Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Slovo úvodem

 

Akademické centrum pozitivní psychologie (ACPP) je výzkumným pracovištěm Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

 

Cílem ACPP je realizovat a podporovat kvalitní výzkumnou a publikační činnost v oblasti pozitivní psychologie na tuzemské i zahraniční úrovni.

 

 

AKTUÁLNĚ:

V rámci činnosti ACPP vznikly v r. 2014 - 2017 následující publikace:

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena (2017). Hope and Well-being: Psychosocial Correlates and Benefits. Malta: University of Malta. ISBN 978-99957-890-2-2.

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena & Veronika PÍŠKOVÁ (2017). Excellent coping: Which coping strategies contribute to greater hope and happiness? In Jitendra Mohan (Ed.). Emerging Contours of Excellence. Chandigarh: Panjab University,  s. 75-95. ISBN 81-85322-64-3.

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena (2017). Pozitivní psychologie – věda o štěstí. In Milan Klapetek (Ed.). Štěstí – muška jenom zlatá! Brno: VUT, Institut celoživotního vzdělávání, s. 35-39. ISBN 978-80-214-5516-0. doi:10.13164/conf.smjz.2015.2.

 

MORAVEC, Pavel & Alena SLEZÁČKOVÁ (2017). Postoje studentů psychologie vůči křesťanství. In I. Sobotková, D. Heller, & A. Slezáčková (Eds.). Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie: Sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 225-235. ISBN 978-80-244-5164-0.

 

BHOSALE, Sushama & Alena SLEZÁČKOVÁ (2017). Depression and Life Style of Working Women Across Various Organizations. Journal of Indian Health Psychology, Vol. 11, No. 2, pp 1-8. New Delhi: Global Vision Publishing House. ISSN 0973-5755.

SLEZÁČKOVÁ, Alena & Irena SOBOTKOVÁ (2017). Family resilience: Positive psychology approach to healthy family functioning. In Updesh Kumar (Ed.) The Routledge International Handbook of Psychosocial Resilience, pp 379-390. Routledge, UK. ISBN-10: 1138954888. 

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena & Andreas KRAFFT (2016). Hope – A Driving Force of Optimal Human Development. In J. Mohan & M. Sehgal (Eds). Idea of Excellence: Multiple Perspectives, pp. 1-12. Chandigarh: Panjab University.  ISBN 81-85322-59-7.

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena, BRAŠNOVÁ, M., CHLPEKOVÁ, B., VILDOVÁ, L. & POKLUDA, J. (2016). Zvídavost, zdroje štěstí a přání u žáků základních škol: výsledky obsahové analýzy výpovědí.  Annales Psychologici, roč. 02(16), 2/15, s. 5-24. Brno: MU. ISSN 2336-4939.

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena & Eva JANŠTOVÁ (2016). Vztah spirituální inteligence a duševního zdraví: význam nalézání osobního smyslu a duchovní praxe. E-psychologie [online], 10(2), 18-33. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/slezackova_janstova.pdf

 

SINGH, Kamlesh, Anjali JAIN, Jasleen KAUR, Mohita JUNNARKAR a Alena SLEZÁČKOVÁ (2016). Cross-cultural differences on Gunas and other well-being dimensions. Asian Journal of Psychiatry, Elsevier, 2016, 24, Sep 2016, pp. 139-146. ISSN 1876-2018. doi:10.1016/j.ajp.2016.09.001.

 

BHOSALE, Sushama Jayant a Alena SLEZÁČKOVÁ (2016). Relationship between some spiritual practice and well-being of women of various professions. International Journal of Psychosocial Research (IJPSR), Tirupati, AP, India: Sri Venkateswara University, 2016, roč. 5, č. 1, s. 1-5. ISSN 2320-6381

 

TENKLOVÁ, Lenka a Alena SLEZÁČKOVÁ (2016). Differences between Self-forgiveness and Interpersonal Forgiveness in Relation to Mental Health. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, JIAAP, July 2016, Vol. 42, No. 2, pp 193- 201. ISSN: 0019-4247

 

MORAVEC, Pavel a Alena SLEZÁČKOVÁ (2016). Psychological Benefits and Costs of Participating in Men’s Groups in the Czech Republic. Journal of European Psychology Students, 7(1), s. 1-8. ISSN 2222-6931. doi:10.5334/jeps.346

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena (2015). Boosting Hope. In Bormans, Leo. The World Book of Hope, pp. 104-107. Tielt, Belgium: Lannoo. ISBN 978-94-014-2360-1.

