Nacházíte se zde: UAM-OA Počítačová podpora v archeologii 2016
Akce dokumentů

Konference Počítačová podpora v archeologii 2016

 

Realizační tým projektu CONPRA

a Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně

si Vás dovolují pozvat na

15. ročník mezinárodní mezioborové konference Počítačová podpora v archeologii 2016 ve Velkých Pavlovicích
30. května – 1. června 2016


PPA 2016 je konferencí o inovaci a aplikaci počítačových metod do archeologického výzkumu. Pro letošní rok byla stanovena následující čtyři zájmová témata:
 


Metody letecké archeologie
Využití leteckého průzkumu v archeologii, jeho příprava, implementace a zpracování získaných dat pomocí počítačových metod. Téma zaměřeno zejména na prezentaci samotných případových studií.

Využití 3D fotogrammetrie
Dokumentace archeologického kulturního dědictví pomocí metod fotogrammetrie. Aplikace metody na případových studiích terénních výzkumů i v dokumentaci artefaktů. Otázka skutečně efektivního využití fotogrammetrie a reálné i ekonomické limity použití metody ve výzkumu.

Virtuální rekonstrukce archeologických nálezů a situací

Uchování a prezentace archeologických artefaktů pomocí počítačové simulace, modelace a vizualizace dat. Testování možností virtuální rekonstrukce. Porovnání různých počítačových software. Vývoj a využití open-source programů. Možnosti prezentace výsledků veřejnosti, jako jeden z cílů archeologické práce s artefakty.

Zpracování velkého objemu archeologických dat
Získávání archeologických dat, jejich analýza různými metodami a následné efektivní propojení v komplexní databázi. Tvorba velkoobjemových databází, integrace různých databází a práce s nimi. Otázka optimalizace získávání dat a stanovení relevantního přístupu při sběru dat v terénu.

 


 

Účastnický poplatek 500 Kč/ 19 EUR. Registrace závazná i pro účastníky bez příspěvku. Účastníci si hradí cestu a ubytování. Pořadatelé si vyhrazují možnost výběru příspěvků a případného omezení počtu účastníků bez referátu z kapacitních důvodů.


Přihláška s posterem nebo příspěvkem nejpozději do 31. 3. 2016
Přihláška na konferenci bez příspěvku do 30. 4. 2016

Cena 500 Kč/ 19 EUR (150 Kč/ 5 EUR studenti).

 

 

 

 

 

[Informace pro účastníky] [Ubytování] [Program a příspěvky]

 


Osobní nástroje