Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Studium religionistiky (vědy o náboženství)

Co zvládá náš absolvent

 • přehled o různých náboženstvích a kulturách v současném světě i v historii.
 • vlastní názor založený na skutečných znalostech, ne na dojmech a stereotypech.
 • Umí kreativně uvažovat a správně argumentovat.
 • Umí kombinovat přístupy různých oborů, hlavně sociologie, historie, antropologie a psychologie.

Proč studovat religionistiku u nás

Exkurze
 • Získáš kvalitní humanitní vzdělánízajímavé a zásadní oblasti. Za kvalitou našeho studijního programu i našich absolventů si stojíme.
 • Seznámíš se s širokým spektrem témat, přístupů a náboženských tradic.
 • Naučíš se kriticky a efektivně pracovat s informacemi.
 • Ponecháš si otevřené nejrůznější možnosti osobního rozvoje a pracovního uplatnění. Naši absolventi nacházejí práci ve vzdělávacích institucích, výzkumu, neziskových organizacích, muzeích, sociálních službách i úspěšných komerčních firmách.
 • Budeš si moci zvolit téma, kterým se budeš zabývat během studia a v závěrečné práci.
 • Budeš moci uskutečnit část studia v zahraničí, být v kontaktu se zahraničními studenty, kteří u nás studují, a zapsat si volitelné kurzy v angličtině.
 • Získáš přístup k výborné knihovně a informačním zdrojům.
 • Staneš se součástí otevřené a přátelské komunity studentů, doktorandů a učitelů.

V jakých formách studia můžeš religionistiku studovat

 • Podle vlastního výběru můžeš religionistiku studovat ve studiu prezenčním (denním), nebo kombinovaném (páteční výuka).
 • prezenčním studiu můžeš religionistiku studovat buď jednooborově, nebo dvouoborově v kombinaci s libovolným oborem na Masarykově univerzitě, který umožňuje dvouoborové studium. Naši dvouoboroví studenti často volí kombinaci s obory na Filozofické fakultě nebo Fakultě sociálních studií, například s cizím jazykem, politologií, sociologií, historií, češtinou atd. Kombinované studium je pouze jednooborové.

Jak se přihlásit a jak vypadají přijímací zkoušky

 • Přihláška se podává online v Informačním systému MU.
 • Pokud se hlásíš do prezenčního studia a chceš studovat dva obory, podej si přihlášku na oba. Po přijetí se budeš moci rozhodnout pro dvouoborové studium, pro dvě jednooborová studia nebo pro jedno z nich.
 • Přijímací zkouška do bakalářského studia má podobu testu studijních předpokladů. Na test není potřeba faktografická příprava.

Kde se dovědět víc

Mohlo by tě ještě zajímat