Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Hostující profesoři a další významní hosté na Ústavu religionistiky FF MU

Prof. Donald Wiebe (podzimní semestr 2014)

Donald Wiebe - foto

Donald Wiebe vyučoval na brněnském Ústavu religionistiky v podzimním semestru roku 2014. Vyučoval bakalářský kurz Philosophy of Science for the Academic Study of Religion a magisterský kurz A Critical Evaluation of the History of the Academic Study of Religion, zabývající se historickým vývojem vědy o náboženství.

Domácí univerzitou Donalda Wiebeho je Trinity College na University of Toronto, kde vyučuje na teologické fakultě filosofii sociálních věd, epistemologii a filosofii náboženství. Zabývá se také historií akademického studia náboženství a teorií či metodologií religionistiky.

Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří: Religion and Truth: Towards and Alternative Paradigm for the Study of Religion (1981), The Irony of Theology and the Nature of Religious Thought (1991), Beyond Legitimation: Essays on the Problem of Religious Knowledge (1994) a The Politics of Religious Studies: The Continuing Conflict with Theology in the Academy (1999). Je také editorem řady odborných religionistických publikací a konferenčních sborníků. Podílí se na ediční řadě Toronto Studies in Religion vycházející v nakladatelství Peter Lang. V letech 1986-1987 a 1991-1992 zastával funkci prezidenta North American Association for the Study of Religion (NAASR), jejímž je také spoluzakladatelem.

Prof. E. Thomas Lawson (podzimní semestr 2013)

E. Thomas Lawson - foto

Ernest Thomas Lawson je emeritním profesorem v Institute of Cognition and Culture, Queen’s University, Belfast. Patří mezi zakládající členy International Association for the Cognitive Science of Religion (IACSR) a stal se také prvním prezidentem této organizace. Jeho akademická činnost se zaměřuje na kognitivní vědy o náboženství, mezi jejíž zakladatele je počítán. Je také výkonným redaktorem časopisu Journal of Cognition and Culture (JCC) a spolu s Lutherem H. Martinem a Donaldem Wiebem spoluzakladatelem North American Association for the Study of Religion (NAASR), která je od roku 1990 členem IAHR.

Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří Religions of Africa: Traditions in Transformation (1984). S Robertem N. McCauleym je spoluautorem v českém prostředí známé práce Rethinking Religion: Connecting Cognition and Culture (1990)a Bringing Ritual to Mind: Psychological Foundations of Ritual Forms (2002). E. Thomas Lawson také spolupracoval na projektu LEVYNA, Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství při Ústavu religionistiky FF MU. V podzimním semestru 2013 zaštiťoval její odborné vedení a na Ústavu religionistiky vyučoval úvod do kognitivní vědy o náboženství The Cognitive Science of Religion: Themes, Theories and Methods, určený bakalářským studentům religionistiky, a magisterský kurz Cross-Cultural Research from an Interdisciplinary Perspective: Philosophy, Ethnography, and Cognitive Science.

V poslední době se zajímá o aktuální diskuse ve filosofii vědy a prosazování experimentálních paradigmat do akademického studia náboženství. Je znám také jako malíř, milovník hudby a cestovatel.

Prof. Luther H. Martin (podzimní semestr 2010)

Luther Martin - foto

Luther H. Martin, emeritní profesor religionistiky v Burlingtonu, je autorem knih Hellenistic Religions. An Introduction (1987), editorem (spolu s Panayotisem Pachisem) Theoretical Frameworks for the Study of  Graeco-Roman Religions (2002), Hellenisation, Empire and Globalisation: Lessons from Antiquity (2004, též spolu s P. Pachisem), a autorem četných článků z oblasti jeho historické specializace i z oblasti teorie a metodologie studia náboženství, zejména studia řecko-římských náboženství z perspektivy kognitivní vědy o náboženství. V této oblasti je editorem vícera sborníků, mezi jinými Theorizing Religions Past: Archaeology, History and Cognition (2004, spolu s Harveyem Whitehousem) a Data from Dead Minds? Challenges on the Interface of History of Religions (s Rogerem Beckem). L. H. Martin byl mezinárodním členem Institute of Cognition and Culture na Queen’s University v Belfastu (2005-2007) a je spolupředsedou International Association for the Cognitive Science of Religion (2010-2012).