Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Státní závěrečná zkouška magisterská (religionistika): Rozcestník tematických okruhů, formuláře

Tematické okruhy

Obecná religionistika

Archaická náboženství

Západní náboženské tradice

Východní náboženské tradice

Náboženství a moderní společnost

Formuláře

Formulář návrhu výzkumného projektu – textová podoba; u státní závěrečné zkoušky se nicméně nepoužívá textová podoba, nýbrž odpovědník v IS MU; doporučujeme jeho vyzkoušení během semestru, viz odpovědníky kurzu RLZkM Státní závěrečná zkouška magisterská (Studijní materiály > Odpovědníky).

Formulář seznamu četby

Formulář posudku závěrečné práce

Průběh

K průběhu státní závěrečné zkoušky viz Státní závěrečná zkouška magisterská (religionistika): Průběh.