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena, Klára VALENTOVÁ, Kitti FARKASOVÁ, Monika KUPCOVÁ, Jan POKLUDA a Zuzana SENCIOVÁ (2015). Psychosociální souvislosti životní spokojenosti u žáků českých základních škol. Annales Psychologici, Brno: Masarykova univerzita, roč. 2 (16), č. 1, s. 39-54. ISSN 2336-4939.

Ke stažení zde: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/134402

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena, Karel RIEGEL a Pavel HUMPOLÍČEK (2015). Relationships of Flow Experience, Well-being and Achievement Motivation in Recreational Athletes in Two Countries. Journal of Indian Health Psychology, New Delhi: Global Vision Publishing House, roč. 9/2, March 2015, s. 13-28. ISSN 0973-5755.

 

OUDENHOVEN, Jan Pieter van, Boele de RAAD, Marieke E TIMMERMAN, Françoise ASKEVIS-LEHERPEUX, Pawel BOSKI, Carmen CARMONA, Rajneesh CHOUBISA, Alejandra del Carmen DOMINGUEZ, Hege H BYE, Anastacia KURYLO, Cornelia LAHMANN, Khairul MASTOR, Eva SELENKO, Alena SLEZÁČKOVÁ, Ripley SMITH, Linda TIP a Michelle YIK (2014). Are virtues national, supranational, or universal? SpringerPlus, Germany: Springer, roč. 2, č. 3, s. 223-234. ISSN 2193-1801. doi:10.1186/2193-1801-3-223.

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena a Veronika BOBKOVÁ (2014). Silné stránky charakteru a akademická motivace ve vztahu k optimálnímu prospívání českých vysokoškolských studentů. Annales Psychologici, Brno: Masarykova univerzita, roč. 1 (15), č. 2, s. 24-39. ISSN 2336-4939.  Ke stažení zde: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/133854

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena a Pavlína Elisabeth ŘÍHOVÁ (2014). Životní smysluplnost a interpersonální hodnoty jako protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotních sester. Annales Psychologici, Brno: Masarykova univerzita, roč. 1 (15), č. 1, s. 45-60. ISSN 2336-4939

Ke stažení zde: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/132191

 

 Vyžádané přednášky na konferencích a odborných sympóziích:

 

SLEZÁČKOVÁ, Alena. Hope – a driving force of optimal human development. The 103rd Indian Science Congress, Section of Anthropological and Behavioural Sciences. University of Mysore, Karnataka, India. January 2016.

SLEZÁČKOVÁ, Alena. Positive mindset and health: Hope as protective factor of mental and physical well-being. The International Conference on Positive Psychology for Effective Living. Sri Ramachandra University, Chennai, Tamil Nadu, India. January 2016.

SLEZÁČKOVÁ, Alena. Positive psychology: A science on mental health and well-being. Invited lecture at Dept. of Psychology, Annamalai University, Tamil Nadu, India. January 2016.

SLEZÁČKOVÁ, Alena. Life satisfaction and life values: A cross-cultural study on happiness in Indian and Czech samples. Indian Institute of Technology Madras, Chennai, Tamil Nadu, India, January 2015

SLEZÁČKOVÁ, Alena. More Hopeful, Less Depressed. How Hope Protects us From Depression? Schweizerische Hoffnungkonferenz, Bern, 7. September 2015. 2015.

SLEZÁČKOVÁ, Alena. Spirituality and Meaningfulness: Key Components of Mental Health and Happiness. A keynote address. The 50th National and International Conference of the Indian Academy of Applied Psychology, Tirupati, Andra Pradesh, India, 23-25 January 2015.

