Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Kontakty s jinými pracovišti

Kontakty se zahraničními pracovišti

Ústav religionistiky udržuje od svého vzniku četné kontakty se zahraničními religionistickými pracovišti. Některé z těchto kontaktů byly institucionalizovány pomocí programů jako CEEPUS či Erasmus/Sokrates.

S dalšími pracovišti (Lehrstuhl für Religionswissenschaft, Universität Bayreuth) Ústav religionistiky připravil či řešil společné projekty jako například výzkumný projekt Putting religious pluralism into the praxis v 6. rámcovém programu EU.

ERASMUS

Bližší informace na stránce ERASMUS.

CEEPUS

Bližší informace na stránce CEEPUS.

Odkazy na stránky dalších vybraných zahraničních pracovišť

Odkazy na stránky vybraných českých pracovišť

Odkazy na stránky mezinárodních institucí