Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Ústav religionistiky FF MU

Aktuality (archiv)

5.11.2017

Chystáme mezinárodní konferenci na téma západního ezoterismu

V Brně se ve dnech 6-7. června 2018 uskuteční konference s názvem Consciously Illicit : Transgression in Western Esotericism. Tématem konference je transgrese sociálních a náboženských norem, hranic či tabu jako součást věr a praxí jedinců či skupin v rámci západního ezoterismu.

31.10.2017

Výzkum LEVYNY v Nature Human Behaviour a Lidových novinách

Významné publicity se dočkala studie odhalující mezikulturní rozšířenost intuitivních morálních předsudků vůči ateismu z časopisu Nature Human Behaviour, na které se za Masarykovu univerzitu podílela Eva Kundtová Klocová z Ústavu religionistiky. Prostor tomuto a dalším výzkumům LEVYNY, Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství, věnoval celostátní deník Lidové noviny.

3.10.2017

Cena NF Neuron pro nadějné mladé vědce putuje na religionistiku

S radostí oznamujeme, že letošní ročník soutěže Nadačního Fondu Neuron pro nadějné mladé vědce do 33 let vyhrál v kategorii sociálních věd náš absolvent Martin Lang. Dr. Lang bude v rámci grantu udělěném NF Neuron pracovat na řešení projektu “Rituální chování jako prostředek ke snížení úzkosti,” ve kterém se společně s kolegy z týmů LEVYNA a HUME Lab zaměří na pochopení mechanismů ritualizace a jejich kulturního rozšíření.

10.4.2017

Vyhlášení konkurzů na zahraniční pobyty v rámci ERASMUS+

Ústav religionistiky FF MU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na obsazení semestrálních míst v rámci smluv ERASMUS+ na partnerských univerzitách v Lipsku, Kaunasu, Groningenu a Budapešti (výuka probíhá v angličtině, v Lipsku též v němčině). Pobyty je možné realizovat pouze v JS 2018. Více viz stránka s aktuálními konkurzy.

6.3.2017

Vyhlášení Studentské vědecké konference pro akademický rok 2016/2017

Každoročně konaná Studentská vědecká konference nyní pořádaná brněnským ústavem religionsitiky je plná novinek. Fakultní kolo je naplánované na úterý 9.5. v 10h. Příspěvky je třeba odevzdat do 30. dubna. Více na samostatné stránce SVK2017 a na facebooku.

24.11.2016

Náš student získal výzkumnou pozici na Harvardu

Doktorský student LEVYNY Martin Lang získal výzkumnou pozici na Katedře lidské evoluční biologie na Harvardově univerzitě, kde se bude pod vedením prof. J. Henricha věnovat výzkumu evoluce kooperace a roli různých kulturních mechanismů, které ji pomáhají zajistit. Gratulujeme!

21.09.2016

Nová kniha doc. Miloše Mendela - Dějiny Saudské Arábie

V těchto dnech vychází v Nakladatelství Lidové noviny nová kniha jednoho z vyučujících Ústavu religionstiky, doc. Miloše Mendela. Kniha má název Dějiny Saúdské Arábie a představuje souhrnný vhled do politických, kulturních a náboženských dějin podstatné části Arabského poloostrova a - na rozdíl od řady jiných knih na toto téma - je obohacena pasážemi z "dějin každodennosti" a náboženským (ideovým) kontextem. Více o knize zde: http://www.databazeknih.cz/knihy/dejiny-saudske-arabie-310639. A další podobně dobrou zprávou je, že kniha Arabské jaro od stejného autora, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Academia a byla velmi rychle rozebrána, se dočkala dalšího dotisku. Více o knize zde: http://www.databazeknih.cz/knihy/arabske-jaro-260576.

9.6.2016

Další světové publikace LEVYNY

 • V první (Communicative & Integrative Biology) se autoři věnují rozdílu mezi ritualizovaným a automatizovaným chováním a navrhují, že způsoby jak mezi oběma rozlišit by mohl nabídnout výzkum centra pozornosti jednatele. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420889.2016.1174799
 • Ve druhé (Frontiers in Psychology) představují závěry výzkumu, ve kterém zkoumali efekty náboženské hudby na morální chování. Šlo o výzkumnou spolupráci šesti institucí a testování probíhalo na třech světových lokacích (ČR, Mauricius, USA). http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/...

5.5.2016

Mongolské dny 16. - 18. května: Pozvánka na akce s mongolskou tématikou

 • V úterý 17. května od 9:45 do 19:45 see bude konat veřejně přístupný mezinárodní workshop Cestování do srdce Asie: Dějiny setkávání Západu s Mongolskem, který se věnuje dějinám cestovatelství do Mongolska od nejstarších kontaktů až do poloviny minulého století. Dále viz program a kniha abstraktů. . Jednacím jazykem je angličtina.
 • V pondělí 16. května proběhne versináž výstavy fotografiií z Mongolska 1957-1963 od českého archeologa Lumíra Jisla (1921-1969) , která bude volně otevřena k návštěvě od 10:00 do 18:00 mezi 17.5. - 12.6. 2016v Křížové chodbě na Nové radnici (Dominikánské nám. 1, vchod z nádvoří).
 • Ve středu 18. května od 15:00 bude v Knihovně Jiřího Mahena (Kobližná 4, Brno) představeno pásmo překladů z mongolské literatury nazvané Mongolský literární dýchánek.
 • Ve středu 18. kětna ve 20:30 hodin pořádá Kino Asia ve velkém sálu kina Art veřejné promítání filmu Potomek Čingischána.

27.4.2016

Vyhlášení druhého kola konkurzu na zahraniční studijní pobyty na univerzitách v Lipsku, Nijmegenu a Budapešti na JS2016

Bližší informace naleznete na stránce věnované studijním pobytům. Termín na podávání přihlášek je 26. 5. 2016! S dotazy se obracejte na dr. Janu Valtrovou.

10.4.2016

Workshop „Paganism and Politics: Neo-Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe“?

Ve dnech 3.-6. června 2016 se v Brně uskuteční mezinárodní workshop „Paganism and Politics: Neo-Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe“, který spolupořádá Ústav religionistiky FF MU, Contemporary Paganisms and Spiritualities in Europe (CPASE) a Česká společnost pro religionistiku (více informací).

2. 4. 2016

Pozvánka na kurz Religion and Migrration prof. Haliny Grzymała-Moszczyńské

Ve dnech 11.-15. dubna proběhne na Ústavu religionistiky blokový kurz RLB504 Religion and migration vyučovaný prof. Halinou Grzymała-Moszczyńskou z Jagellonské univerzity v Krakově. Kurz je založen na dlouholetých badatelských zkušenostech z terénu, poskytne relevantní a kvalitní informace k aktuální problematice. Rozvrh naleznete k nahlédnutí v ISu pod kódem předmětu.

29. 3. 2016

Prestižní publikační úspěch LEVYNY

Členové týmu LEVYNA se zúčastnili jedinečného projektu, který zkoumal vztah mezi vírou ve vyšší moralizující a trestající božstva a rozsáhlými komplexními společnostmi, jejichž existence je závislá na širší vzájemné solidaritě a spolupráci anonymních jednotlivců. Závěry výzkumu, zveřejněné v prestižním časopise Nature, významně přispívají k vysvětlení jednak vývoje velkých komplexních společností a jednak k vysvětlení přítomnosti moralizujících a trestajících bohů v těchto společnostech.
http://www.nature.com/nature/journal/v530/n7590/full/nature16980.html

16. 3. 2016

Pozvánka na veřejnou přednášku dr. Bernadett Bigalke (Universität Leipzig) s názvem "Alternative Social Networks: Esotericism and Life Reform in Germany around 1900"

Přednáška je pořádána Ústavem religionistiky a Českou společností pro religionistiku a bude proslovena v úterý 22.3. v 17.30 v Brně (FF MU, Arna Nováka 1, budova C, 2. patro, velká zasedací místnost děkanátu.)

Anotace: "The German fin de siecle was a time where one could observe an increasing decline in church attendance in the protestant milieu as well as the appearance of new religious groups which were labeled “esoteric” and reform movements of all sorts trying to save the Germans from all kinds of ailments. There existed interrelations between Theosophical groups, Neo-Zoroastrians, vegetarians, supporters of naturopathy, magnetic healers, pacifists etc. during the Wilhelmine era. Of what type and quality were they? The lecture will briefly take a look into the history of this exchange of ideas and practices and will then examine the social features of this alternative urban milieu."

20. 2. 2016

Vyhlášení dalšího ročníku Studentské vědecké konference studentů religionistiky

Mezifakultní tento rok pořádá pražský ÚFaR a bude se konat ve dnech 19.–21. května v Trenčíně. Podrobnější informace o přihlášení a průběhu viz SVK 2016.

25. 11. 2015

Autogramiáda knihy Arabské jaro doc. Miloše Mendela

Ústav religionistiky FF MU ve spolupráci s nakladatelstvím Academia Vás zvou na autogramiádu knihy doc. PhDr. Miloše Mendela, CSc. s názvem Arabské jaro. Autogramiáda se uskuteční ve středu 9. 12. 2015 od 17.00 v Literární kavárně Knihkupectví Academia na nám. Svobody 13 v Brně.

1. 11. 2015

Projekt GEHIR pod Ústavem religionistiky pořádá ve dnech 13-14 listopadu workshop

Workshop sestává ze dvou tematických částí. První část bude vyhrazena prezentaci teoreticko-metodologických příspěvků a prezentaci již uskutečněného empirického výzkumu, který svým zakotvení může představovat pro projekt GEHIR podnětnou inspiraci. Příspěvky se budou týkat následujících oblastí:

 • Zpracování historických dat do podoby vhodné pro formalizované modelování; operacionalizace historických dat do podoby vhodné pro kvantitativní analýzu
 • Příkladů dobré praxe při redukci historické komplexity do populačních modelů
 • Využití teorie sítí při vytváření výpočetních modelů
 • Praktických zkušeností s interdisciplinaritou mezi humanitními a přírodními vědami v kontextu vysvětlování historické změny
 • Simulace založené na agentech jako generativní vysvětlení historických procesů

Ve druhé části workshopu budou prezentovány dílčí případové studie řešené v rámci projektu GEHIR ve formě návrhů s následnou diskuzí. Jednacím jazykem konference je angličtina.

26. 6. 2015

Výsledky výzkumu LEVYNY: Úzkost způsobuje ritualizované chování

Tým Laboratoře pro Experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) při Ústavu religionistiky FF MU přispěl v nedávné době významným způsobem k pochopení vnitřních mechanismů ritualizovaného chování, když experimentálně podpořil teorii o provázanosti mezi individuálně zažívanou úzkostí a ritualizovaným chováním. Práce mezinárodního výzkumného týmu (Masarykova univerzita, University of Connecticut, Victoria University of Wellington, Univerzita Komenského v Bratislavě a Aarhus University) v čele s doktorský studentem Ústavu religionistiky FF MU Martinem Langem vychází tyto dny v prestižním časopise Current Biology. Více v tiskové zprávě.

20. 5. 2015

Vyhlášení konkurzu na zahraniční studijní pobyt ve Vídni na PS2015 a JS2016

Bližší informace naleznete na stránce věnované studijním pobytům. Termín na zaslání motivačního dopisu je 7. 6. 2015! S dotazy se obracejte na Janu Valtrovou (jvaltrova@phil.muni.cz).

29. 4. 2015

Vyhlášení konkurzu na zahraniční studijní pobyty na univerzitách v Lipsku a Kaunasu na JS2016

Bližší informace naleznete na stránce věnované studijním pobytům. Termín na podávání přihlášek je 25. 5. 2015! S dotazy se obracejte na Janu Valtrovou (jvaltrova@phil.muni.cz).

