Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Projekt Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska

Projekt Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska začal být realizován v červnu 2009 na Ústavu religionistiky FF MU. Hlavním cílem projektu je inovace stávajících kurzů a příprava a realizace nových kurzů včetně nových studijních materiálů zabývajících se náboženskými představami a širším kulturním kontextem Číny a Japonska a výukou jazyků obou kultur (klasická čínština, moderní čínština a japonština). Realizace projektu tudíž dále diverzifikuje, zatraktivňuje a uceluje nabídku orientálně zaměřených kurzů na Ústavu religionistiky. Spojení výuky jazyka a kulturních znalostí povede ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů v případném navazujícím studiu a na trhu práce.

Inovované a nové kurzy vytvoří ucelený blok, který studentům zprostředkuje základní vhled do kultur Číny a Japonska s důrazem na náboženské tradice. Tento blok mohou využít i studenti jiných oborů Filozofické fakulty – historie, filozofie, politologie ad. Projekt Ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně je koncipován ve spolupráci s Katedrou asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde probíhá část realizovaných kurzů. Partnerské pracoviště se zároveň podílí na přípravě studijních materiálů k jazykovým kurzům: Čínština pro začátečníky I, II a Čínština – četba textů I, II.

Centrum pro studium náboženství Číny a Japonska vzniklo na základě projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na rozvoj vzdělanosti obyvatel České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Tento program umožňuje v průběhu let 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu.