Nacházíte se zde: UAM-OA Publikační činnost Archaeologia historica - ročníky
Akce dokumentů

Archaeologia historica - ročníky

Časopis je volně dostupný také v Digitální knihovně FF MU.

 

AH_40_2_th.jpgknihovna ÚAM 400,-

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 41/2016/2

 

Naďa Profantová: Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách

Matej Ruttkay – Jaroslava Ruttkayová – Mário Bielich – Barbora Zajacová – Adrián Nemergut: Sídlisko z 10.–12. storočia v Nitre-Janíkovciach

Martina Molnárová – Zuzana Borzová: Detský element v zrkadle archeologických prameňov včasného stredoveku

Lenka Lisá – Jana Mazáčková: Geoarcheologická studie vzniku, využívání a zániku hradního příkopu na hradě Rokštejn

Ján Beljak – Pavol Maliniak – Maxim Mordovin – Michal Šimkovic: Výskum tretej (pôvodne hornej) brány hradu Čabraď v rokoch 2013–2015

David Vích: Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku

Pavel Macků – Aleš Knápek: Unikátní součást zbroje z hradu Ronovce (okres Havlíčkův Brod)

Jiří Varhaník: Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance

Marek Vojteček: Malé Šance a Valy v Čiernom. Príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku

Jan Musil – Petr Netolický: Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem. Dvory na středověkém Chrudimsku

Bořivoj Nechvátal: Plány Vyšehradu v Národní knihovně v Paříži

Jan Frolík – Jan Musil: Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Lucia Nezvalová: Anomálie v pochovávaní na stredovekých pohrebiskách – prejav okrajových skupín obyvateľstva?

Zuzana Poláková – Václav Furmánek – Iveta Kaczarová: Hrob dieťaťa v nádobe z plochy zaniknutého kostola a cintorína v Pincinej (okres Lučenec)

Martin Omelka – Otakara Řebounová: Zboží pro chudé a bohaté – „originály“ a dobové „padělky“ náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů

Miroslav Plaček: Poznámky k opevnění města Vyškova

Antonín Zůbek: Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně

Jiří Orna – Veronika Dudková: Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města

Jiří Crkal – Martin Volf: Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice

Petr Hrubý – Karel Malý – Peter Milo: Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů

Markéta Tymonová: Kachlové soubory z Frýdku

Lukáš Hlubek – Karel Faltýnek – Pavel Šlézar: Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli

Martin Hložek – Irena Loskotová: Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle

Luboš Hobl: Kachle z hradu Gutštejna

Lucia Luštíková – Rastislav Rusnák: Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15.–16. storočia

Petr Sokol: Šibenice u Přimdy. Archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem

Marek Vojteček – Adrián Nemergut: Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité. Náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc

Věra Klontza-Jaklová – Zuzana Havlická – Lukáš Janeček – Pavel Kašpar – Manolis Klontzas: Byzantská archeologie – její vývoj, současný stav bádání a perspektivy

KRONIKA

Bořivoj Nechvátal: Před sto lety se narodil Miloš Šolle (1916–2016)

Zdeněk Měřínský: Památce PhDr. Františka Hoffmanna, CSc.

ZPRÁVY

† Václav Moucha, Bořivoj Nechvátal, Ladislav Varadzin et al. Knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie (Zdeněk Měřínský)
 

 

AH_40_2_th.jpgknihovna ÚAM 300,-

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 41/2016/1

 

Ladislav Čapek – Michal Preusz – Jiří Militký: Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď

Zdeňka Měchurová – Alena Selucká: Řetízek se závěsky z hradu Veveří u Brna

Milena Bravermanová: Ženský surcot z královské krypty

Josef Hložek – Jarmila Savková – Josef Volák: Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentů lamelových zbrojí

Soňa Hendrychová: Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích

Jan Frolík – Sylva Kaupová: Pohřebiště Pražského hradu a možnosti jejich sociální interpretace

Milan Hanuliak: Sociálna pozícia obyvateľov opevneného sídliska z 9.–10. storočia v Mužle-Čenkove

David Vích: Záchranný archeologický výzkum na předhradí vraclavského hradiště

Drahomíra Frolíková – Jan Veselý: Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu v Praze 1 – Na Kampě 8/515

Helena Březinová – Michaela Selmi Wallisová: Odpadní vrstvy a objekty jako pramen poznání stratifikace středověké společnosti – výpověď mocného smetištního souvrství z Nového Města pražského

Kristína Kučeráková – Ján Beljak: Archeologický výskum v Mincovni Kremnica v rokoch 2010–2014

David Novák – Pavel Vařeka: Pozdně středověký hospodářský dvůr v Rovném (okres Rokycany, Plzeňský kraj)

Soňa Hendrychová – Jan Frolík: Kostel sv. Václava v Žabonosech (okres Kolín) a jeho počátky

Petr Dresler – Tomáš Tencer: Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích

Tomáš Janura – Rastislav Rusnák – Michal Šimkovic – Lukáš Trnkus: Nové poznatky z výskumov hradu Slanec

Igor Prokhnenko – Maria Zhylenko – Volodimir Moizhes: Hrad Nyaláb v Korolevu

Tomáš Klír: Sociální kontext slovansko-německého jazykového kontaktu. Severovýchodní Bavorsko a Chebsko v raném středověku

ZPRÁVY

XLVII. mezinárodní konference archeologie středověku (Šimon Kochan)
 

 

AH_40_2_th.jpgknihovna ÚAM 400,- Kč

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 40/2015/2

 

Ivana Boháčová: Prezentace archeologických památek v Čechách: Archeologické areály in situ – příklady z Pražského hradu a Vyšehradu

Pavla Hasilová – Jan Hasil: Hradba jako kulturněhistorický problém: barokní fortifikace pražského levobřeží v písemnostech fortifikační komise Českého místodržitelství

Jaroslav Podliska – Matouš Semerád: Nový hrad u Kunratic v Praze. Výzkum a obnova zanikající hradní stavby

Jiří Varhaník: Hrad Zvíkov jako torzální architektura

Petr Sokol: Výzkum a dokumentace zříceniny hradu Přimda. Aplikace dokumentačních a prospekčních metod v areálu hradní zříceniny

Jan Musil – Petr Netolický: Dokumentace reliktů předhradí hradu Strádova (okres Chrudim)

Miroslava Cejpová – Martin Hložek: Nález mobilního penězokazeckého vybavení na hradě Žampach (okres Ústí nad Orlicí)

Zlata Gersdorfová – Josef Hložek – Petr Menšík – Milan Procházka: Dva opevněné objekty u Bernartic (okres Písek). K otázce jejich vztahu, funkční interpretace a souvislostí

David Novák – Pavel Vařeka: Tvrze na Rakovnicku

Zdeněk Měřínský – Miroslav Plaček: Revitalizace hradní zříceniny Rokštejn a perspektivy jejího kulturního využití

Ludvík Belcredi: Stavební vývoj a dispozice předhradí hradu Skály. Příspěvek k poznání předhradí menších hradů

Noémi Beljak Pažinová – Ján Beljak – Michal Šimkovic: Výskum hradu Dobrá Niva v rokoch 2013 a 2014

Mário Bielich – Jozef Elgyütt: Archeologický výskum hradu Gýmeš v rokoch 2013–2014

Magdaléna Janovská –Vladimír Olejník: Príspevok k budovaniu opevnení po mongolskom vpáde na Spiši

Bořivoj Nechvátal: K interpretaci archeologického výzkumu baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Andrej Botek – Róbert Erdélyi – Barbora Vachová: Varianty metodiky prezentácie hodnotných vrstiev a nálezov interiéru Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Martin Bóna – Peter Barta: Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici

Peter Barta – Martin Bóna – Marián Keleši: Chronometrický výskum murív Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

Petra Šimončičová Koóšová – Branislav Lesák – Daniel Pivko: Kamenárske značky z Kaplnky sv. Jakuba v Bratislave

Bibiana Pomfyová: Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy

Veronika Dudková – Jiří Orna – Marcela Waldmannová: Torzální architektura v historickém jádru Plzně na příkladu špitálního kostela sv. Máří Magdaleny

Dalibor Janiš – Zdeněk Vácha – Radim Vrla: K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov)

David Merta – Marek Peška: Ke stavu poznání stavebních dějin bývalého kláštera premonstrátek Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Nález románského obytného objektu pod stavbou barokního konventu

Pavel Staněk: Panenský klášter v Doubravníku

Samuel Španihel: Nálezy keramiky z obranných priekop mesta Žilina

Marta Mácelová: Banskobystrický stredoveký a novoveký vodovod vo svetle archeologických nálezov a písomných prameňov

Jan Frolík – Monika Pecinovská – Jana Vepřeková: Nález židovské rituální lázně – mikve – v Chrudimi. Záchranný archeologický výzkum na Jánském předměstí v roce 2013

Aleš Hoch – Pavel Staněk: Kožené artefakty z České ulice v Brně

Igor Prokhnenko – Vitalij Kaliničenko: Stredoveký meč z obce Bohdan Rakhivského rajónu Zakarpatskej oblasti Ukrajiny

Markéta Tymonová: Medailonové kachle z Javorníka

KRONIKA

Bořivoj Nechvátal: František Kašička osmdesátníkem

 

 

AH_40_1_th.jpgknihovna ÚAM 300,- Kč

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 40/2015/1

 

Jana Gregorová – Lýdia Chovancová – Zuzana Ondrejková – Alexandra Škrinárová: Obnova torz architektúry ako špecializovaná architektonická disciplína
Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska: Praha archeologická. Koncepce a realizace projektu Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy
Radim Vrla: Památková péče o torzální architekturu ve Zlínském kraji
Aleš Navrátil – Monika Martinisková – Jan Petřík – Dalibor Všianský: Stavební materiál hradu Špilberk a jeho vývoj
Zdeňka Měchurová: Loštická keramika z archeologického výzkumu brněnského hradu Špilberka
Alexander Botoš: Archeologický výskum na zaniknutom hrade Širkovce-Kapla (okres Rimavská Sobota)
Mário Bielich: Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2012–2013. Piata a šiesta výskumná sezóna
František Gabriel: Model vývoje valečovské sídelní aglomerace
Petr Baierl – Jan Musil – Petr Netolický: Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec)
David Vích: Příspěvek k poznání tvrziště v Českých Libchavách na Ústeckoorlicku
Petr Hasil – David Novák – Jan Hasil: Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov). Zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě
Peter Tajkov: Archeologický výskum reformovaného kostola na zemplínskom Hradisku
Martin Hanuš: Archeologický výskum Kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku
Dušan Cendelín – Pavel Bolina: Význam reliktů dopravního pohybu při interpretaci velkomoravského hradiště u Bojné (okres Topoľčany)
Lucie Galusová: Vodní mlýn jako objekt archeologického výzkumu
KRONIKA
Josef Unger: Vzpomínka na PhDr. Jiřího Mertu
Zdeněk Měřínský: K osmdesátým narozeninám PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc.
Zdeněk Měřínský: Zdeněk Klanica. 28. 11. 1938 – 29. 7. 2014
ZPRÁVY
Zpráva o XLVI. mezinárodní konferenci archeologie středověku v Prešově (Lucie Valášková)
Kolektív autorov: Pustý hrad vo Zvolene. Dolný hrad 2009-2014 (Noemi Beljak Pažinová)
 

 

AH_39_2_th.jpgknihovna ÚAM 350,- Kč

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 39/2014/2

 

HRADY
František Gabriel – Lucie Kursová: Zakládání zděných hradních staveb v severních Čechách
Jiří Varhaník: K využití materiálu získaného hloubením hradního příkopu
David Novák – Pavel Vařeka: Tvrze na Kladensku
Ladislav Čapek – Petr Netolický – Jindřich Plzák – Jan Vladař: Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih
Tomáš Krofta – Roman Křivánek: Hrad Třemšín. Geofyzikální průzkum a jeho ověření pomocí vrtů a vzorkovací sondáže
František Kašička –Bořivoj Nechvátal: Ze stavebního vývoje hradu ve Strakonicích
Josef Hložek – Petr Menšík – Zdeněk Štaffen – Zlata Gersdorfová – Milan Procházka: Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky. K otázkám možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu
Jan Martínek – David Vích: Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest
Martin Bóna – Peter Barta – Radoslav Ragač – Daniel Pivko: Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište

KOVY
Lukáš Hlubek – Pavel Šlézar: Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska
Petr Hrubý: Od hertovního stříbra až téměř k minci neboli od hutí až téměř k mincovnám
Vendula Vránová – Jakub Vrána – Martin Moník: Doklady zpracování železa na hradě Tepenci
Jozef Labuda – Marek Budaj: Unikátne oboly Karola Róberta z baníckej lokality Glanzenberg v Banskej Štiavnici
Jan Musil – Petr Netolický: Pozůstatky rýžování zlata v tzv. bojanovském újezdu, okr. Chrudim

SÍDLIŠTĚ
Milan Hanuliak: Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova
Mario Bielich: Nález vrcholnostredovekých pecí na polohe Selenec v Nitre

SAKRÁLNÍ OBJEKTY
Jan Frolík: Archeologický výzkum v areálu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře v letech 1998 až 2012
Marián Samuel – Danka Majerčíková – Martin Furman: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku (Výsledky revízneho a zisťovacieho výskumu v rokoch 2012-2013)

KRONIKA
Bořivoj Nechvátal: Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka
Lukáš F. Peluněk: Ing. arch. Jaroslav Mackerle – archeolog Malé Hané

ZPRÁVY
XLV. mezinárodní konference archeologie středověku (Jan Frolík)
František Kašička – Bořivoj Nechvátal: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku (Zdeněk Měřínský)
Hana Jordánková – Ludmila Sulitková: Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010) (Irena Loskotová)

 

 

AH_39_1_th.jpgknihovna ÚAM 350,- Kč

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 39/2014/1

 

ANALÝZA, TECHNOLOGIE, EXPERIMENT
Zdeněk Měřínský: Raně středověká keramika na Moravě a ve Slezsku (6. století až první polovina 10. století)

Jan Havrda – Kristýna Matějková: Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z malé strany v kontextu dosavadních poznatků
Alexandra Kloužková – Petra Zemenová – Naďa Profantová: Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nálezů z 6.–11. století z Roztok u Prahy
Alexandra Kloužková – Petra Zemenová – Jan Frolík – Ljuba Svobodová: Hodnocení středověké keramiky z Lažan u Chrudimi pomocí analýz XRF, XRD, OM, DSC-TG a RS
Kristýna Matějková: Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství
Zdeňka Bočková – Kateřina Doležalová – Šimon Kochan – Jana Mazáčková – Karel Slavíček – Jakub Těsnohlídek: Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě
Martin Hložek – Irena Loskotová: Zdroje keramických surovin brněnské kachlové produkce 15. století
Markéta Tymonová: Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě
Dominika Mazur: Kafle piecowe jako źródło materialne i ikonograficzne : znaczenie kafli w rekonstrukcji materialnych i niematerialnych aspektów życia codziennego dawnych społeczeństw
Monika Broszko: Kafle z Jarosławia jako źródło do dziejów badań nad wykonywaniem szesnastowiecznych kafli
Veronika Dudková – Jiří Orna – Petr Netolický: Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni
Ivana Boháčová – Jiří Hošek: Archeologie středověkých konstrukčních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi
Aleš Hoch – Miroslav Dejmal: Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou
Ludmila Šejvlová – Estelle Ottenwelter – Jan Frolík: Zhotovení repliky stříbrných gombíků z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě
Zdeňka Měchurová – Alena Selucká – Martin Zmrzlý: Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání
Milena Bravermanová – Helena Březinová: Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách
Drahomíra Frolíková-Kaliszová: Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva
Petra Stránská: Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Praze-Střešovicích, poloha Triangl

VARIA
Marek Suchý: Vápno, katedrála sv. Víta a pražští vápeníci v pozdním středověku : výpověď písemných pramenů
Petra Šimončičová Koóšová: Nález sklenej perly z prikostolného cintorína sv. Vavrinca v Bratislave
Marcela Waldmannová: Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov

 

 

AH_38_2_th.jpg

knihovna ÚAM 800,- Kč
(1+2)

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 38/2013/2

 

SAKRÁLNÍ OBJEKTY
Tomáš Klír-Tomáš Vojtěchovský: Sídelní kontext venkovské sakrální architektury. Vykleky číšníka Zbraslava a jeho ženy Domaslavy

Dalibor Janiš-Zdeněk Vácha-Radim Vrla: K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí
Štefan Oriško: Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského kostola sv. Mikuláša v Trnave
Martin Omelka-Otakara Řebounová-Martin Čechura: Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci

HRADY
Josef Hložek-Petr Baierl-Filip Kasl-Petr Menšík-Milan Procházka: Liškův hrad, okr. Plzeň-jih. Nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce
Josef Jan Kovář-Jan Petřík-Michal Hlavica-Stanislav Vohryzek-Richard Bíško-Jarmila Nedbalová: Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov
Dalibor Janiš-Zdenek Schenk-Radim Vrla: Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Šaumburka v Hostýnských vrších
Jozef Labuda: Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici
David Novák: Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí
David Novák-Pavel Vařeka: Tvrze na Berounsku
Miroslav Plaček: Rozmanitost fortifikací-doklad dějinných zvratů na ostrově Kós (Řecko)

HMOTNÁ KULTURA
Ladislav Čapek-Marcela Čekalová-Jan Říha: Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia
Čeněk Pavlík-Jaroslav Špaček: Soubor gotických reliéfních kachlů z obce Škvorec, okr. Praha-východ
Veronika Dudková-Jiří Orna: Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku
Lucie Hylmarová-Tomáš Klír-Eva Černá: Železné předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách. K  výpovědi detektorového průzkumu
Marta Mácelová: Gotické kovania a zámka zo starej fary v Banskej Bystrici
Zdeňka Měchurová: Vybíjené ornamenty na středověkých sekerách
Zdeňka Schejbalová-Tomáš Gregor-Marek Fikrle: Nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy souboru kovových šperků z Chebska
Milena Bravermanová-Helena Březinová: Textilie z hrobu biskupa Jana II. († 1236) z katedrály sv. Víta na Pražském hradě
Miroslav Dejmal-Aleš Hoch: Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou

VARIA
Tomasz Cymbalak-Petr Kočár-Kristýna Matějková-Zdeňka Sůvová: Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském. Výsledky mezioborové spolupráce
David Vích: Průzkum polohy Háj u Luže s relikty úvozových cest
Jiří Varhaník: Ochrana archeologického dědictví v současné legislativě

KRONIKA
Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. (24. ledna 1951 – 20. září 2012) (Vojtěch Kašpar)
K sedmdesátce doc. PhDr. et Ing. Miroslava Plačka (Zdeněk Měřínský)

ZPRÁVY
XLIV. mezinárodní konference archeologie středověku (Stanislav Vohryzek)
Dejiny Bratislavy 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. Brezalauspurc na križovatke kultúr (Ludmila Sulitková)
Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 34. Adel, Burg und Herrschaft an der Grenze: Österreich und Böhmen (Miroslav Plaček)
Kateřina Vojkůvková-Michal Zezula a kol.: Předměty vyprávějí. Hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru (Stanislav Vohryzek)

 

AH_38_1_th.jpg

knihovna ÚAM 800,- Kč
(1+2)

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 38/2013/1

 

HMOTNÁ KULTURA ČESKÝCH ZEMÍ 10.–13. STOLETÍ V STŘEDOEVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH
Ivana Boháčová: Počátky budování přemyslovského státu a jeho centra – synchronizace výpovědi archeologických pramenů a její interpretace
Naďa Profantová: Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Čechách
Zdeněk Měřínský: Hmotná kultura mladší doby hradištní na Moravě a ve Slezsku
Jan Frolík: Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu
Drahomíra Frolíková-Kaliszová: O raně středověké keramice z Pražského hradu trochu jinak
Andrea Bartošková: Obolus mrtvých a jeho význam pro datování archeologických pramenů
Bořivoj Nechvátal: Knížecí a královská akropole na Vyšehradě (Přehled výzkumu a problematiky)
Milan Hanuliak: Materiálna kultúra 9.–10. storočia z opevneného sídliska v Mužle-Čenkove
Natalia Vojceščuk: Skleněné korálky ze Zvenigorodu ve světle výzkumů v roce 2010
Aneta Gołębiowska-Tobiasz: Inwentarze grobowe a stele antropomorficzne u Połowców
Vladimír Goš-Jakub Halama: Šumperk, ulice Na Hradbách. Provizorium či lehká dřevohliněná stavba ze 13. století, malé zamyšlení nad velkým problémem
Petr Žákovský-Jiří Hošek-Lenka Sedláčková: Meče 11.–13. století z území Moravy
Bibiana Pomfyová-Marián Samuel-Henrieta Žažová: Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov)
Pavel Šebesta: Geneze nejstarších kostelů v Chebu

 

 

AH_37_12-2_th.jpg

Rozebráno

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 37/2012/2

 

HRADY
Tatiana Štefanovičová: Južné podhradie Bratislavského hradu
Zuzana Ševčíková: Južné podhradie Bratislavského hradu. Kapitoly z dokumentácie architektonických reliktov Vydrice
Denisa Divileková–Katarína Harmadyová: Stredoveké a novoveké hospodárske a obytné objekty z hradu Devín
Martin Bóna-Peter Barta: Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže při Jedľových Kostolanoch
Bořivoj Nechvátal-Jan Novák-Jan Zavřel: Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce
René Kyselý: Středohradištní zvířecí kosti z výzkumu v Divoké Šárce v roce 1967
František Gabriel-Lucie Kursová: Středověká a raně novověká sídla na pískovci
Michal Budač-Veronika Machačová-Milan Procházka: Příklad nezdařené lokace hradu na Sedlčansku
David Novák-Pavel Vařeka: Tvrze na Rokycansku
Jiří Bouda-Hana Hanzlíková: Příspěvek k poznání stavebního vývoje tvrze v Nezvěsticích
David Vích: Vrcholně středověké opevnění v k. ú. Výprachtice
Miroslav Plaček: Opevnění města Rhodu z přelomu středověku a novověku

SAKRÁLNÍ OBJEKTY
Bořivoj Nechvátal-Petra Stránská-Ivo Světlík: Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic
Jiří Varhaník: K vzájemnému vztahu západní věže a lodi románských podélných kostelů
Drahomíra Frolíková-Josef Matiášek: Archeologie v budově kaple sv. Kříže na Pražském hradě
Martin Čechura: Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice). Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu
Zdeněk Vácha: Opatská kaple (kaple sv. Šebestiána) premonstrátského klášterního kostela Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce (Poznámky ke stavebnímu a výtvarnému vývoji)
Dalibor Janiš-Zdeněk Vácha-Radim Vrla: Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně (Příspěvek ke stavebním dějinám)
Martin Miňo: Archeologický výskum na mieste predpokladaného zaniknutého Kostola sv. Michala Archanjela v Sliači-Sampore
Marián Samuel-Henrieta Žažová: Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach (Výsledky archeologického a archívneho výskumu)
Štefan Oriško: K problému kaplnky Zvolenského zámku

HMOTNÁ KULTURA
Daniel Pivko: Stavebný a dekoračný kameň a jeho opracovanie na stredovekom Slovensku
Jana Gryc: Středověké a novověké terakotové podlahové dlaždice ze sbírek Muzea Těšínského Slezska v Těšíně
Monika Martinisková: Nálezy keramických dlaždíc z hradu Rokštejn
Irena Loskotová: Brněnské kachle se starozákonními hrdiny
Markéta Tymonová: Renesanční kachle s dvanácti biblickými hrdiny a tyrany z českého Slezska
Petr Žákovský: Tesáky s člunkovitými záštitami a jejich postavení ve vývoji chladných zbraní
Vendula Vránová-Jakub Vrána: Nálezy podkov z hradu Tepence
Zdeňka Měchurová: Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního užitého umění
Šimon Kochan: Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy

VARIA
Lukáš Funk-Martin Váňa: Datování objektů zaniklých po roce 1945 pomocí dendrochronologií živých stromů
KRONIKA
Jubileum Jarmily Princové-Justové (Bořivoj Nechvátal)
Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. (Petr Sommer)
Za doc. PhDr. Jozefom Hoššom, CSc. (Andrej Vrtel)
ZPRÁVY
XLIII. mezinárodní konference archeologie středověku (Stanislav Vohryzek)
Dušan Cendelín–Pavel Bolina–Dušan Adam: Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce v období raného středověku (Karel Severin)

 

 

AH_37_12-1_th.jpg

Rozebráno

 

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 37/2012/1

 

MĚSTO A JEHO ZÁZEMÍ
Zdeněk Měřínský: Prvotní městské formace ve slovanském světě se zřetelem k Velké Moravě
Jaroslava Žuffová: Murovaný obytný dom z mestských počiatkov s atypickou šijou
Alexander Botoš: Rimavská Sobota v středověku a v novoveku
Rastislav Rusnák: K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách
Peter Barta: Dendrochronologický výskum archeologických nálezov dreva z Košíc
Stanislava Repková: Interpretační možnosti veže kruhového půdorysu v centre Žiliny a jej pamiatková prezentácia
Peter Nagy: Archeologický výskum na dostavbe hotela Holliday Inn v Trnave
Anna Barteková: Studne s vydrevou z Trnavy-Hviezdoslavovej ulice
Ladislav Čapek: Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku
Jiří Orna-Veronika Dudková: Archeologické doklady obléhání Plzně husity
Tomáš Durdík: Opevněná hradní městečka v Čechách
Rudolf Procházka-Antonín Zůbek: Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12.–15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7
Miroslav Dejmal: Struktura vrcholně středověkého osídlení ve Veselí nad Moravou

VESNICKÉ OSÍDLENÍ
Ivona Vlkolínská: K problematike značiek na dnách nádob z Nitry-Lupky
Anna Barteková-Patrícia Pristachová-Lucia Nováková-Martin Novák-Drahoslav Hulínek: Stredoveké osídlenie Šamorína
Milan Hanuliak-Ivan Kuzma: Vrcholnostredoveká osada v Mužle-Čenkove
Dominik Repka-Noémi Pažinová: Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Podhorian-Sokolnikov
Pavel Vařeka-Petr Rožmberský-Lukáš Holata-Zdeňka Schejbalová: Vesnické zázemí středověké Nové Plzně
Lucie Galusová: Zaniklý středověký sídelní areál na Tachovsku

 

 

AH_36_11-2_th.jpg

knihovna ÚAM 500,- Kč

(1+2)

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 36/2011/2

 

OSÍDLENÍ, ZANIKLÉ VESNICE A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pavel Vařeka – Lukáš Holata – Petr Rožmberský – Zdeňka Schejbalová: Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí
Milan Procházka: Nově zjištěné mladohradištní sídliště v Čelechovicích, okr. Kladno
Ladislav Čapek: Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice
Lukáš Holata: Příspěvek k možnostem studia sídelních forem a mikroreliéfu raně středověkých vesnic v lesním prostředí
Lucie Korbová Procházková: Zaniklá středověká vesnice Roudnička – „Mořina“ pod Plešivcem (okr. Příbram)
Lukáš Funk – Lucie Galusová: Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředků poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska

PAMÁTKY SAKRÁLNÍ A PROFÁNNÍ ARCHITEKTURY, OHLASY VĚRSKÝCH PŘEDSTAV

Štefan Oriško: K problematike středověkého portálu kláštorného kostola v Šahách
Klára Füryová: Románsky kostol v Rákoši
David Zimola – Milan Vokáč: Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku
František Gabriel – Lucie Kursová: Středověký městský dům v České Lípě
Milan Hanuliak – Alena Šefčáková: Vrcholnostredoveky objekt s telom zomrelého zo Senca- Svätého Martina
HMOTNÁ KULTURA

Petr Žákovský: Zhodnocení kovových artefaktů z Nedakonic. Příspěvek k lokalizaci husitského Nového Tábora
Martin Omelka – Otakara Řebounová – Věra Šlancarová: Špendlík – před hradbou a za hradbou
Peter Nagy – Marián Čurný: Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska
Čeněk Pavlík: Soubor kachlů z hradu Lukova objevený během záchranných prací (do roku 2009)
Mária Smoláková: K ikonografii zobrazenia Bitka dvoch mužov (hráčov)
Kristýna Peroutková Matějková: Hrnčířská formička z Jičína
Milena Bravermanová: Fragment pohřebních šatů a závoj, tzv. kruseler, z rakve českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta
KRONIKA

Rozloučení s Pavlem Hrdličkou (Jan Klápště)
Vzpomínka na Rudolfa Turka (Jarmila Princová)
Za PhDr. Jaroslavem Králem (Zdeněk Měřínský)

ZPRÁVY
XLII. mezinárodní konference archeologie středověku (Stanislav Vohryzek)
Seminář – 940 let Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Bořivoj Nechvátal)
Internetová encyklopedie dějin Brna (Irena Loskotová – Olga Lečbychová)
Jiří Varhaník – Stanislav Malý: Zákon o státní památkové péči. Komentář (Iva Mrázková)

 

 

AH_36_11-1_th.jpg

knihovna ÚAM 500,- Kč

(1+2)

PDF verze ke stažení

 

 

Archaeologia historica 36/2011/1

 

STŘEDOVĚKÉ FORTIFIKACE
Tomáš Durdík: K problematice možného ovlivnění středoevropské hradní architektury křížovými výpravami do Svaté země
Jiří Varhaník: Zřícenina jako součást pozemku
Zdeněk Měřínský: Hrad Rokštejn (k. ú. Panská Lhota, město Brtnice, Morava). Výsledky archeologického výzkumu 1981-2010 a jeho další perspektivy
Jan Vinař: Hrad Rokštejn. Oprava a konzervace v letech 2002-2010
Jana Mazáčková: Obléhací postavení u hradu Rokštejna
Pavel Bolina – Dušan Cendelín: Úloha hradů Lukov a Brumov v systému komunikací východní Moravy
Dalibor Janiš - Zdeněk Vácha - Radim Vrla: Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance
Miroslav Dejmal - David Merta: Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou
Petr Holub: K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně – Králově Poli
Václav Kolařík - David Merta - Marek Peška: Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči
Pavel Kouřil – Dalibor Prix: Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník
Drahomíra Frolíková-Kaliszová: Nové poznatky k vývoji příšného opevnění Pražského hradu – výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010
Bořivoj Nechvátal: K středověkému opevnění Vyšehradu
Josef Hložek – Roman Křivánek – Petr Menšík: Kozí Hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí?
Miloš Kudrnovský – Josef Švejnoha – Renata Tišerová – Renata Veselá: Geodetické zaměření stávajícího stavu a projekt obnovy zříceniny hradu Hamrštejna
Katarína Harmadyová – Denisa Divileková: Hrad Devín – najnovšie výsledky výskumu na hornom hrade
Ján Beljak – Pavol Maliniak – Noémi Pažinová: Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérských výkopov až po začiatok systematického výskumu)
Michal Rak: Možnosti archeologického poznání novodobých polních fortifikací na příkladu lokality z 30. let 20. století
Martin Miňo: Nielkoko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti

 

 

AH_35_10_th.jpg

knihovna ÚAM 500,- Kč

PDF verze ke stažení

Archaeologia historica 35/2010/1+2

 

ČÍSLO 1
A. KAŽDODENNOST
Zdeněk Měřínský-Rudolf Procházka: K některým aspektům každodenního a svátečního života středověkého člověka na Moravě a ve Slezsku
Tomáš Durdík: Několik poznámek k české hradní každodennosti
Markéta Tymonová: Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína v období středověku a raného novověku
Martin Miňo: Príspevok k životu v stredovekom vojenskom tábore
Zdeňka Měchurová: Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech

B. POHŘEBIŠTĚ
Martin Čechura: Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle archeologického a antro- pologického výzkumu
Bořivoj Nechvátal: Záchranný výzkum v poloze tzv. „Tomanovny" na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic
Petra Stránská: Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Radomyšli, okr. Strakonice (poloha „Tomanovna")
Petra Stránská-Miluše Dobisíková-Jakub Likovský-Petr Velemínský: Raně středověké pohřebiště v Lahovicích - základní antropologická charakteristika populační skupiny
Jan Hasil: Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku
Milan Hanuliak: Sociálna pozícia dětských jedincov petrifikovaná v pohrebiskovom materiáli z 9.-10. storočia
František Kostrouch-Pavel Kodera: Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích
Milena Bravermanová: Pohřební šaty jedné z českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta

ČÍSLO 2
C. KERAMIKA
František Gabriel-Lucie Kracíková: K funkci drobné keramické plastiky
Radek Bláha-Jiří Sigl: Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách králové-hradeckého muzea (Několik poznámek k problematice)
Marián Čurný: Nové nálezy stredovekej a včasnonovovekej stavebnej keramiky z Košic

D. IKONOGRAFIE NA STŘEDOVĚKÝCH NÁLEZECH
Čeněk Pavlík: Draci na kachlích gotiky a renesance aneb kouzelný svět fantazie
Štefan Oriško: K otázkám pôvodu a typologie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnavě
Petr Žákovský: Freska s motivem zápasníků z hradu Švihová v kontextu vývoje evropských bojových systémů

E. STŘEDOVĚKÉ SKLO
Eva Černá-František Frýda: Sklo vrcholného středověku - současný stav a perspektivy studia historických technologií
Hedvika Sedláčková: Vypovídací hodnota archeologických nálezů skla na Moravě z období ca 1200-1550 (Teze)
F. ARCHITEKTURA A OSÍDLENÍ
Tomáš Kyncl-Jiří Varhaník: K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernartících, okr. Písek
Tomáš Klír: Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku - východiska interdisciplinárního výzkumu
Marián Uličný-Peter Harčar: Počiatky města Prešova na základe výsledkov najnovších archeologických výskumov
Zuzana Bláhová-Sklenářová: Na periferii periferie. Zaniklá ves Otětičky, k. ú. Velké Heřmanice, okr. Benešov
Zdeněk Vácha-Radim Vrla: Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Lukova

G. VARIA
Jana Gryc-Andrzej M. Wyrwa: Poutní mušle ze Zámecké hory v Cieszyně - nový bod na mapě cest ke svatému Jakubovi v Compostelle
Bořivoj Nechvátal: Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka
Miroslav Plaček: K adaptaci a využití antických fortifikací na Peloponésu ve středověku

KRONIKA
Zemřela Dagmar Hejdová (Bořivoj Nechvátal)
Zemřel fotograf české a moravské archeologie Alois Kleibl (1915-2009) (Bořivoj Nechvátal)
PhDr. Tomáš Edel (Jan Klápště, Petr Sommer)
RECENZE A ZPRÁVY
41. mezinárodní konference archeologie středověku (Miroslava Cejpová, Jiří Sigl)
Helena Chybová: Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města (Irena Loskotová)
Jiří Langer-Karel Kuča: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě (Zdeněk Měřínský)
Bořivoj Nechvátal et. al.: Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě (Zdeněk Měřínský)

 

 

AH_34_09_th.jpg

Rozebráno

 

Archaeologia historica 34/2009

Sborník příspěvků přednesených na XL. mezinárodní konferenci archeologie středověku s hlavním zaměřením Hmotná kultura každodenního života ve středověku a raném novověku, Plzeň, 15.-19. září 2008.

 

A. ÚVOD
Zdeněk Měřínský: Studium hmotné kultury středověku – cíl, nebo prostředek?
Josef Labuda: Materiálna kultúra banského města v stredoveku – príklad Banskej Štiavnice

B. HMOTNÁ KULTURA
Ivona Vlkolinská: K niektorým aspektom výskytu keramiky na pohrebisku v Nitre-Lupke
František Gabriel-Ivan Peřina: Problémy vývoje keramiky ve střením Pojizeří
Michaela Balášová: Nálezy kameniny z hradu v Kadani
Jan Pícka- Jindra Hůrková-Pavlína Schneiderwinklová: Odpadní jímky z Kašperských Hor
Petr Kočár- Romana Kočárová-Libor Petr: Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor
Zdeňka Měchurová: Drobná středověká plastika koníčka na Moravě
Irena Loskotová: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Morava)
Markéta Tymonová: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko)
Dana Menoušková: Motiv bájného gryfa na reliéfech moravských a slezských středověkých komorových kachlů
Čeněk Pavlík-Michal Vitanovský: Invalidé na středověkých kachlích
Zdeněk Dragoun: Kachle z Karlova mostu
Marta Mácelová: Nepublikovaný súbor neskorogotických kachlíc z Dolnej ulice v Banskej Bystrici
Jána Zachar: Archeologický výskum na Hornej ul. č. 2 v Banskej Bystrici
Denisa Divileková-Miloš Gregor: Mineralogicko-technologická charakteristika gotických a renesančných neglazovaných kachlíc z hradu Devín
Eva Kamenická: Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích
Peter Nagy-Marián Čurný: Stredoveké a včasnonovoveké keramické dlaždice zo Slovenska
Jana Gryc: Zespół gotyckich płytek posadzkowych z Góry Zamkowej w Cieszynie
Ivana Boháčová-Jiří Hošek: Raně středověké nože ze Staré Boleslavi
Rastislav Rusnák: Novšie nálezy stredovekých kovových predmetov z Košíc
Petr Žákovský: Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?)
Tadeusz Grabarczyk: Uzbrojenie w konej rocie Aleksandra Sewera z 1498 roku
Miroslav Pertl: Nejstarší středověká zbroj ze sbírek Státního hradu a zámku Frýdlant
Milena Bravermannová: Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta
František Kostrouch: Středověké dýhové misky z Olomouce

C. VÝROBNÍ OBJEKTY
Jiří Crkal-Eva Černá: Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k.ú. Výsluní, okr. Chomutov
Marián Čurný-Peter Romsauer: Stredoveká tehelňa v Chotíně
D. CÍRKEV
Martin Čechura: Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech
Drahomíra Frolíková-Kaliszová: Bronzový křížek z Uherského Hradiště
Linda Foster- Helena Koenigsmarková: Nález poutního odznaku na hradě v Bečově nad Teplou
Martin Čechura-František Frýda: Středověký „Schalenstein“ z Albrechtic
Martin Omelka-Otakara Řebounová-Věra Šlancarová: Poznámky k pohřební výbavě a její symbolický význam pro obyvatele barokních Čech a Moravy

E. SÍDLIŠTĚ – VSI
Luděk Galuška: K otázce osídlení Starého Města – Veligradu v době po zániku Velké Moravy. Mladohradištní keramika z lokality „Na Zahrádkách“
Milan Hanuliak-Vladimír Mináč: Charakteristika sídliska z prelomu včasného a vrcholného stredoveku v Senci-Svätom Martine
Tomáš Klír-Hauke Kenzler: Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu

F. STAVBY
Miroslav Plaček: Povrchový průzkum méně známých sídel šlechty rakouského horního Podyjí
Tomáš Durdík: Brány hradu Pořešín
Zdeněk Škrabal-Eva Škrabalová-Zdeněk Vácha-Radim Vrla: Shrnutí novějších zjištění ke stavebnímu vývoji severního traktu hradu Pernštejna
Jiří Varhaník-Jan Zavřel: Hrad Rabí – doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha
Štefan Oriško: Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku (Niektoré problémy výskumu)
Bibiana Pomfyová: Stredoveká sakrálna architektúra v regióne Gemer a Malohont
Jozef Labuda-Martin Miňo: Nález radničnej kaplnky sv. Anny v Banskej Štiavnici
Bořivoj Nechvátal: Archeologický výzkum kostela sv. Markéty ve Strakonicích
Zdeněk Schenk-Jan Mikulík: Nové poznatky z výzkumu kostela sv. Máří Magdalény v Předmostí
Jiří Bouda-Hana Hanzlíková-Markéta Sochorová: Příspěvek k poznání stavebního vývoje zámku Hradiště v Blovicích

G. OSTATNÍ
Pavel Šebesta: Hygiena ve středověkém Chebu
Petr Charvát: Pražští Židé a první křížová výprava
Zdeňka Sůvová-Marie Wasková: Černá kočka, bílý kocour. Osteologické nálezy kočky domácí ve středověku a novověku a malý exkurz k reflexi kočky v českých zemích ve středověku a raném novověku z pohledu historika

KRONIKA
Jaroslav Špaček na poloviční cestě k sedmdesátce († Ludvík Skružný)
Za PhDr. Václavom Hanuliakom (Michal Slivka)
Odešel kolega PhDr. Ludvík Skružný (1937-2009), archeolog, etnograf, muzejní pracovník (Jaroslav Špaček)
Vzpomínka na Ivana Borkovského (Bořivoj Nechvátal)
Za akademikem Bohuslavem Chropovským (Matej Ruttkay)

RECENZE A ZPRÁVY O LITERATUŘE
Irena Loskotová: Věra Souchopová-Karel Stránský: Tajemství dávného železa

 

 

AH_33_08_th.jpg

 Rozebráno

 

Archaeologia historica 33/2008

Sborník příspěvků přednesených na XXXIX. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s hlavným zameraním Sídliská v stredovekom rurálnom prostredí, Teplý Vrch, okr. Rimavská Sobota, 24. - 28. septembra 2007.

 

A. VÝZKUM VESNICKÝCH SÍDEL
Zdeněk Měřínský: „Villa deserta“ jako problém moravské medievistiky (archeologie a historie)
Gabriel Fusek: Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke
Ivona Vlkolinská: Stredoveká dedina v Beluši
Milan Hanuliak-Vladimír Mináč–Juraj Pavúk: Stredoveká dedina v Slovenskej Novej Vsi – Zelenči
Jozef Labuda: Zaniknuté osady ako hospodársky fenomén v okolí Banskej Štiavnice
Kateřina Postránecká-Marie Wasková: Změny v lokaci středověké vsi Ostrov na Tachovsku
Pavel Vařeka-Lukáš Holata-Hana Přerostová-Josef Švejnoha: Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj)
Pavel Vařeka-Radek Balý-Lukáš Funk-Lucie Galusová: Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945
Marián Čurný: Nálezy tehál z nemurovaných objektov v dedinskom prostredí
Zdeňka Měchurová: Jak se pracovalo na poli

B. ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKÉHO MĚSTA
Václav Hanuliak: Najstaršia forma stredovekého mestského opevnenia vo Zvolene
Petra Šimončičová Koóšová: Príspevok k archeologickému výskumu na nádvorí Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici v Bratislave
C. VÝZKUM OPEVNĚNÝCH SÍDEL
Pavel Kouřil-Dalibor Prix: Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku
Denisa Divileková: Vykurovanie na hrade Devín.
Zuzana Ševčíková: Kaštieľ v Ostraticiach – stredoveký hrádok
Miroslav Plaček: Ke vztahu sídel nižší šlechty a jejich hospodářského zázemí
Tomáš Durdík: Hrad Karlík
Ivan Peřina: O třech tak zvaných hradech v Českém ráji
Benjamin Štular: Prostorske analize Malega gradu v Kamniku (Slovenija)

D. VÝZKUM SAKRÁLNÍCH STAVEB
Štefan Oriško: K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku
Mária Smoláková: Kostol v Holiciach – neznáme ranogotické nástenné maľby
Martin Hanuš-Peter Grznár–Katarína Hladíková–Marek Budaj–Marián Čurný: Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda
Mária Láliková-Martin Miňo: Archeologicko-historická lokalizácia Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene
Lucia Luštíková: Hospodárske objekty benediktínskeho kláštora v Košiciach-Krásnej
Marián Uličný-Peter Harčar: Doterajšie výsledky archeologického výskumu vidieckej sakrálnej architektúry v Šariši
Zdeněk Vácha-Radim Vrla: Kroměřížská biskupská rezidence na konci středověku
Jiří Varhaník: Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela
Táňa Nejezchlebová: Ke středověké podobě kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem
Miroslava Blajerová-Bořivoj Nechvátal: K demografii raně středověkých pohřebišť v Čechách na příkladu Radomyšle u Strakonic
E. HMOTNÁ KULTURA
Milena Bravermanová: Pohřební roucho Ladislava Pohrobka z královské hrobky v katedrále sv. Víta
Ján Hunka-Marián Soják: Mince a sekané striebro z Moldavskej jaskyne, ich historický význam
Martin Husár: Niektoré aspekty včasnostredovekých kopijí a oštepov z územia Slovenska – otázky násad a odtlačkov textílií
Petr Žákovský: Značené vrcholně a pozdně středověké dlouhé meče ze sbírek Městského muzea v Broumově
Marta Mácelová: Renesančné kachlice z Banskej Bystrice
Jiří Kohoutek-Čeněk Pavlík: Soubor kachlů z hradu Lukova
Irena Loskotová: Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna
Čeněk Pavlík-Michal Vitanovský: Magický jednorožec a jeho ztvárnění na kachlích gotiky a renesance
Věra Šlancarová: Nálezy středověkých prstenů z jižní Moravy

KRONIKA
Jiří Kohoutek (Zdeněk Měřínský)
Odišla PhDr. Marta Remiašová (Marta Mácelová)
RECENZE A ZPRÁVY O LITERATUŘE
Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (Zdeněk Měřínský)

Anežka Merhautová-Pavel Spunar: Kodex vyšehradský (Bořivoj Nechvátal)
Josef Vařeka-Václav Frolec: Lidová architektura – Encyklopedie (Ludvík Skružný)
Hynek Rulíšek: Slovník křesťanské ikonografie. Postavy – atributy – symboly (Ludvík Skružný)
Jan Royt: Slovník biblické ikonografie (Ludvík Skružný)

 

 

AH_32_07_th.jpg
knihovna ÚAM 500,- Kč

Archaeologia historica 32/2007

Sborník příspěvků přednesených na XXXVIII. Medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s hlavným zameraním archeológia stredovekého mesta. Bardejov-Zlaté, 18.-22. septembra 2006. Brno 2007.

 

A. ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKÉHO MĚSTA
Zdeněk Měřínský-Eva Zumpfe: Die Anfänge von Städten in Mähren und Niederösterreich (von der Protostadt bis zur Rechtsstadt). Thesen.
Rudolf Procházka: Archeologie a poznání moravských a slezských měst
Věra Šlancarová: Architektonický vývoj Brna ve 13. století
Miroslav Plaček: K proměně osady Jemnice na královské město
Jozef Labuda: Špecifiká archeologického výskumu banského mesta
Martin Bóna – Gabriel Lukáč: Výsledky výskumu severovýchodnej bašty mestského opevnenia v Bardejove
Silvia Čatajová: Historická urbanonymia mesta Zvolen a jej premeny
Radoslav Ragač: Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. storočia v písomných prameňoch
Václav Hanuliak – Radoslav Ragač: Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena
Marcela Ďurišová–Ľuboš Kürthy –Martin Pristáš: Pamiatkovy vyskum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach
Martin Čechura: Vývoj města Kralovic podle archeologických výzkumů
Pavel Šebesta: Výzkum chebských vnitrobloků
Tomáš Durdík: Vkládaní hradů do starších českých měst
Kamil Podroužek – František Gabriel: Typy objektů valečovského „městečka“
Cezary Buśko: Z badań archeologicznych nad miastami południowej Polski. Rynek Główny w Krakowie w świetle prac przeprowadzonych w latach 2005–07

B. VÝZKUM OPEVNĚNÝCH SÍDEL
Pavel Kouřil – Peter Kováčik – Dalibor Prix – Martin Wihoda: Tvrz a město Jeseník ve středověku
Karel Severin: Litomyšl, Benátky a Čista: hradiště a středověké cesty
Ivan Peřina: Ke stavebnímu vývoji hradu Hrubý Rohozec
Jiří Kohoutek – Zdeněk Vácha – Radim Vrla: Pozdně románské kamenické články z hradu Brumova
Martin Miňo: Prievidzský hrad, jeho lokalizácia, súčasný stav bádania a perspektivy ďalšieho výskumu
Aleksandra Pankiewicz: Średniowieczne założenie obronne na górze Gromnik (Dolny Śląsk)
C. VÝZKUM VESNICKÝCH SÍDEL
Milan Hanuliak: Vrcholnostredoveká osada v Beckove
D. VÝZKUM SAKRÁLNÍCH STAVEB
Štefan Oriško: K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave
Maria Smoláková: Stredoveké nástenné malby kostola v Moste při Bratislave
Peter Harčar – Marián Uličný: Predbežné výsledky archeologického výskumu kostola Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
Daniel Pivko: Stavebné kamene Kostola Sv. Emeráma na Nitrianskom hrade
Bořivoj Nechvátal: K poznání raně středověké baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě
Michaela Glosová: Benešov – horní zvonice u kostela sv. Mikuláše

E. HMOTNÁ KULTURA
Petra Koóšová: Archeologické pramene ako doklady kulturných a ekonomických kontaktov Banskej Štiavnice a okolia s talianskym prostredím v stredoveku
Tadeusz Grabarczyk: Uzbrojenie mieszczan bardiowskich w świetle spisów z lat 1493, 1521 i 1536
Milena Bravermanová: Pohřební výbava pražského biskupa Mikuláše
Irena Loskotová: Typ závěsného kachle – z pozůstalosti Zdeňka Hazlbauera
Markéta Tymonová: Kachle s lichtenštejnskými znaky ve sbírce Slezského zemského muzea
Krzysztof Jaworski: Rzemieślnicza obróbka surowca kościanego i rogowego w późnośredniowiecznym Wrocławiu

RECENZE A ZPRÁVY
Miloslav Pojsl: Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420 (B. Nechvátal)
Seminář – Přemyslovci a Vyšehrad (B. Nechvátal)

 

 

AH_31_06_th.jpg
Rozebráno

Archaeologia historica 31/2006

Sborník příspěvků přednesených na XXXVII. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na raně středověká centra, jejich podobu a vývoj, Chrudim, 19. - 22. září 2005.

 

RANĚ STŘEDOVĚKÁ CENTRA, JEJICH PODOBA A VÝVOJ
Jan Frolík: Chrudim – raně středověké centrum jižní části východních Čech (Archeologie a 950. výročí první písemné zmínky)
Michal Lutovský: Od palisády ke zdi: raně středověká hrdiště v Čechách ve světle archeologického bádání posledních dvou desetiletí
Radek Bláha-Jiří Sigl: Hradec Králové- raně středověké centrum východních Čech
Zdeněk Měřínský: Befestigte Zentren der frühen Přemysliden- periode in Mähren und Schlesien (Opevněná ústředí raně přemyslovského období na Moravě a ve Slezsku) – Teze
Jiří Kohoutek: Přerov a Spytihněv – správní centra východní a střední Moravy v raném středověku

VÝZKUM MĚST
Onřej Wolf: K otázce sídlištní kontinuity a topografii Turnova
Pavel Šebesta: Teorie o počátcích Chebu
Jan Havrda-Michal Tryml: Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany
Hana Jordánková-Irena Loskotová: K předlokačnímu osídlení Brna
Emil Kordiovský: Nezdařené městské lokace na Břeclavsku
Jozef Labuda: Nové poznatky z výskumu Starého Města v Banskej Štiavnici (25 rokov výskumu)
Peter Grznár-Viera Drahošová: Predběžná zpráva o výsledkoch archeologického výskumu mestského opevnenia v Skalici

VÝZKUM OPEVNĚNÝCH SÍDEL
Naďa Profantová-Daniel Stolz: Chronologie a význam hradiště Rubín ve světle nových nálezů
Filip Laval-Vladislav Razim: Příspěvek k diskusi o vývoji raně středověkých opevnění 12.-13.století
Tomáš Durdík: Raně středověké hradiště v Tachově
Miroslava Cejpová: Povrchový průzkum hradu Komárka, okr. Chrudim
Pavel Kouřil-Dalibor Prix-Martin Wihoda: Středověké opěevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník
Jiří Kohoutek-Zdeněk Vácha-Radim Vrla: Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova
Miroslav Plaček: Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry
Václav Hanuliak: Vojenské pevnosti Jána Jiskru vo Zvolene
VÝZKUM SAKRÁLNÍCH STAVEB
Zdeněk Dragoun: Středověká podlaha z kostela sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském
Martin Čechura: Příkopy kolem kostelů
Karel Severin: Bazilika Panny Marie a její význam v dějinách Litomyšle
Karel Faltýnek- Pavel Šlézar: Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli
Peter Baxa-Martin Bóna-Daniela Nipčová: Prebežné výsledky výskumu zaniknutého kostola sv. Juraja v Skačanoch
Štefan Oriško: Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch
Peter Mosný-Petra Selecká: Kláštorisko v Slovenskej Ľupči – výskum hrobky

POHŘEBNÍ RITUS
Šimon Ungermann: Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání
Milan Hanuliak: Výnimočné formy inhumacie v stredoveku a novoveku

HMOTNÁ KULTURA
Jaroslav Podliska-Jan Zavřel: K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy
Milena Bravermannová: Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě
Bořivoj Nechvátal: Středověké dlažby v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Bořivoj Nechvátal: Neznámý typ hrnčířské značky z Vyšehradu
Mária Smoláková: K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umeni na Slovensku (nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupciach)

KRONIKA
Prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc. (Z. Měřínský)
Zemřel Miloš Šolle (B. Nechvátal)
Odešel MUDr. Zdeněk Hazlbauer (M. Šlosserová)

RECENZE
Tatiana Štefanovičová a kolektiv, Dóm sv. Martina v Bratislave. Archeologický výskum 2002-2003 (J. Unger)
Znojemská rotunda. Sborník z 2. konference o rotundě, konané 25.-26. Června 2003 ve Znojmě. Malby v národní kulturní památce. ROTUNDA sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu (J. Unger)
Ludvík Belcredi: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi (V. Nekuda)

 

 

AH_30_05_th.jpg
knihovna ÚAM 300,- Kč

Archaeologia historica 30/2005

Sborník příspěvků přednesených na XXXVI. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na architekturu a architektonické památky (movité i nemovité) a ochranu kulturního dědictví, Telč, 20. - 24. září 2004.

 

Třicet let sborníku Archaelogia historica (Vladimír Nekuda)

 

A. ARCHITEKTURA A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
Luděk Galuška: Archeologický skanzen v Modré u Velehradu – velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví
Emil Kordiovský – Zdeněk Měřínský: Archäologische und schriftliche Denkmäler als historische Quellen (Archäologie und Archivwesen). Hmotné a písemné památky jako historický pramen (archeologie a archivnictví)
Gabriela Blažková-Dubská- Jan Frolík: Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou
David Merta- Rudolf Procházka: Brněnské měšťanské domy se středověkými jádry. Poznámky ke stavu dochování, využití a památkové ochraně
Petr Sokol: K současnému stavu a ochraně archeologických nemovitých kulturních památek
Jiří Kohoutek – Zdeněk Vácha- Radim Vrla: Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV
Markéta Tymonová: Archeologické sbírky ve slezských muzeích – historie, současný stav a perspektivy využití z hlediska ochrany kulturního dědictví

B. VÝZKUM MĚST
Radek Bláha- Jiří Sígl: Stavební činnost 18. až 20. Století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí
Michaela Glosová: Načeradec – nové poznatky o středověké zvonici
Petr Starec: Stavební záměry a výzkum studny v čp. 4-1 na Malém náměstí v Praze
Josef Bláha-Lubomír Konečný: K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha
C. VÝZKUM OPEVNĚNÝCH SÍDEL
Tomáš Durdík-Vojtěch Kašpar: Výzkum hradu Zlenice v souvislosti s jeho památkovými úpravami a prezentací
Pavel Šebesta: Chebský hrad, prezentace objeveného
Miroslava Cejpová: Pozůstatky teplovzdušného vytápěcího systému na hradě Brandýš, okr. Ústí nad Orlicí
Pavel Kouřil-Dalibor Prix-Martin Wihoda: Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku
Jiří Kohoutek: Hrady Brumov a Lukov – výzkum a následná rekonstrukce
Miroslav Plaček: Pernegg a Weikertschlag – hrady při rakousko-moravské hranici
Václav Hanuliak: Zvolenská protiturecká obranná línia
Josef Labuda-Martin Šimkovič: Starý zámok v Banskej Štiavnici – najnovšie výsledky archeologického výskumu

D. VÝZKUM VESNICKÝCH SÍDEL
Vladimít Nekuda: Das hoch- und spätmittelalterliche Dorf im Ostmitteleuropa im Licht der archäologichen Forschung – Středověká vesnice vrcholného a pozdního středověku ve východní části střední Evropy ve světle archeologického výzkumu
Tomáš König: Záchranný archeologický výskum středověkého sídliska v Košútoch, okr. Galanta

E. VÝZKUM SAKRÁLNÍCH STAVEB
Bořivoj Nechvátal: Rotunda sv. Martina na Vyšehradě
Martin Čechura: Archeologický výzkum kostelů v západních Čechách
Eva Kamenická: Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech
František Gabriel-Ludmila Kracíková: Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě
Ivo Štefan-Ladislav Varadzin: Archeologický výzkum kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka
Jan Sommer: Nové poznatky o stavebním vývoji kostela ve Vrbně u Mělníka
Ján Zachar – Zuzana Babjaková: Archeologický výskum v interiéri kostola Všetkých Svätých v Bytči (predbežné závery)
Petr Masný-Petra Selecká: Kláštor v Slovenskej Ĺupči

F. HMOTNÁ KULTURA
Hana Jordánková-Irena Loskotová: Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně
Markéta Tymonová: Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína
Milena Bravermannová: Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta
Petra Kóošová: Kontakty medzi Talianskom a územím dnešního Slovenska v oblasti sklárskej produkcie na prelomu stredoveku a novoveku
Štefan Oriško: Neskororománske kamenárke pamiatky z Košic

KRONIKA
Jarmila Princová- Bořivoj Nechvátal: Před deseti lety zemřel Zdeněk Váňa
Bořivoj Nechvátal: Zemřela Květa Reichertová (1921-2004)

RECENZE A ZPRÁVY O LITERATUŘE
Rudolf Krajíc: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa (J. Unger)
Pavel Vařeka: Archeologie středověkého domu. Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí 6.-15. století
Bořivoj Nechvátal: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

 

 

AH_29_04_th.jpg
Rozebráno

Archaeologia historica 29/2004

Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením Hranice v životě středověkého člověka, Hrabušice 29. září - 3. října 2003.

 

Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky: Pozdravný dopis
Závěrečné usnesenie XXXV. Mezinárodnej konferencie archeologie středověku

 

A. HRANICE V ŽIVOTĚ STŘEDOVĚKÉHO ČLOVĚKA
Michal Slivka: Hranice v mentálnom chápání středověkého človeka
Milan Hanuliak: Charakter a význam hraníc v časopriestorovej dimenzii pohrebného ritu z mladšího úseku včasného středověku
Tatiana Štefanovičová: Bratislava – hraničné město
Ján Lukačka: Ohraničovanie majetkových celkov v stredoveku
Ryszard Grzesik: Vznik a premeny hraníc Piastowského Poľska
Zdeněk Měřínský-Eva Zumpfe: Die südmärische Grenze – verbindend und trennend (Thesen)
Pavel Bolina: „Per transversum mantis Scalicze“ – k interpretaci pozůstatků starých cest na katastru Dolan u Olomouce ve světle rozhraničovacích dohod dolanského kláštera a olomoucké kapituly z roku 1404
Lubomír Konečný: Poznámka ke geopolitickému fenoménu raně středověké Moravy
Petr Charvát: „Better i tis to go wide – go wide!“ Hranice a její překračování ve středověkých Čechách – a nejen tam
Vladislav Razím: K tendencím v ochraně hranic českého státu 13. století
Radek Bláha- Jiří Sigl: Opevnění a problematika vymezení hranic města na příkladu Hradce Králové
Thomas Küntzel: Stadt und Grenze – die Landwehr der Stadtwüstung Nienover im südniedersächsischen Kontext
Dalibor Janiš-Jana Šenkýřová: Hranice statků a pozemků – jejich zachycení v písemných (právních) pramenech
Kateřina Tomková – Jana Maříková-Kubková-Jan Frolík: Hranice života, hranice zapomnění. Hroby významných církevních představitelů na Pražském hradě v období přemyslovské a lucemburské vlády
Tomasz Kurasiński: Wędrować w zaświaty. O znaczeniu klucza w przestrzeni grobowej (na przykladzie znalezisk z terenu Polski wczesnopiastwskiej)
Ján Hunka: Rozdiel medzi chudobnými a bohatými na základe písemných prameňov z rokov 1000-1301

B. VÝZKUM MĚST
Marcela Ďurišová: Opevnenie Košíc
Jozef Labuda: Banská Štiavnica jako príklad osídľovania banských regionov
Štefan Oriško: K počiatkom středověkého meštianského domu na Spiši. (Jednopriestorový kamenný dom)
Mária Smoláková: Šablónové maľby neskorogotických drevených stropov

C. VÝZKUM OPEVNĚNÝCH SÍDEL
Václav Hanuliak: Hrad Čabraď v dejinách Hontu
Peter Glos-Michal Šimkovič: Nové poznatky o stredovekej podobe pohraničných hradov Ľubovňa a Plaveč
Miroslav Plaček: Hrady na hranici při pohledu z hranice
Tomáš Durdík: K problematice pohraničních tzv. horských hrádků
Jiří Varhaník: Goticko-renesanční opevnění hradu Hluboké nad Vltavou

D. VÝZKUM VESNICKÝCH SÍDEL
Vladimír Nekuda: Das frühmittelalterliche Dorf in Ostmitteleuropa
Tomáš König: Príspevok k včasnostredovému osídleniu Tomášikova a okolia, okr. Galanta

E. SAKRÁLNÍ STAVBY A KLÁŠTERY
James Hogg: Daily Life in the Charterhouses of Lethenkow and Lechnitz in the Late Middle Ages as seen in the Acta of the Carthusian General Chapter
Pavol Maliniak: Úloha klášterných majetkov pro lokalizovaní hraníc Zvolenského komitátu
Zuzana Ševčíková: Dvorec cisterciánov na Michalskej ulici v Bratislave. Nielkoľko novších poznatkov
Jiří Kohoutek-Zdeněk Vácha-Radim Vrla: Výzkum středověké architektury na Zlínsku III
Jiří Kohoutek: Výzkum v presbytáři kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu

F. HMOTNÁ KULTURA
Martin Novák: Príspevok k výskumu středověkých kamenných křtitelnic na Slovensku
Petra Koóšová: Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrȏh z územia Slovenska (12.-15. storočie)
Karin Reichenbach: Sicheln in mittelalterlichen Gräbern in der Slowakei
Peter Ušiak: Formy na výrobu kachlíc z Banskej Bystrice a Slovenskej Ľupče
Jozef Hoššo: Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky
Hana Jordánková-Irena Loskotová-David Merta: Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století
Milena Bravermannová: Hroby pražských biskupů v kostele sv. Víta na Pražském hradě

K HISTORII MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE
Rudolf Krajčovič: Hrabusice – názov motivovaný strategickým priestorom

RECENZE A ZPRÁVY O LITERATUŘE
Dušan Buran a kolektiv: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného genia (Michal Slivka)
Daniela Dvořáková: Rytier a jeho kráľ Stibor zo Stiboric a Žikmund Luxemburský. Sonda do života středověkého uhorského šľachtica s osobitým zreteľom na územie Slovenska (Petra Koóšová)
Marek Dulinicz: Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Záchodniej. Studium archeologiczne (Tomáš König)

 

 

AH_28_03_th.jpg
Rozebráno

Archaeologia historica 28/2003

Sborník příspěvků přednesených na XXXIV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich odkaz v hmotné kultuře, Opava 23.-27. září 2002.

