Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzitních pracovišť. Ceepus se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické, a přispívá k evropské integraci. V současnosti jsou členskými zeměmi programu CEEPUS Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Koordinátorem sítě Study of Religions je maďarské pracoviště Department for the Study of Religions na univerzitě v Szegedu. Dalšími pracovišti v rámci této sítě vedle ÚR FF MU jsou:

 • Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Universität Wien, Rakousko
 • Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko
 • Institute of Practical Theology, Universität Wien, Rakousko
 • Institute of South and Central Asia, Univerzita Karlova, Praha
 • Department of General Humanities, Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapešť, Maďarsko
 • Religious Studies, Uniwersytet Jagielloński, Krakov, Polsko
 • Asian Studies Department, Babes Bolyai University of Cluj-Napoca, Rumunsko
 • Katedra porovnávacej religionistiky, Komenského univerzita v Bratislavě, Slovensko
 • Katedra východoázijských štúdií, Komenského univerzita v Bratislavě, Slovensko.

V rámci sítě jsou brněnským studentům přidělovány měsíce na pobyt obvykle na vybraných zahraničních pracovištích sítě. Konkurzy se obvykle týkají míst na těchto pracovištích:

 • Department for the Study of Religions, University of Szeged, Maďarsko
 • Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Universität Wien, Rakousko
 • Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko
 • Institut für Ostasienwissenschaften, Universität Wien, Rakousko
 • Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Krakov, Polsko
 • Katedra porovnávacej religionistiky, Komenského univerzita v Bratislavě, Slovensko
 • Katedra východoázijských štúdií, Komenského univerzita v Bratislavě, Slovensko

Místa jsou obsazována na dobu 1 nebo 3 měsíců na základě konkurzu, který je vyhlašován zpravidla v květnu na následující akademický rok. Semestr, ve kterém se pobyt uskuteční, si mohou studenti zvolit sami.

Výše stipendia je stanovena pro každou zemi odlišně, v Rakousku nyní činí 940 EUR/měsíc, na Slovensku 280 EUR pro bc. a mgr. studenty, 480 EUR pro doktorandy/měsíc, v Polsku 900 PLN pro bc. a mgr. studenty, 1350 PLN pro doktorandy/měsíc, v Maďarsku 85 000 HUF/měsíc. Detailní podmínky účasti najdete zde.

Kromě pobytů vyhlášených v konkurzech je možné zažádat také o stipendium CEEPUS freemovera na kterékoli z pracovišť celé sítě, nejen tam, kde byla vyhlášena konkurzní místa. Tyto přihlášky, umožňující pobyt v jarním semestru následujícího roku, je možné podávat po ukončení konkurzu. Zpravidla v období od července do konce října.

Pozor, student se nemůže hlásit o pobyt na pracoviště v zemi, jíž je občanem. Tzn. pro české občany nejsou možné přihlášky na pražské pracoviště, stejně tak studenti se slovenským občanstvím se nemohou ucházet o pobyty v Bratislavě.

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku studentských zahraničních pobytů Mgr. Janu Valtrovou, Ph.D.

Bližší informace o programu

Národní kancelář CEEPUS

Dům zahraničních služeb MŠMT
Senovážné náměstí 26
Praha 1

Úřední hodiny
Út a Pá: 9:00-13:00
St a Čt: 13:00-16:00

Kontaktní osoby na DZS

E-mail: ceepus@dzs.cz

Web: http://www.dzs.cz/

Poštovní adresa:
Dům zahraničních služeb MŠMT
Národní kancelář CEEPUS
P.O.Box 08
110 06 Praha 06

Ústav religionistiky FF MU a CEEPUS

Ústav religionistiky FF MU je členem sítě CII-HU-0011-01-0506 Study of Religions schválené pro akademický rok 2005/2006. V rámci této sítě pokračuje spolupráce partnerských pracovišť započatá v roce 2001. Naše síť kromě brněnského ústavu zahrnuje Department for the Study of Religions, University of Szeged, Institut für Religionswissenschaft a Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, University of Vienna, a Department of Comparative Religion, Comenius University in Bratislava. Koordinátorem sítě je katedra univerzity v Szegedu.

O podpoře sítí rozhoduje každoročně mezinárodní výbor, viz www.ceepus.info

Program CEEPUS podporuje především pobyty studentů a učitelů na partnerských pracovištích zapojených v regionálních sítích.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D, doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.(zástupce)

Konkurz na studijní pobyty v akademickém roce 2015/2016

Ústav religionistiky FF MU vypisuje konkurz na obsazení jednoho místa na partnerské univerzitě v rámci sítě CIII-HU-0011-11-1516 - Study of Religions v nadcházejícím akademickém roce. Pobyt lze uskutečnit v podzimním nebo jarním semestru (záleží na uchazeči):

 • Univerzita ve Vídni, Institut für Religionswissenschaft
  Počet studentů: 1, délka pobytu: 3 měsíce

Přihlásit se může student/ka v jakémkoli stupni studia, stipendium poskytované vídeňskou kanceláří činí € 940,- měsíčně. Pobyt lze využít i k psaní závěrečných prací, případně výzkumu. Zájemci o pobyt zašlou svůj motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 800 znaků) na adresu: j.valtrova@phil.muni.cz. Poslední termín pro odeslání motivačního dopisu: 7. červen 2015 do 23:59 hod. Komunikačním jazykem programu CEEPUS je angličtina.

Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., (předseda), Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Mgr. Jana Valtrová, PhD.