Nacházíte se zde: UAM-OA Archeologická kolokvia
Akce dokumentů

Archeologická kolokvia

Přednášky na aktuální vědecká témata na ÚAM
- zahraniční specialisté
- osobnosti tuzemské archeologie
- odborníci z praxe

Přednášky, které se konají v pravidelném středečním termínu, jsou určeny pro širokou archeologickou veřejnost. Studenti doktorského studia tyto přednášky absolvují v rámci kurzů Speciální přednáška I, II (absolvováním série těchto přednášek získají zápočet - pro jeho získání je nutné absolvovat alespoň tři výše uvedené přednášky). Studenti bakalářského a magisterského studia mají přednášky povinné v rámci v semestru vypsaných kurzů (budou upozorněni svým vyučujícím).

Jarní semestr 2017

Dosud potvrzené přednášky se budou konat pravidelně ve středečním termínu, a to od 17.30 v učebně M24 na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Joštova 13, Brno.

 • doc. Michal Hájek – Jan Roleček (PřF MU): Vliv lidských aktivit během holocénu na současnou diverzitu vegetace (15. 3. 2017)
 • prof. Martin Bartelheim (Universität Tübingen): Kaleburnu Kraltepesi/Galinoporni Vasili. Výzkumy ve svatyni pozdní doby bronzové na Kypru (29. 3. 2017)
 • prof. Susan Pollock (Freie Universität Berlin): Archaeology of the Contemporary Past: Excavating Sites (12. 4. 2017)
 • prof. Martine Joly (Université Toulouse): Questioning Romanization: contribution of the archeology of sanctuaries in East Gaul (19. 4. 2017)
 • Maja Petrinec (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu): At the crossroads of Empires: Medieval Croatia in the light of achaeological sources. (17. 5. 2017)

Podzimní semestr 2016

 • Stephen Merkel M.A. (Deutsches Bergbaumuseum Bochum): From Central Asia to Scandinavia, the Production, Trade, and Recycling of Silver in the Viking Age (5. 10. 2016)
 • PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (Masarykova univerzita): Indoevropané, lingvistika a hledání pravlasti (26. 10. 2016).
 • Füsun Ertuğ, PhD. (Washington University): Basketry as a part of Anatolian Biocultural Heritage (2. 11. 2016)
 • Dr. Hajnalka Herold (University of Exeter): Early medieval economy in Europe (AD 400-1100) - an archaeological perspective (mimořádný termín: 14. 11. 2016 ve 14.00 v učebně L11 - Veveří 26/28)
 • Dr. Patrik G. Flammer (Oxford): New stories from old worms - Molecular Archaeoparasitology as a novel archaeological tool (23. 11. 2016)
 • Francesca Romagnoli, Ph.D. (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social): Investigating Neanderthal technology from a behavioural perspective (30. 11. 2016)

Jarní semestr 2016

 • Prof. Dr. Anthony Harding (University of Exeter, Ludwig-Maximilians-Universität Munich): Salt in ancient Europe: recent research (16. 3. 2016)
 • Dr. Jens Schneeweiss (Russian Academy of Sciences): Zwischen Sachsen und Slawen. Die Forschungen des Seminars für Ur- und Frühgeschichte der Universität Göttingen zum Frühmittelalter an der unteren Elbe (23. 3. 2016)
 • Dr. Martin Schönfelder (RGZM, Meinz) Concepts of mobility and migration in the La Tène period: critical and modern approches (27. 4. 2016). Tato přednáška se uskuteční od 17:00!
 • Prof. Dr. Václav Krůta (l'École pratique des hautes études, Sorbonne): Konvice z Brna-Maloměřic: mistrovský obraz keltského vesmíru (4. 5. 2016)
 • Mgr. Agata Sztyber (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Historia pewnego wzgórza. Stanowisko archeologiczne Modlnica 5, pow. Kraków od epoki brązu po czasy średniowiecza (11. 5. 2016)