 

Závěrečné usnesení XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku. Zdeněk Dragoun: Opava 2002

 

A. INTERETNICKE VZTAHY VE STŘEDOVĚKU
Jan Klápště: Středověká archeologie „interetnických vztahů“ aneb otazníky kolem jednoho tématu
Naďa Profantová: Kulturní diskontinuita a možnosti její interpretace jako etnické změny (problém tzv. slovanské expanze)
Josef Žemlička: Němci, německé právo a transformační změny 13. století (Několik úvah a jeden závěr)
Ivana Boháčová: Doklady česko-polských kontaktů z raně středověké Staré Boleslavi
Zdeněk Měřínský: Odraz interetnických vztahů v hmotné kultuře středověké Moravy
Pavel Kouřil - Martin Wihoda: Etnické trojmezí? Výpověď písemných a hmotných pramenů k etnické struktuře moravsko-slezského pomezí v epoše vrcholného středověku
Jaroslav Bakala: K etnickým vztahům slovanské populace v jižním Poodří
Jiří Doležel: K problematice etnické skladby středověké kolonizace Drahanské vrchoviny
Karel Severin: Kolonizace Hřebečska
Miroslav Plaček: Kontaktní vztahy na hranicích Moravy a Rakouska a jejich projevy
Alexander Ruttkay: Poznámky k etnickým a kulturným vzťahom na území Slovenska pred 13. storočím
Milan Hanuliak: Fenomén interetnických vzťahov vo včasnostredovekom osídlení Slovenska
Ján Hunka: Nové doklady k interetnickým vzťahom Slovenska so zahraničím z pohľadu nálezov mincí

B. VÝZKUM MĚST
Zdeněk Dragoun: Záchranný výzkum ve staronové synagoze v Praze
Rudolf Procházka: Počátky měst a etnické změny
Vladimír Goš: Počátky Rýmařova. Nový pohled na předlokační osadu města
Peter Bednár - Eva Fottová: Nitra-tržnica. Príspevok k poznaniu stredovekého mesta
Václav Hanuliak: Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolene
Jaroslava Zufová: Najstaršia etapa domu na Hlavnej ulici č. 1 v Trnave

C. VÝZKUM OPEVNĚNÝCH SÍDEL
Jiří Varhaník: K otázce francouzského importu hradní architektury
Tomáš Durdík: Oblá nároží hradů - doklad dálkových styků?
Dalibor Janiš - Jiří Kohoutek: Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému 13. a 14. století
Marián Samuel - Peter Bednár: Archeologický výskum sakristie Nitranského hradu

D. VÝZKUM VENKOVSKÝCH SÍDLIŠŤ
Jaroslav Špaček: Nález ojediněle středověké podzemní spižírny-chladírny z přelomu 13. a 14. století v Ostrově, okr. Praha-východ
Ludvík Belcredi: Zaniklá středověká osada Bystřec, usedlost XIV a její hospodářské zázemí
Karel Severin - Zbyněk Sviták: Přeseka

E. SAKRÁLNÍ STAVBY
Dalibor Prix - Michal Zezula: Středověké osídlení Bohušova (okr. Bruntál) a počátky kostela sv. Martina
Kohoutek Jiří- Zdeněk Vácha - Radim Vrla: Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku
Erika Hrašková - Michal Šimkovič: Nové poznatky k architekture stredovekých kostolov v regione Novohradu a Hontu

F. HMOTNÁ KULTURA
Petr Charvát: Katalánci v Praze?
Milena Bravermanová: Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Sebiře
R.Bláha – J. Frolík.- J. Sigl: Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách. Příspěvek ke kontaktům Čech a severní Moravy
Miroslava Cejpová: Kovová trojnožka z hradu Trosky a některý analogie
Hedvika Sedláčková: „Goldscheisser“ z Nymburka
Drahomíra Frolíková-Kaliszová: Olověný křížek z Uherského Hradiště-Otakarovy ulice
Dana Menoušková: Předhabánská kachlová produkce z Dambořic (okr. Hodonín). Unikátní série renesančních komorových kachlů a sekundárního kadlubu
Markéta Tymonová: Kachlová kamna z Náměště na Hané
Luděk Galuška: Zaniklá hrnčířská pec středověkého Veligradu-St. Města
Marián Uličný: Veľká stredoveká kolonizácia a keramická produkcia na východnom Slovensku
Jozef Labuda: O niektorých importoch 12.-16. storočia v Banskej Štiavnici
Jan Chovanec: Kachlice z rodného kaštiela Františka II. Rákócziho v Borši
Mária Smoláková: K problematike tzv. zelených izieb neskorého stredoveku
Pavel Kouřil: Bronzováa hlavice palcátu z opevněného sídla Přerovce
Andrzej Janowski - Tomasz Kurasiński: The Graves with bronze bowls in the areaof Early-Piast Poland (10th/11th to 12th century). Issues of Slavic-Scandinavian contacts

RECENZE A ZPRÁVY O LITERATUŘE

 

 

AH_27_02_th.jpg
knihovna ÚAM 400,- Kč

Archaeologia historica 27/2002

Sborník příspěvků přednesených na XXXIII. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na hrady a jejich úlohu ve středověkém vojenství a osídlení, Brtnice a Panská Lhota 17.-21. září 2001.

 

 

A. VÝZKUM OPEVNĚNÝCH SÍDEL
Zdeněk Měřínský - Eva Zumpfe: Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren). Ergebnisse der archäologischen Forschungen in den Jahren 1981-2001. - Rokštejn, středověký hrad u Panské Lhoty (město Brtnice, Morava). Výsledky archeologických výzkumů v letech 1981-2001
Pavel Kouřil - Martin Wihoda: Česká kastelologie na rozcestí?
Ivana Boháčová - Jaroslav Špaček: Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi. Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky
František Gabriel: Formy opevnění na hradech pískovcového podloží
Jan Frolík - Jiří Sigl: K počátkům hradu Košumberka na Chrudimsku
Tomáš Durdík - Vojtěch Kašpar: Ke stavební podobě a vývoji hradu v Říčanech
Roman Grabolle - Petr Hrubý - Jiří Militký: Orlík nad Vltavou ve 13.-14. století ve světle archeologického výzkumu
Miroslava Cejpová: Podkovovitá bašta státního hradu Litice
Jiří Varhaník: Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi
Miroslav Plaček: Externí fortifikace moravských hradů
Jiří Úlovec: Zaniklá tvrz v Leštině u Jistebnice
Pavel Bolina: Pokus o modelové řešení některých problémů kolonizace a vzniku hradů v Nízkém Jeseníku
Dalibor Janiš - Jiří Kohoutek: Hrady a jejich úloha ve struktuře osídlení horního Pobečví
Rudolf Procházka - Peter Kováčik - Antonín Zůbek: Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku
Markéta Tymonová: Středověký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikační systém
Tatiana Štefanovičová: K vývoju stredovekých hradov do konca 13. storočia na Slovensku
Martin Bóna - Ján Lukačka: Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. stor.
Jozef Labuda: Hrady Štiavnických vrchov - ich funkcia a vzájomné interakcie
Václav Hanuliak - Radoslav Ragač: Zámok Vígľaš v období 14.-18. storočia
Mária Smoláková: Stredoveké nástenné malby Zvolenského hradu
Vladislav Razim: K problematice vztahu hrad - královské město v Čechách
Jiří Doležel: Nové zjištění k problematice městského hradu v Ivančicích u Brna
Lubica Fillová - Marta Mácelová - Michal Simkovič: Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici v 15. a na začiatku 16. storočia

B. VÝZKUM MĚST
Radek Bláha - Jiří Slavík: Archeologický výzkum v čp. 81 v Hradci Králové (Předběžná zpráva)

C. VÝZKUM SAKRÁLNÍCH STAVEB
Bořivoj Nechvátal: Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v době předhusitské
Michaela Glosová: Týnec nad Sázavou, kostel sv. Šimona a Judy – nové nálezy při opravách
Lucie Kracíková: Vstup do věže kostela sv. Ducha ve Višňové
Jiří Kohoutek - Zdeněk Vácha - Radim Vrla: Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy
D. VÝZKUM VESNICKÝCH SÍDEL A POHŘEBIŠŤ
Jaroslava Ruttkayová - Matěj Ruttkay: Záchranný archeologický výskum stredovekej osady v Zlatých Moravciach
Milan Hanuliak: Interpretačný prínos z terénneho výskumu vo Vlčkovciach (okr. Trnava)
Miroslav Plaček: Poznámky k vývoji Kostelce ve středověku
Tomasz Kurasiński: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Nowym Dworze (stanowisko 13), woj. pomorskie

E. HMOTNÁ KULTURA
František Kocman - Zdeněk Hazlbauer: Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod
Zdeněk Hazlbauer: Výtvarné varianty dosud neznámého kachlového motivu s náboženským obsahem
Ludvík Skružný - Jaroslav Špaček: Vývoj kachlových kamen ve svědectví ikonografického materiálu a národopisných paralel
Hana Jordánková – Irena Loskotová: Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci
Michal Slivka: Symbolika výzbroje a výstroja
Jozef Hoššo – Branislav Lesák- Branislav Resutík: Nálezový súbor z odpadovej jamy patricijského domu na Františkánskom námestí č. 6 v Bratislavě (Príspevok k poznaniu výbavy bohatej meštianskej domácnosti v prvej polovici 14. storočia)
Peter Ušiak: Kachlice z barbakanu Mestského hradu v Banskej Bystrici
Štefan Oriško: Príspevok k problematike kamnárskej výzdoby profánnych stavieb v neskororománskom období na Slovensku
Milena Bravermanová: Tkaniny z tumby Přemysla Otakara II.
Ján Hunka: Historický význam nálezov mincí zo slovenských hradov

RECENZE

 


Osobní nástroje