Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

O projektu

lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice, ...

 

Výzkumná činnost pracoviště


Akademické centrum pozitivní psychologie (ACPP) je výzkumné a výukové pracoviště Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

 

AKTUÁLNĚ:

 

19.4. 2017:

Dokumentární filmy o štěstí budou promítány v rámci 52. mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO v Olomouci (http://www.afo.cz/).
Úvodní slovo a přednášku prezentující výsledky tuzemských výzkumů na poli pozitivní psychologie přednese Alena Slezáčková.
Z programu doporučujeme následující filmy:
"Štěstí"
(Happy): pátek 28.4. 2017 v 17:00
"Šťastný film"
(The Happy Film): pátek 28.4. 2017 ve 20:00
"Jak je to doopravdy s lidskou povahou?"
(The Truth About Personality): sobota 29.4. 2017 v 18:00
"Tři revoluce v historii štěstí"

(Three Revolutions in the History of Happiness): sobota 29.4. 2017 ve 20:00

 

15.2. 2017:

Výsledky výzkumů v oblasti pozitivní psychologie v rámci ACPP budou prezentovány na 5. Světovém kongresu pozitivní psychologie IPPA 2017 (http://www.ippanetwork.org/wcpp2017/).
Přijaty byly celkem tři příspěvky:
A. Slezáčková & R. Choubisa: "The Role of Perceived Hope and Dispositional Hope in Life Satisfaction across Cultures: Comparison of Czech and Indian Samples"

A. Slezáčková & E. Janštová:  "Spiritual Intelligence and Positive Mental Health: The Value of Personal Meaning Production and Spiritual Practice"

A. Slezáčková, J. Potgieter, C. Cefai, & E. Čejková: "The Role of Life Values in Subjective Well-being in University Students Across Cultures: Comparison of Czech, South African, and Maltese Samples"

 

 

28.1. 2017:

 

Praktický workshop s názvem "RESCUR Resilience Programme: Training Workshop" se bude konat v pondělí 27. března od 13:00 do 17:00 hod. a v úterý 28. března 2017 od 9:00 do 13:00 hod. Obsahem je trénink v metodách podpory psychické odolnosti u žáků, který byl vytvořen v rámci mezinárodního projektu RESCUR (https://www.rescur.eu/).

Program zahrnuje následující témata: Rozvoj komunikačních schopností, udržování zdravých mezilidských vztahů, podpora a rozvíjení silných stránek, pozitivní emoce a pozitivní myšlení, efektivní zvládání konfliktů.

Lektor: Prof. Carmel Cefai, University of Malta
Místo konání:
Filozofická fakulta MU v Brně
Určeno především pro doktorské studenty s praxí ve školní psychologii.
Účast je zdarma, školení probíhá v anglickém jazyce.
Účastníci absolvující plný program (10 vyučovacích hodin) obdrží Certifikát o tréninku v programu RESCUR.
Přihlášky z
asílejte na email: alena.slezackova@phil.muni.cz do 28.2.2017. Kapacita kurzu je omezená!

 

 

15. 1 2017:

Srdečně zveme na mimořádnou přednášku "Building resilience in children and youth" profesora Carmela Cefaie z University of Malta.
Přednáška v angličtině se koná ve středu 29.3. 2017 od 12:30 do 14:00 na Filozofické fakultě MU v Brně (učebna č. M21). Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup volný.1.11. 2016:

Zapojte se do mezinárodního výzkumu "NADĚJE 2017"!
Mezinárodní výzkumný projekt již čtvrtým rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a spokojeností.

Zajímá Vás....
   . .. v čem vidíme naději pro rok 2017?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... jak souvisí naděje s harmonií v životě?
    ... přispívá soucit s druhými našemu štěstí, a nebo naopak?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje 2017", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Malta, Indie, Španělsko a Izrael.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Děkujeme za podporu rozvoje vědy pozitivní psychologie!15.3.2016:

Data získaná ve třetím roce mezinárodního projektu Hope Barometer jsou aktuálně zpracovávána do vyžádané zahraniční monografie.

 

1.11. 2015: Mezinárodní výzkum "NADĚJE 2016"!

Mezinárodní výzkumný projekt již třetím rokem zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých souvislostí se štěstím a spokojeností.

Zajímá Vás....

   . .. v čem spatřujeme naděje pro rok 2016?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... jak souvisí naděje a altruismus s naším postojem k přistěhovalcům?
    ... co nás chrání před osamělostí a depresivitou?
    ... co ještě souvisí s mírou našeho štěstí a spokojenosti?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2016", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, Malta a Indie.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.
Sběr dat probíhal od 1. do 30.11. 2015.

Děkujeme za spolupráci!


*   *   *


16.1.2015: Jak souvisí tělesná aktivita s duševní pohodou?

Srdečně Vás zveme k účasti v mezinárodním výzkumu, který probíhá ve spolupráci se Školou sociálních a politických věd (ISCSP) a Centrem pro administrativu veřejného práva (CAPP) při univerzitě v Lisabonu. Cílem této studie je prozkoumat vztah mezi životním stylem, tělesným zdravím a spokojeností se životem u respondentů z devíti evropských zemí.
Budeme vděční za Vaše zapojení do výzkumu a sdílení svých názorů a zkušeností. Výzkum se skládá ze dvou dotazníků, každý Vám zabere přibližně 10 minut. Jedná se o anonymní průzkum a Vaše data budou použita pouze pro pro vědecké účely. Předem děkujeme za Vaši účast, studie probíhá jen do konce ledna 2015!
Sběr dat ukončen.


*   *   *


Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE PRO ROK 2015"! (Sběr dat ukončen 1.12.2014, všem účastníkům srdečně děkujeme).

Projekt zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a  očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých oblastí našeho života souvisejících se štěstím a spokojeností.
Zajímá Vás....

   . .. v čem spatřujeme naděje pro rok 2015?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... zda umíme být vděční za to, co máme?
    ... jaká je úroveň naší psychické odolnosti?
    ... co ještě souvisí s mírou našeho štěstí a spokojenosti?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2015", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Malta a Norsko.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Děkujeme za spolupráci!

 

*     *     *

 

V současné době se také realizují následující výzkumné projekty:

  • Mezinárodní projekt SoCaWe (Social Capital and Well-being)
  • Mezinárodní projekt EHHI (Eudaimonic and Hedonic Happinesss Inventory)
  • Spolupráce ve výzkumném projektu "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence"
    - srdečně zveme k zapojení do sběru dat na http://www.zdravi-podporujici-chovani.cz/


    V rámci diplomových a disertačních prací je na PsU FF MU řešena řada dílčích výzkumných problémů z oblasti pozitivní psychologie.

 

 

 

 


Osobní nástroje