Podzimní semestr 2015

 • Prof. Josef Bujna (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Keltské pohrebiská – možnosti a hranice interpretácie archeologického prameňa (14. 10. 2015)
 • Prof. zw. dr. hab. Janusz Czebreszuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Ponzaniu)
  • Szlaki wymiany bursztynu w Europie Środkowej pomiędzy 2500 i 1500 p. Chr. (14. 10. 2015)
  • Drogi docierania bursztynu (sukcynitu) do kultury mykeńskiej (14. 10. 2015)
 • Dr. Dmitry Korobov (Institute of Archaeology RAS): Landscape archaeology and early medieval system of habitation in the
  Northern Caucasus
  (21. 10. 2015)
 • Prof. dr. Annelou van Gijn (Leiden University): A microwear approach towards understanding cross-craft interaction (11. 11. 2015)
 • Priv. Doz. Dr. Peter Christoph Ramsl (Austrian Academy of Science): Identities in Archaeology (18.11. 2015)
 • Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, Ph.D. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Pohreby a pohrebné zvyky lengyelských komunít na území Slovenska (9.12.2015)

 

Jarní semestr 2015

 • PhDr. Ivo Štefan, Ph.D. – Mgr. Jan Hasil (Univerzita Karlova): Raně středověké hradiště v Praze-Královicích a jeho archeologické poznávání (18. 3. 2015)
 • Dr. hab. Tomasz Bochnak (Uniwersytet Rzeszowski):
  • I. Severní cesta "keltských" importů do Polska a "Keltové" v Polsku (15. 4. 2015)
  • II. Etnogeneze Slovanů jako nástroj polské politické propagandy (15. 4. 2015)
 • Prof. Dr. Nikoloz Tushabramishvili (Ilia State University, Tbilisi): Adaptation of Human Beings toward Climate Changes during the Paleolithic on the Territory of Georgia (22. 4. 2015)
 • Dr. Vajk Szeverényi (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest):  A Late Bronze Age fortified settlement at Csanádpalota (SE Hungary) and its wider regional context (29. 4. 2015)
 • Prof. Dr. Sabine Rieckhoff (Universität Leipzig): Was wissen wir über die Gesellschaft der Oppida? Überlegungen zum Nutzen der
  Architektursoziologie in der Oppidaforschung
  (13. 5. 2015)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

 

Podzimní semestr 2014

 • Dr. Tomasz Gralak (Uniwersytet Wrocławski)
  • I. The post Chernyakhov horizont – the beginning of the migration period in Poland (25. 09. 2014)
  • II. Tyniec nad Ślęzą – the new discovered cemetery of the migration period in Śląsk region (25. 09. 2014)
 • Mag. Dr. phil. Peter TrebscheArchäologische Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Bergbausiedlung Prigglitz-Gasteil (20. 10. 2014)
 • ao. Univ-Prof. Dr. Erik Szameit (Universität Wien): Early Slavs in Austria (22. 10. 2014)
 • Robert Hoffmann PhD. (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
  • I. The tell site Okolište and the Late Neolithic of CentraI Bosnia - architecture, settlement structures, material culture, site formation processes, land use and socio-historical interpretations (5200-4300 BCE) (3. 11. 2014)
  • II. Landscape Archaeology in Central Bosnia: An interdisciplinary diachronic view on the history of human settlement, demography and land use in the Dinaric Alps (3. 11. 2014)
  • III. Strategies and results of current research on large complex Tisza, Vinča and Tripolje settlements in Serbia and Ukraine (4. 11. 2014)
 • Dr. Viktoria Kiss (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest): Recent results of Middle Bronze Age research in western Hungary (8. 12. 2014)
 • Dr. Stefan Eichert (Universität Wien): OpenATLAS - a database application for the work with archaeological, historical and spatial data (11. 12. 2014)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektů "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě" a "Výzkumem ke vzdělání – česko-rakouská archeologická expedice v Rakousku".

 

Jarní semestr 2014

 • Dr. Justyna Baron (Uniwersytet Wrocławski): Functions and contexts of Bronze Age metal casting moulds from Poland (13. 02. 2014)
 • DDr. DI Peter Stadler (Universität Wien): Quantitative Evaluations in Prehistory (10.-14. 3. 2014)
 • Ján Rajtár (AÚ AV SR, Nitra, Slovensko): Archeologické doklady markomanských vojen severne od stredného Dunaja (21. 5. 2014)
 • Dr. Bernadeta Kufel-Diakowska (Uniwersytet Wrocławski): Mammoth hunting? - use-wear studies of shouldered points and backed pieces from Kraków Spadzista B (03. 06. 2014)
 • Dr. Beata Miazga (Uniwersytet Wrocławski): Non-destructive investigations of archaeological finds (03. 06. 2014)

 

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

 

Podzimní semestr 2013

 • Dr. Tomasz Gralak (Uniwersytet Wrocławski):
  • I. Sposoby organizacji przestrzeni we wczesnej epoce żelaza na Śląsku (24. 09. 2013)
  • II. Sztuka i styl we wczesnym okresie rzymskim na Śląsku (25. 09. 2013)
 • Dr. Stefan Eichert (Universität Wien):
  • I. Experimental Archaeology - between handicrafts and science a Zwischen spätrömischer Staatlichkeit und karolingischer Grundherrschaft (15. 11. 2013)
  • II. Eine archäologisch-historische Spurensuche nach sozialen und politischen Strukturen im Ostalpenraum (19. 11. 2013)
 • Mgr. Radoslav Čambal, Ph.D. (Archeologické múzeum Slovenského národného múzea, Bratislava): Halštatské a laténské osídlení JZ Slovenska (2. 12. 2013)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

 

Jarní semestr 2013

 • Maria Theresia Starzmann, Ph.D. (Freie Universität Berlin): The archaeology of colonialism (18.-28. 2. 2013)
 • PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc. (AÚ AV SR, Nitra):
  • I. Východohalštatský kulturní okruh (23. 4. 2013)
  • II. Západohalštatský kulturní okruh (30. 4. 2013)
 • Dr. Donat Wehner (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Von Pilgermuscheln und Sonnenkompassen. Reisen in den slawischen Landen um das Jahr 1000 (7. 5. 2013)
 • Dr. Gilles Pierrevelcin (Université de Strasbourg): Bádání o době železné ve Francii (13. 5. 2013)
 • Dr. Aleksandra Pankiewicz (Uniwersytet Wrocławski): Wrocław – rozwój cetrum politycznego Śląska w X-XI w. (22. 05. 2013)
 • Dr. Dagmara Łaciak (Uniwersytet Wrocławski):
  • I. Halsztacka ceramika malowana z terenu Polski (22. 05. 2013)
  • II. Problematyka ceramiki pochodzącej z okresu halsztackiego i lateńskiego z terenu Polski (23. 05. 2013)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a projektu "Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě".

 

Jarní semestr 2012

 • Prof. Kristian Kristiansen (Gothenburg University):
  • I: Archaeological theory - towards a new paradigm? (1. 3. 2012)
  • II: Organizing Bronze Age Societies-comparing Central Europe and Scandinavia (1. 3. 2012)
  • III: The 1200 BCE crisis in the Mediterannean and its background in Central EUrope and beyond (1. 3. 2012)
 • Prof. Oliver Creighton (Exeter University): Unravelling elite medieval landscapes: theory and practice (26. 4. 2012)
 • Dr. Fredérique Bertoncello – Dr. Philip Verhagen (University Amsterdam): Socio-environmental dynamics of Roman settlement systems: the ArchaeDyn and IHAPMA projects (3. 5. 2012)
 • Prof. Patrice Brun (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne): Protohistory of social division (10. 5. 2012)
 • Prof. Timothy Kohler (Washington State University):Overview of Village Ecodynamics Project Modeling and Simulation (17. 5. 2012)
 • Dr. Kyle Bocinski (Washington State University): Agent-based modeling (praktický workshop 18. 5. 2012)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

 

Podzimní semestr 2011

 • Dr. Mirosław Furmanek (Uniwersytet Wrocławski):
  • I: Z badań nad neolitem Śląska. Nowe odkrycia (26. 09. 2011)
  • II: Z badań nad neolitem Śląska. Wykorzystanie metod prospekcji geofizycznej i badań fosforowych (27. 09. 2011)
 • Prof. Julian Richards (University of York): Digging into Data: Digital archiving and publication (21. 9. 2011)
 • MA. Nicolas Mellado (Université de Bordeaux): Semi-automatic Reassembly for Cultural Heritage (13. 10. 2011)
 • prof. Massimo Ancona – Dr. Viviana Mascardi (Università di Genova):
  • I: Artificial Intelligence at Disposal of Archaeology: Where Can We Go Together? (20. 10. 2011)
  • II: Mobile Computing in Cultural Heritage (Massimo Ancona) (20. 10. 2011)
  • III: praktický workshop: Second Life, Net Logo, Onthologies in Archaeology (20. 10. 2011)
 • Dr. Martin Furholt (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Similarities and Social Networks: Data processing and statistical analysis of Baden Complex Materials from south-eastern Central Europe  (??. 11. 2011)
 • Prof. Juan Antonio Barceló (Universitat Autònoma de Barcelona):
 • I. Computational Intelligence in Archaeology. Bridging Archaeological Theory, Technique and Technology (8. 12. 2011)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci programu Erasmus a OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

 

Jarní semestr 2011

 • Dr. Malgorzata Daszkiewicz – Dr. Gerwulf Schneider (Freie Universität Berlin): Inovative archeometry of ceramics (5. 4. 2011)
 • Prof. Ernst Pernicka (Universität Tübingen): Provenance determination of ancient metals and mobility in the central european bronze age (7. 4. 2011)
 • Dr. Caroline Hamon (University Paris): Methodology of technological and functional analysis of macrolithic tools : some neolithic case studies from Europe (use-wear analysis of grinded tools) (21. 4. 2011)
 • prof. Anelou van Gijn (Universiteit Leiden): Use wear analysis of bone and antler implements from the Dutch Late Mesolithic and Neolithic (28. 4. 2011)
 • Dr. Linda Hurcombe (University of Exeter): Connecting with the missing majority: taking a holistic view of material culture (19. 5. 2011)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

 

Podzimní semestr 2010

 • Dr. Richard MacPhail (University College London): Dating soil micromorphology and geoarchaeology (30. 9. 2010):
  • I: Analysis of sites where natural environmental (taphonomic) processes predominate
  • II: The development of anthropogenic deposits and their interpretation
 • Prof. Christopher Hall (University of Edinburgh): The Rehydroxylation of Ceramics (14. 10. 2010)
 • Dr. Otto Cichocki (VIAS Wien): Dendrochronology of samples from different conditions: project SCIEM2000 for dry wood (Bronze Age to modern), Mikulcice for wetwood (Early Middle Ages) and project at Wachtberg/Krems (Palaeolithic) for charcoal (11. 11. 2010)
 • Prof. Göran Skog (Lund University): Developments in 14C AMS dating for archaeology (25. 11. 2010)
 • Dr. Daniel Richter (Max-Planck-Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig): Dosimetric dating methods in archaeology: Fundamentals and applications (2. 12. 2010)
 • Dr. Michael Grabner (Universität für Bodenkultur Wien): Dendrochronology - Requirements, Problems, possible solutions (16. 12. 2010)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

 

Jarní semestr 2010

 • Prof. Robert Van de Noort (University of Exeter): Wetland archaeology and Heritage strategy (25. 3. 2010)
 • Mr. Rengert Elburg (Landesamt für Archäologie, Dresden): Three dimensional Excavation and Recording by Example of the Early Neolithic Well from Altscherbitz (8. 4. 2010)
 • Dr. Stefano Valentini (Università degli Studi di Firenze): Exploring Tell, Hüyük and Tepe. Different methods of field research in the Ancient Near East sites (22. 4. 2010)
 • Dr. Shannon P. McPherron (Max Planck Institute Leipzig): Computer technologies in the documentation of site formation process (6. 5. 2010)
 • Dr. Karen Milek (University of Aberdeen): Microstratigraphy and Microsoil analysis (20. 5. 2010)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

 

Podzimní semestr 2009

 • Prof. Michael Doneus (Universität Wien): The impact of aerial reconnaissance and airborne laser scanning for landscape archaeology (1. 10. 2009)
 • Prof. Dr. John Bintliff (Universiteit Leiden): Innovative archaeology as the technology of the unconscious (15. 10. 2009)
 • Mr. David Cowley (Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland): Aerial Survey for archaeology: achievements, challenges and prospects (29. 10. 2009)
 • Prof. Vincent Gaffney (Birmingham University): The role and the application of visualisation techniques to remote sensing (geophysics, LiDAR, 3D-scanning, seismic-inundated method) from object to landscape (12. 11. 2009)
 • Prof. Wolfgang Rabbel (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Near surface geophysics in archaeology: Multi-sensor and seismic approaches (26. 11. 2009)
 • Prof. Wolfgang Neubauer (Universität Wien): Interdisciplinary field archaeology (10. 12. 2009)

Přednášky v tomto semestru byly realizovány v rámci OP VK Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe.

 


Osobní nástroje