Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Studijní a pracovní pobyty  zahraničí

[aktuální konkurzy (2017/2018)]

Uskutečnění části studia v zahraničí přináší nedocenitelné zkušenosti, kontakty i rozvoj jazykových dovednosti. Existuje jasná spojitost mezi těmito zkušenostmi a kvalitou pozdějšího uplatnění absolventů vysokých škol. Studenti se často domnívají, že zahraniční stáž jim zkomplikuje, prodlouží a prodraží studium. Nemusí to tak být, při dobré organizaci celého pobytu a se zodpovědným přístupem ke studiu přínosy zahraniční stáže dalece převýší účastníkovy investice jak v podobě úsilí, času i peněz. Níže uvádíme odpovědi na několik často kladených otázek:

Prodlouží se mi studium, jestliže odjedu na stáž?

NE. K prodloužení studia nemusí dojít. Můžete absolvovat některé povinné předměty našeho kurikula přímo na zahraniční instituci, u nás vám budou uznány, nebo je absolvovat v individuálním režimu. Je však třeba na to myslet před nastoupením na vlastní pobyt, nikoli až po návratu.

Mohu se přihlásit ke konkurzu, i když plánuji přechod z jednoho stupně studia do dalšího?

ANO. Můžete se přihlásit v bakalářském/magisterském stupni, udělat státnice a odjet v magisterském/doktorském stupni. V průběhu stáže nesmíte studium přerušit.

Pracuji na diplomové práci, mohu odjet studovat do zahraničí?

ANO, můžete. Na zahraniční instituci dost možná získáte zdroje, ke kterým zde nemáte přístup a budete moci své téma konzultovat s tamními odborníky. Pobyt v cizím prostředí vám poskytne příležitost soustředit se na práci.

Jaké je finanční zajištění zahraničních pobytů?

Konkrétní podmínky se liší podle jednotlivých programů a země, ve které se pobyt uskuteční. O podmínkách v programu CEEPUS více na https://www.ceepus.info/. Klikněte na vlajku dané země, ve které se pobyt má uskutečnit. (Finanční podmínky v programu ERASMUS+)

Instituce, kde bych chtěl studovat, nemá smlouvu s Ústavem religionistiky. Mohu tam přesto studovat?

ANO, vyplatí se hledat jiné cesty, než pouze programy nabízené ústavem, celou řadu možností nabízí celouniverzitní Centrum zahraniční spolupráce nebo celostátní Dům zahraničních služeb. Potřebujete-li poradit, obraťte se na dr. Janu Valtrovou. Třeba právě vaše cesta napomůže navázání trvalejších kontaktů.

Jsem či brzy budu absolvent/ka, existují nějaké možnosti i pro mne?

ANO. Univerzita nabízí možnost absolventům v průběhu jednoho roku od ukončení studia vyjet na pracovní stáž na některou z řady institucí. Více o těchto možnostech na http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/alumni.

 

Programy nabízené Ústavem religionistiky FF MU

Ústav religionistiky FF MU nabízí studentům několik možností, jak uskutečnit část studia v zahraničí, a to prostřednictvím programů CEEPUSERASMUS+ i příležitostných programů a nabídek (zveřejňovaných v aktualitách).

Osoba pověřená koordinací mobilit na Ústavu religionistiky FF MU: Mgr. Jana Valtrová, Ph.D., jvaltrova@phil.muni.cz  a Mgr. Michaela Ondrašinová,PhD.,michaela.ondr@mail.muni.cz@phil.muni.cz  .

V rámci programu ERASMUS+ máme uzavřené smlouvy s těmito pracovišti:

Univerzita v Lipsku, Religionswissenschaftliches Institut. Bližší informace o studiu: http://www.uni-leipzig.de/~religion/.

Univerzita v Kaunasu, Faculty of Social Sciences/Religions Studies. Bližší informace o studiu: http://www.trt.vdu.lt/EN/VDU/studies.

