Akce dokumentů

O pracovišti

lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice, ...

 

Profil pracoviště

Oddělení archeologie se ve své vědecké, publikační i vzdělávací činnosti věnuje široké problematice archeologie středoevropského pravěku, rané doby dějinné a středověku.

Současný výzkumný záměr je výrazně orientován na mezioborovou spolupráci a aplikaci přírodovědných metod.

Studium je rozděleno do bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu.

 


Osobní nástroje