Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Dokumenty, formuláře a příručky

Formuláře související se studiem

Formulář návrhu výzkumného projektu

Research Project Proposal

Studijní plán magisterského a doktorského studia

Formulář seznamu četby ke státní magisterské zkoušce

Formulář posudku závěrečné práce

Žádost o finanční podporu účasti na konferenci či stáže (vč. anglických popisků a instrukci)

Informační materiály, brožury

Flyer (in English)

Úložiště Ústavu religionistiky FF MU

Úložiště Ústavu religionistiky FF MU v ISu (materiály, příručky, dokumenty, archiv; určeno převážně pracovníkům ÚR, autentizovaný přístup)