typu B podle vykázané aktivity (možné ukončit zápočtem nebo kolokviem). Bližší informace o minulých ročnících naleznete zde.

Výsledky soutěže Programu rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů na rok 2007-2008

Ze studentů Ústavu religionistiky FF MU ve výběrovém řízení uspěli Andrej Fukas, Rudolf Havelka, Nikola Karulová a David Zbíral. Gratulujeme!

Konkurz na zahraniční studijní pobyty v akademickém roce 2008/2009

Ústav religionistiky FF MU vypisuje konkurz na obsazení míst na partnerských univerzitách v rámci sítě CEEPUS CII-HU-0011-04-0809 - Study of Religions v akademickém roce 2008/2009. Pobyty se uskuteční v podzimním nebo jarním semestru 2008/2009:
• Jagellonian University in Cracow, Religious Studies
Počet studentů: 1 Délka pobytu: 4 měsíce/1 semestr
• Comenius University in Bratislava, Department of Comparative Religion
Počet studentů: 1 Délka pobytu: 4 měsíce/1 semestr
• University of Vienna, Institut for the Study of Religions
Počet studentů: 1 Délka pobytu: 4 měsíce/1 semestr
Zájemci o místa na výše uvedených univerzitách zašlou svůj motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 800 znaků) na adresu:
Mgr. Jana Rozehnalová, PhD., e-mail: j.rozehnalova@email.cz
Termín pro odeslání motivačního dopisu: pátek 23. května do 12.00 hod.
Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (předseda), PhDr. David Václavík, Ph.D., Mgr. Jana Rozehnalová, Ph.D.

Výsledky konkurzu na studijní pobyty v rámci programu CEEPUS

Na základě zaslaných motivačních dopisů byly na studijní pobyty vypsané na jaro 2008 doporučeny tyto studentky: Krakov: Petra Svačinová. Bratislava: Renata Zdražilová.

Výsledky výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS

Na základě zaslaných podkladů byli na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS doporučeni tyto studentky: Isparta: Radka Svačinková, v případě potvrzení druhého pobytového stipendia Naděžda Veselá. Lipsko: Andrea Nosková.

Kurzy zahraničních lektorů na ÚR v jarním semestru 2008

V jarním semestru 2008 na našem ústavu proběhnou tři kurzy zahraničních vyučujících. Velmi doporučujeme studentům využít této příležitosti seznámit se s tématy, která náš ústav běžně nenabízí. Jedná se o následující kurzy:
RLB242 West-African Religions, RLB245 Mýty a symboly v mayském náboženství a RLB246 Personal Religion and Its Place: A Psychological Interpretation. Bližší informace o obsahu a průběhu kurzů naleznete v Informačním systému pod příslušnými kódy.

Výsledky mezinárodního kola Studentské vědecké konference 2007

V mezinárodním kole Studentské vědecké konference se ze studentů Ústavu religionistiky FF MU umístili Rudolf Havelka a Miroslav Vrzal, shodně na třetím místě.

Výsledky fakultního kola Studentské vědecké konference 2007

1. místo: Miroslav Vrzal, 2. místo: Rudolf Havelka, 3. místo: Jana Zlámalová. Gratulujeme a všem účastníkům děkujeme!

Religionistická exkurze

Ve dnech 21.-23. dubna 2008 proběhne religionistická exkurze, která povede po nasledující trase:

1. den: Brno-Rajhrad-Dolní Kounice-Mikulčice-Mikulov
2. den: Mikulov-Slavonice-Třebíč
3. den: Třebíč-Kralice n. Oslavou -Předklášteří u Tišnova-Brno.

Zájemci o účast na exkurzi nechť se závazně hlásí u paní sekretářky do 11. dubna.
Cena exkurze je 1250,- Kc na osobu, zahrnuje pronájem autobusu, dvakrát nocleh (z toho jednou i se snídaní) a veškeré vstupy do objektů.
V případě dotazů kontaktujte Janu Rozehnalovou.

Konkurz na studijní pobyt v jarním semestru 2008

Ústav religionistiky FF MU vypisuje dodatečný konkurz na obsazení 1 místa v rámci smlouvy ERASMUS na partnerské univerzitě v Lipsku (Religionswissenschaftliches Institut, Universität Leipzig), které je určeno studentům magisterského programu. Bližší informace o studiu naleznete na stránkách Religionswissenschaftliches Institut.

Zájemci o pobyt na univerzitě v Lipsku zašlou svůj motivační dopis (maximální rozsah 1 800 znaků, v češtině, uveďte své jazykové znalosti, zejména němčiny) na adresu: jrozehna@mail.muni.cz.

Termín pro odeslání motivačního dopisu: úterý 13. listopadu 2007 do 18:00 hod.

Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (předseda), Mgr. Jana Rozehnalová, Ph.D., PhDr. David Václavík, Ph.D.

V Brně dne 1. listopadu 2007

Přednášky Dr. Bilala Gökkira na ÚR

Na ÚR proběhnou v příštím týdnu přednášky Dr. Bilala Gökkira z univerzity v Ispartě. Přednášky se budou konat v pondělí 3. 3. od 15:00 v učebně J21, v úterý 4. 3. od 16:40 v učebně B32 a ve čtvrtek 6. 3. od 15:00 v učebně C21. Přednášky se budou týkat následujích témat: religionistika v Turecku, islámská studia v Turecku, Korán a jeho studium v kontextu turecké religionistiky. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Program Visegrad

V rámci programu Visegrad byly vyhlášeny granty na studijní pobyty v řadě zemí, nejen v rámci V4. Přihlášky je třeba odevzdat do 31. 1. 2008, bližší informace zájemci naleznou zde.

