Akce dokumentů

Publikační činnost

Oddělení archeologie realizuje rozsáhlou publikační a ediční činnost. Základem autorské publikační činnosti jsou publikace výstupů výzkumného záměru, monografie akademických zaměstnanců oddělení a vydávání periodik Studia archaeologica Brunensia a Archaeologia historica. Pravidelně jsou rovněž vydávány sborníky k výročím významných osobností moravské archeologie. Disertační práce doktorských studentů jsou publikovány v ucelené řadě Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque (DABP), jako Supplementa této řady vychází pravidelně i příspěvky ze seminářů Moravskoslezské školy doktorských studií.  

Vydané publikace

 

kachle_th.jpg

 AMMS

dabp_11_th.jpg

 DABP

tesetice_7_th.jpg

Publikace výstupů z výzkumného záměru

cm_vrchovina_tm.jpg

Monografie a jiné publikace

zamereno_th.jpg

Sborníky k výročím

 

Časopisy oddělení

 

AH_38_2_th.jpg

 Archaeologia historica

M_16_th.jpg

Studia archaeologica Brunensia

 

Online

 

Viz také informační systém Masarykovy univerzity kde najdete informace s odkazy na .

 

 

 


Osobní nástroje