Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Personální obsazení Ústavu religionistiky FF MU

Interní zaměstnanci

Jméno a poziceE-mailTelefonIS

Vedoucí ústavu:

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. chalupa.ales@mail.muni.cz 549 495 230 IS

Docenti:

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. vaclav@phil.muni.cz 549 498 125 IS
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. david.zbiral@mail.muni.cz 549 495 372 IS
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. belka@phil.muni.cz 549 493 171 IS

Odborní asistenti:

Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. dvavra@mail.muni.cz 549 498 013 IS
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. radek.kundt@gmail.com 549 494 419 IS
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. jakub.cigan@mail.muni.cz IS
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. jvaltrova@phil.muni.cz 549 495 096 IS
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. milky@mail.muni.cz 549 494 370 IS
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A. Ph.D. kubovcakova@gmail.com 549 494 982 IS
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. papousek@phil.muni.cz 549 495 820 IS

Organizační referentka:

Mgr. Michaela Ondrašinová, PhD. ondrasinova@phil.muni.cz 549 494 370IS

Sekretářka:

Mgr. Šárka Londa Vondráčková vondrackova.sarka@gmail.com 549 49 6239 IS

Externí spolupracovníci

Ústav religionistiky FF MU spolupracuje s velkým množstvím externích vyučujících. Nabídku kurzů dále v rámci různých programů mobility obohacují zahraniční odborníci. Níže následuje seznam pouze těch externích vyučujících, s nimiž Ústav religionistiky spolupracuje dlouhodobě a vedou závěrečné práce nebo pravidelně zkoušejí u státních závěrečných zkoušek.

PhDr. Iva Doležalová dolezalo@phil.muni.cz
Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. klapetek@centrum.cz
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. attkov@yahoo.com

Doktorandi

Doktorandi Ústavu religionistiky v prezenční formě studia, tel.: 549 494 214

Doktorandi Ústavu religionistiky v kombinované formě studia

Administrace

Úložiště ÚR FF MU v ISu