Výsledky konkurzu na studijní pobyty CEEPUS v akademickém roce 2007/2008 – podzimní semestr

Výběrová komise Ústavu religionistiky FF MU ve složení: doc. PhDr. Dušan Lužný, PhD. (předseda), Mgr. Jana Rozehnalová, PhD., PhDr. Iva Doležalová z přihlášených uchazečů vybrala následující studenty na pobyty na partnerských univerzitách v rámci sítě CII-HU-0011-03-0708 - Study of Religions v akademickém roce 2007/2008:

Vienna University, Institut für Religionswissenschaft

Délka pobytu: 4 měsíce/1 semestr. Jan Krátký, náhradník: Ondřej Haváč.

Comenius University Bratislava, Deparment of Comparative Religion

Délka pobytu: 4 měsíce/1 semestr. Miroslav Vrzal.
Délka pobytu: 1 měsíc. Jan Polívka.
Délka pobytu: 1 měsíc. Silvie Kotherová.

Letní religionistická škola Brno 2007

Ve dnech 19. srpna - 1. září 2007 proběhne s podporou programu Erasmus v Brně mezinárodní letní religionistická škola pořádaná Ústavem religionistiky FF MU ve spolupráci s Ústavem religionistiky Filozofické fakulty univerzity v Szegedu. Čtrnáctidenního intenzivního kurzu se zúčastní studenti a lektoři religionistických pracovišť z Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a Slovinska a České republiky.

Přednášky lektorů, příspěvky studentů a diskuse se budou týkat aktuálních problémů religionistického studia. Výuka bude probíhat v angličtině. Podrobný program najdete zde. Součástí kurzu je také zajímavý program kulturní.

Studenti Ústavu religionistiky si mohou letní školu zapsat jako samostatný kurz v ISu (RLB225) s různým kreditovým ohodnocením podle zvoleného typu výstupu (zápočet nebo kolkvium). Kurz je otevřen studentům bakalářského i magisterského stupně a je ohodnocen kredity typu B. Přednášky jsou otevřené i studentům, kteří tento kurz nemají zapsaný v ISu. Výuka bude probíhat v učebně J31 a D21.

Letní škola představuje pro zájemce o religionistiku jedinečnou příležitost, jak se seznámit se zajímavými tématy a problémy, které běžná výuka nenabízí, porovnat přístupy jednotlivých středoevropských pracovišť a v neposlední řadě navázat kontakty s kolegy z oboru.

Bližší informace o uplynulém ročníku lze nalézt zde. Na těchto stránkách budou doplňovány informace o programu nadcházejícího ročníku.

S případnými dotazy se můžete obracet na koordinátory kurzu Mgr. Aleše Chalupu a Mgr. Janu Rozehnalovou.

Letní škola Religion and Modernity

18. 6. - 6. 7. 2007 proběhne 3. mezinárodní Viadrina Summer University na téma Religion and Modernity: The Societal Determination of Religion and its Cultural Potential (více informací).

Výběrové řízení na pobyty na Ústavu religionistiky v Lipsku

Ústav religionistiky vyhlašuje konkurz na dvě místa na pobyt v rámci programu ERASMUS na Religionswissenschaftliches Institut an der Universität Liepzig (http://www.uni-leipzig.de/~religion/) v akademickém roce 2007/2008. Zájemci o pobyty nechť se přihlásí osobně nebo prostřednictvím e-mailu vedoucímu Ústavu religionistiky dr. Davidu Václavíkovi do 6. dubna 2007.

Výběrové řízení na pobyt v rámci projektu ERASMUS

Ústav religionistiky podepsal dohodu o výměně studentů v rámci projektu ERASMUS se Süleyman Demirel University v turecké Ispartě. Partnerské pracoviště se zaměřuje především na problematiku islámských a tureckých studií. V akademickém roce 2007/2008 je možné vyslat na studijní pobyt 2 studenty/studentky. Zájemci nechť se hlásí do 6. dubna 2007 osobně nebo prostřednictvím e-mailu vedoucímu Ústavu religionistiky dr. Václavíkovi.

Studentská vědecká konference 2007

Byla vyhlášena Studentská vědecká konference se soutěží o nejlepší studentskou religionistickou práci. Tři nejvýše umístěné práce budou oceněny udělením stipendia (podrobnosti).

Kurz „Islám a lidská práva“

Od 6. 11. 2006 do 16. 11. 2006 bude formou blokové výuky probíhat kurz prof. Maimula Khána zaměřený na problematiku islámu a lidských práv. Kurz bude probíhat v úterý (7. 11.), středu (8. 11.), čtvrtek (9. 11.) a v úterý (14. 11.), středa (15. 11), čtvrtek (16. 11.) vždy v odpoledních hodinách.

Přednáška České společnosti pro religionistiku

Česká společnost pro religionistiku a Ústav religionistiky FF MU pořádají veřejnou přednášku Mgr. Táni Podolinské, Ph.D. (Etnografický ústav Slovenské akademie věd, Bratislava) na téma Romské křesťanství. Přednáška se bude konat v úterý 14.11. 2006 v 18,30 v učebně J31 (Jaselská ul.)

Výsledky soutěže „Programu rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů na rok 2006-2007“

Byly zveřejněny výsledky soutěže „Programu rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů na rok 2006-2007“. Blahopřejeme kolegovi Davidu Zbíralovi!