13. 4. 2015

Výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu Ústavu religionistiky

Ústav religionistiky FF MU vypisuje výběrové řízení na pomocnou vědeckou sílu. Rozsah spolupráce dosahuje každý měsíc asi 30 hodin. Měsíční stipendium činí 3000 Kč; vyplácí se ve výplatních termínech stipendií. Délka trvání spolupráce není předem stanovena. Činnosti typicky zahrnují výpomoc při výzkumu, bibliografické rešerše, redigování textů, skenování, kopírování, vyhledávání informací a praktickou pomoc zahraničním studentům a hostům Ústavu religionistiky. Požadujeme: důslednost, zodpovědnost, výbornou úroveň češtiny nebo slovenštiny, dobrou úroveň mluvené i psané angličtiny, pokročilejší práci s počítačem (pokročilé vyhledávání na internetu a v elektronických informačních zdrojích MU, bezchybné psaní, kancelářské balíky) a ochotu se zaučovat s počítačovými programy a bibliografickými databázemi. Přihlásit se může studentka či student oboru Religionistika v bakalářském či magisterském stupni. Přihláška má podobu anglického e-mailu (cover letter) v rozsahu 900-1800 znaků, kde uvedete zejména své relevantní dovednosti, zkušenosti a výsledky (dle Vaší volby případně důvod, proč se do výběrového řízení hlásíte). Součástí e-mailu je buď funkční odkaz na anglickojazyčný životopis uchazečky/uchazeče v ISu nebo jinde online, nebo anglickojazyčný životopis zaslaný v příloze. Přihlášku zašlete e-mailem na sekretariát Ústavu religionistiky (vondrackova.sarka@gmail.com) do 30. 4. 2015 23:59. V životopise uveďte kontaktní e-mail, své jazykové znalosti (včetně charakterizování úrovně u uvedených jazyků), své dovednosti související s uvedeným popisem činnosti a oblast svého odborného zájmu. V případě nejistoty se řiďte zdravým rozumem. Vybraná studentka/student dostane potřebné informace e-mailem do 3 týdnů od uzávěrky přihlášek.

25. 3. 2015

Pozvánka na "Conference on Religions and Politics in Contemporary Chinese Societies"

Projekt CHINET pod záštitou Katedry asijských studií UP Olomouc a Ústavu religionistiky FF MU pořádá ve dnech 2. - 4. dubna 2015 v Olomouci mezinárodní konferenci s názvem "Conference on Religions and Politics in Contemporary Chinese Societies". Více informací o místě konání, programu konference a registrační formulář najdete na http://chinet.cz/conferences/conference-on-religions-and-politics-in-contemporary-chinese-societies/.

17. 2. 2015

Vyhlášení konkurzu na zahraniční studijní pobyty na univerzitách v Lipsku a Kaunasu

Bližší informace naleznete na stránce věnované studijním pobytům. Termín na podávání přihlášek je 2. 3. 2015!

16. 2. 2015

Pozvánka na veřejnou přednášku dr. Eszter Spät

Dne 10. 3. 2015 od 17:30 proběhne v zasedací místnosti na děkanátu FF MU přednáška dr. Eszter Spät s názvem The People of the Peacock Angel: The Yezidis of Northern Iraq. Přednášku pořádá Česká společnost pro religionistiku.

28. 1. 2015

Vyhlášení dalšího ročníku Studentské vědecké konference studentů religionistiky

Mezifakultní tento rok pořádá pražský ÚFaR a bude se konat 7.-9.5. 2015 v Želivě. Podrobnější informace o přihlášení a průběhu viz SVK 2015.

15. 1. 2015

Pozvánka na mezinárodní letní školu "Religious violence in global perspective"

Středoevropská univerzita v Budapešti pořádá v termínu od 20. do 29. července 2015 mezinárodní letní školu na téma "Religious violence in global perspective". Letní kurz je určen doktorským studentům, mladým badatelům i jednotlivcům ze sféry ochrany lidských práv. Bližší informace na http://summer.ceu.hu/religiousviolence-2015. (Konečný termín příhlášek je 14.2.)