 

** *


POZVÁNKY

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku a praktický workshop Dr. Philipa Streita, klinického psychologa a psychoterapeuta z rakouského Grazu. Program s názvem "Positive Psychology: New developments and application for therapy, counselling and coaching" se bude skládat z praktického workshopu (pondělí, 24.11. 2014 od 11:40 do 15:45 v C51) a veřejné přednášky (v úterý  25.11. od 10:50 do 12:20 v D22). Kapacita pro pondělní workshop je limitovaná, prosíme tedy studenty, aby svoje závazné přihlášení posílali do 21.11. na email Mgr. K. Bednaříkové 342233@mail.muni.cz. Těšíme se naviděnou!

 

* * *

 

SYMPÓZIUM O NADĚJI

V úterý 18. listopadu 2014  se bude konat v rámci Týdne vědy na FF MU malé Sympózium o naději.

Místo konání a čas: od 11:00 do 12:30 v učebně D22, FF MU, Arne Nováka 1, Brno.

Program:

Alena Slezáčková: "Naděje coby předmět vědeckého zkoumání: Co říkají výsledky českých výzkumů?"
Klára Benešová, Monika Kupcová, Lenka Vildová a kol.: "Naděje pro příští generaci: Psychosociální souvislosti naděje u dětí ve věku 8 až 12 let"*
Katarína Millová: "Být aktivním dítětem se vyplatí: Jaké jsou prediktory naděje v dětství a dospívání?"
Daniel Vodrážka: "Studenti dávají naději: Prezentace studentské neziskové organizace Mise naděje"
Alena Slezáčková: "Jak si udržet nadějný přístup k životu?"

 

*Výstup byl vytvořen za podpory z projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti (CZ.1.07/2.3.00/35.0005)

Všichni jsou srdečně zváni - vstup volný!

 

 *     *     *


Zapojte se prosím do mezinárodního výzkumu "NADĚJE PRO ROK 2015"!

Projekt zjišťuje aktuální náladu v české společnosti a zaměřuje se především na otázky nadějí a  očekávání do budoucnosti, ale také na řadu dalších zajímavých oblastí našeho života souvisejících se štěstím a spokojeností.
Zajímá Vás....

   . .. v čem spatřujeme naděje pro rok 2015?
    ... co pro splnění svých nadějí děláme?
    ... zda umíme být vděční za to, co máme?
    ... jaká je úroveň naší psychické odolnosti?
    ... co ještě souvisí s mírou našeho štěstí a spokojenosti?
    ... a jak si stojíme v porovnání s ostatními národy?

Na tyto a další otázky přinese odpověď mezinárodní studie "Naděje pro rok 2015", do níž jsou v letošním roce zapojeny kromě České republiky také Švýcarsko, Německo, Francie, Malta a Norsko.
První výsledky budou k dispozici již v předvánočním období a začátkem nového roku.

Zapojte se prosím svou účastí do výzkumu a rozšiřte řady respondentů!
Anonymní online dotazník naleznete zde: www.nadeje2015.com

Děkujeme za spolupráci!

 

*     *     *

 

Co je Pozitivní psychologie?

Pozitivní psychologie je věda o tom, co přispívá ke šťastnému, smysluplnému a úspěšnému životu jednotlivce a společnosti.

Jedná se o aktuální a rychle se rozvíjející směr v současné světové psychologii, který se teoreticky, výzkumně i prakticky zaměřuje na zkoumání kognitivních, emocionálních a sociálních souvislostí osobní pohody, životní spokojenosti a optimálního prospívání (flourishing).

V České republice je pozitivní psychologie systematicky rozvíjena od roku 2008, kdy bylo v Brně založeno Centrum pozitivní psychologie v ČR (CPPC, www.pozitivni-psychologie.cz).

Od roku 2008 probíhá pravidelná výuka předmětu Pozitivní psychologie na Psychologickém ústavu FF MU v Brně.

Na podzim 2014 byl pro studenty z celé MU otevřen nový předmět Psychology of Mental Health and Well-being (vyučován v angličtině).

 

Kde se dozvědět více o pozitivní psychologii?

Slezáčková, A. (2012).  Průvodce pozitivní psychologií. Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada Publishing. 

 

 


Osobní nástroje