Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Nabídka služeb

AKTUÁLNĚ:

 

Zapojení do práce tréninkové skupiny osob po poranění mozku - kontakt:

klub.cerebrum.brno@gmail.com

 

ACPS nabízí STUDENTŮM psychologie a sociální pedagogiky a poradenství:

 • praxe pod odborným vedením
 • supervizi
 • odborné semináře
 • multimediálně vybavené prostory

 

ACPS nabízí VEŘEJNOSTI:

 • psychologickou pomoc v osobních a vztahových problémech dětem, dospívajícím, dospělým a  rodinám
 • individuální i skupinovou psychoterapii
 • rodinnou a párovou psychoterapii
 • sebepoznávací skupiny
 • relaxace, autogenní trénink
 • psychologickou diagnostiku a poradenství

 

ACPS nabízí ZAČÍNAJÍCÍM ODBORNÍKŮM (např. školním psychologům, psychologům se zaměřením na poradenství a klinickou oblast, forenzním psychologům ap.):

 • možnost profesionální supervize od zkušených kolegů
 • semináře, odborné přednášky či kasuistické semináře
 • další služby dle konkrétních požadavků zájemců

 

ACPS nabízí ODBORNÉ VEŘEJNOSTI:

 • aktivní i pasivní účast na aktivitách KPC (seminářích, přednáškách či supervizích ap.)

 

Nabídka aktuálních aktivit ACPS

 Obchodní centrum MU

 


Osobní nástroje