12. 1. 2015

Státní závěrečné zkoušky – složení komisí

Bylo zveřejněno složení komisí státních závěrečných zkoušek konaných v lednu 2015.

1. 1. 2015

Fakultní stipendia

Na stránce věnované stipendiím najdete informace týkající se stipendií udělovaných na FF MU. Upozorňujeme zvláště na stipendia na podporu publikační činnosti studentů a na podporu zahraničních studijních pobytů.

8. 12. 2014

Interní grantový program pro magisterské studenty Ústavu religionistiky FF MU

Ústav religionistiky FF MU vyhlašuje interní grantový program pro magisterské studenty Ústavu religionistiky FF MU pro rok 2015. Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2015. Viz podmínky a bližší informace.

25. 9. 2014

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. z Ústavu religionistiky FF MU byl hostem pořadu Hyde Park na ČT24 dne 23. 9. 2014. Záznam můžete shlédnout na http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/23.9.2014/.

16. 9. 2014

V soutěži o Cenu děkana FF MU pro studenty prezenční i kombinované formy bakalářských, magisterských a doktorských studijních programu za vynikající diplomovou nebo disertační práci podanou v akademickém roce 2013/14 se na 2. místě umístil Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.,. s disertační prací s názvem Is Cultural Evolution Evolution? Some Methodological Problems of Application of Evolutionary Theory on Culture, with Special Reference to Religion. Gratulujeme!

3. 9. 2014

Termíny státních závěrečných zkoušek

Na webu byly zveřejněny zkušební termíny nejbližších státních závěrečných zkoušek a složení komisí.

1. 6. 2014

Česko-slovenské kolo studentské vědecké konference

Ve velké konkurenci zvítězili Evelyne Koubková (ÚFaR, FF UK), Jiří Dynda (ÚFaR, FF UK) a František Novotný (ÚR, FF MU). Vítězům gratulujeme!

21. 9. 2013

Konzultace

Konzultační hodiny jednotlivých zaměstnanců najdete v jejich osobních záznamech na stránce Pracovníci.

4. 4. 2013

Elektronické informační zdroje MU

Na stránkách Ústřední knihovny FF MU věnujte pozornost informaci o elektronických informačních zdrojích zakoupených Ústřední knihovnou FF MU. Zahrnují například časopisy z oblasti sociálních a humanitních věd v databázích Oxford Journals Online a Cambridge Journals Online a také Atla Religion Database.

19. 10. 2012

Připomenutí dvacátého výročí založení Ústavu religionistiky

Dne 29. 10. 2012 od 19:30 proběhne v aule FF MU (Arna Nováka, místnost C33) slavnostní připomenutí dvacátého výročí založení Ústavu religionistiky FF MU. Součástí programu bude předání pamětní medaile FF MU prof. Lutheru H. Martinovi za dlouhodobý přínos k rozvoji FF MU a Ústavu religionistiky FF MU.

13. 10. 2011

LEVYNA - Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství

Ústav religionstiky FF MU se stal řešitelem rozsáhlého výzkumného projektu LEVYNA - Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství, sledující celosvětový trend kognitivního přístupu při studiu kultury. Tříletý projekt financuje Evropský sociální fond a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ČR (více informací).

Historie a současnost

Ústav religionistiky FF MU je nejstarším religionistickým pracovištěm na území ČR. Počtem pracovníků a studentů, vědeckovýzkumnou činností i mezinárodními aktivitami se řadí mezi nejvýznamnější religionistická pracoviště v Evropě. Vznikl v roce 1991 jako společné pracoviště Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Filozofické fakulty MU v Brně. Od roku 1993 je institucionální součástí Filozofické fakulty MU se statutem samostatného pracoviště. V roce 1992 zahájil Ústav religionistiky FF MU jako první v ČR výuku oboru věda o náboženství (religionistika). V současné době nabízí Ústav religionistiky tříletý bakalářský studijní program, dvouletý navazující magisterský program a od roku 2002 jako první pracoviště v bývalém Československu i doktorský studijní program oboru religionistika. Ústav religionistiky FF MU je také držitelem akreditace pro habilitační řízení v oboru religionistika.

