Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

Základní informace a kontakty

Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS) je výcvikovým a školícím pracovištěm Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

 

Psychologický ústav FF MU, jenž odborně garantuje aktivity Akademického centra poradenství a supervize, zaměstnává řadu odborných pracovníků spolupracuje s množstvím externích odborníků a postgraduálních studentů.

 

Tyto skutečnosti, stejně jako více než osmdesátiletá tradice Psychologického ústavu FF MU, předznamenávají značnou bohatost odborných disciplin, variabilitu potenciálních služeb a individualitu v přístupu k zadavateli služeb.

V případě zájmu o služby, kurzy a další aktivity ACPS, využijte níže uvedených kontaktů:

 

sekretariát a rezervace ACPS

Jarmila Valchářová

Tel.: (+420) 549 497 794
FAX: (+420) 549 491 523
E-mail: psych@phil.muni.cz

  

vedoucí ACPS

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. 
Tel.: 549 49 37 35
E-mail: acps@phil.muni.cz

 

koordinátorka odborných aktivit ACPS

MUDr. Olga Starobová, Ph.D. 

E-mail: ozelen@mail.muni.cz

 

Nabídka aktuálních aktivit ACPS

Obchodní centrum MU

 

Kognitivní trénink a neurorehabilitace


 

Skupina tréninku kognitivních funkcí pro osoby po poranění mozku

 

 

 

 

Akademické centrum poradenství a supervize je výcvikové, výukové a školící pracoviště Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Nabízí profesionální služby z oblasti psychologických služeb a vzdělávání. více...

Info

O tomto portálu

Rychlé odkazy
 

Osobní nástroje