Radboud University, Nijmegen, Holandsko. Bližší informace o studiu: http://www.prospectus.science.ru.nl/2014/en/ftr/prospectus/ects/ (kód ERASMUS: NL NIJMEGE01)

Central European University, Budapešť, Maďarsko. Bližší informace o studiu: https://religion.ceu.edu/ (kód Erasmus: HU BUDAPES47)

University of Groningen, Faculty of Theology and Religious Studies, Religious Studies, Nizozemí.
Bližší informace o studiu:http://www.rug.nl/

V rámci programu CEEPUS jsou vypisovány konkurzy na pobyty na některém z těchto pracovišť:

 • Department for the Study of Religions, University of Szeged, Maďarsko
 • Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde, Universität Wien, Rakousko
 • Institut für Religionswissenschaft, Universität Wien, Rakousko
 • Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Krakov, Polsko
 • Katedra porovnávacej religionistiky,Komenského univerzita v Bratislavě, Slovensko
 • Katedra východoázijských štúdií, Komenského univerzita v Bratislavě, Slovensko

 


 

Aktuální konkurzy (2017/2018):

Ústav religionistiky FF MU vypisuje konkurz na obsazení jednoho místa na partnerské univerzitě v rámci sítě CIII-HU-0011-11-1718 - Study of Religions v akademickém roce 2017/2018. Pobyt lze uskutečnit v PS 2017 či JS 2018 na

 • University of Vienna, Institute of Practical Theology

  Počet studentů: 1
  Délka pobytu: 1 měsíce

 • Komenského univerzita v Bratislavě, Katedra východoázijských štúdií

  Počet studentů: 1
  Délka pobytu: 3 měsíce

Přihlásit se může student/ka v jakémkoli stupni studia, na jednoměsíční pobyt budou přednostně vybíráni studenti doktorského studia. Pobyt lze využít i k psaní závěrečných prací, případně výzkumu.

Zájemci o pobyt zašlou svůj motivační dopis v angličtině, eventuálně němčině (maximální rozsah 1 800 znaků) na adresu: jvaltrova@phil.muni.cz.

Termín pro odeslání motivačního dopisu: 4. červen 2017 do 23:59 hod.

Komunikačním jazykem programu CEEPUS je angličtina. V případě dotazů kontaktujte dr. Valtrovou.

Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., (předseda), Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., Mgr. Jana Valtrová, PhD.


Skončená řízení v roce 2017

Ústav religionistiky FF MU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na obsazení semestrálních míst v rámci smluv ERASMUS+ na následujících partnerských univerzitách (výuka probíhá v angličtině, v Lipsku též v němčině). Pobyty je možné realizovat pouze v JS 2018.

 • 1 místo v Lipsku (D LEIPZIG01 – University Leipzig)
  místo je určeno studentkám a studentům všech stupňů studia
 • 1 místo v Kaunasu (LT KAUNAS01 - Vytautas Magnus University)
  místo je určeno studentkám a studentům všech stupňů studia
 • 1 místo v Groningenu (NL GRONING01 - University of Groningen)
  místo je určeno studentkám a studentům všech stupňů studia
 • 1 místo v Budapešti (HU BUDAPEST47 - Central European University Budapest)
  místa jsou primárně určena pro studentky a studenty magisterského programu, výjimečně se mohou hlásit studenti posledního ročníku bakalářského stupně, podmínkou je znalost angličtiny na úrovni C1-C2.

Zájemci o pobyt na partnerských univerzitách podávají přihlášku elektronicky v systému ISOIS v termínu od 18. 4. 2017 9:00 do 10. 5. 2017 23:59 a přikládají motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 800 znaků; uveďte taktéž své jazykové znalosti a certifikáty a připojte odkaz na anglické CV v ISu).

Bližší informace o podmínkách pobytu, financování i zkušenosti studentů, kteří na příslušných univerzitách byli, můžete najít na těchto adresách:
http://czs.muni.cz/cs/erasmus-na-mu
http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Přihláška se podává elektronicky zde:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Termín pro podání přihlášky je stanoven na 10. 5. 2017 do 23:59 hod.

Bližší informace o jednotlivých pracovištích jsou k dispozici na ústavních webových stránkách, případně se informujte u dr. Ondrašinové (ondrasinova@phil.muni.cz). Uchazeči budou vybráni komisí ve složení: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., (předseda); Mgr. Aleš Chalupa, PhD.; Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.; Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D.

Vyhlášeno v Brně 10. dubna 2017.