Studium

Ústav religionistiky FF MU je mezinárodně uznávaným pracovištěm, jež zajišťuje výuku religionistiky – bakalářské studium v prezenční i kombinované formě, navazující magisterské studium v prezenční formě a doktorské studium v prezenční i kombinované formě. Ústav religionistiky je vedle toho držitelem akreditace na rigorózní řízení v oboru religionistika (udílení titulu PhDr.). Chcete vědět, proč studovat právě u nás a jak se přihlásit? Nebo u nás již studujete a hledáte podrobné informace o průběhu studia?

Mezinárodní spolupráce

Přípravy studijních programů oboru religionistika probíhaly v úzké spolupráci s několika zahraničními univerzitami, na kterých má religionistika dlouholetou tradici (Marburg, Burlington, Hannover, Aarhus, Londýn). Tato široká mezinárodní spolupráce je dále udržována pomocí výměnných programů studentů a pedagogů, díky kterým na Ústavu religionistiky přednášeli přední světoví odborníci, např. Luther H. Martin, Jacques Waardenburg, Harvey Whitehouse či Donald Wiebe (viz přednášky a kurzy zahraničních odborníků).

Výzkum a odborný profil

Vedle vysokoškolské výuky se ústav věnuje také výzkumu, jehož tematické zaměření vychází z širokého pojetí religionistiky a umožňuje jak vznik mezinárodně významných vědeckých výsledků, tak i organické propojení s pedagogickým procesem.

Pracovníci Ústavu religionistiky se odborně věnují zejména náboženství v moderním světě, novým náboženským hnutím a alternativní religiozitě, kognitivní religionistice, kvalitativnímu výzkumu v sociálních vědách, vztahu náboženství a vizuálních médií, pojímání a akulturaci východních náboženských systémů na Západě, buddhismu v Tibetu a Rusku, starověkým náboženským tradicím Předního východu se zaměřením na judaismus, náboženstvím řecké a římské antiky, dějinám křesťanství a různým otázkám teorie a metodologie religionistiky. Kulturními a náboženskými tradicemi Číny a Japonska a výukou čínštiny a japonštiny se zabývají kolegové ze seminářů japonských a čínských studií, se kterými úzce spolupracujeme. Ucelený obraz o konkrétních tématech a projektech řešených pracovníky a doktorandy Ústavu religionistiky FF MU poskytuje zejména seznam projektů a grantů a přehled publikační činnosti.

Instituční vazby

Ústav religionistiky FF MU si vybudoval pozici v rámci oboru nejen na českém, ale i na mezinárodním poli. Jeho členové jsou zapojeni do řady mezinárodních projektů. Vedle četných dalších konferencí spolupořádal Ústav religionistiky FF MU jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách české religionistiky, osmou výroční konferenci European Association for the Study of Religions, která proběhla v září roku 2008 v Brně.

Ústav religionistiky FF MU je současně sídlem České společnosti pro religionistiku (ČSR) a redakce odborného religionistického časopisu Religio: Revue pro religionistiku.

Kontakty

Zasílací adresa: Ústav religionistiky FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika (fyzická adresa je jiná, viz níže).

Kontakty na sekretariát ústavu a na jeho jednotlivé zaměstnance uvádí stránka Pracovníci.

Ústav religionistiky FF MU najdete také na Facebooku.

Jak se k nám dostat?

Ústav religionistiky FF MU fyzicky sídlí na Gorkého ulici 7 (zasílací adresa je jiná, viz výše). Jak se k nám dostanete: zastávka Grohova (tramvaj č. 3, 11, 12), vchod z ulice Gorkého 7, zde sejít po schodech naproti vchodu a projít přes dvůr do budovy J (viz mapu). Sídlíme v 5. patře (výtah jede do 4. patra, do 5. patra je třeba vyjít po schodech).

© Ústav religionistiky FF MU | Administrace