Akce dokumentů

Vnější vztahy

Studenti ÚAM mají možnost vycestovat v rámci programu ERASMUS+ buď na studijní pobyt na jednu z partnerských zahraničních institucí, nebo na praktickou stáž na instituci v zemi zapojené do programu Erasmus+ (pobyt se neváže na interinstitucionální smlouvy, jak je tomu u studijního pobytu).

 

Dále mohou vycestovat bez ohledu na bilaterální smlouvy jako Freemovers, nebo přes program CEEPUS či Visegrádský fond. Bližší informace naleznete na stránkách Centra zahraničních studií

 Vyhlášení výběrového řízení na ERASMUS+ studijní pobyt v akademickém roce 2017/2018 

 

  • ÚAM nabízí pro akademický rok 2017/2018 celkem 19 studentských míst v programu ERASMUS+.
  • Deadline pro podání přihlášky k programu ERASMUS+ studijní pobyt je 28. 2. 2017 do 24:00 hodiny. Přihláška se podává elektronicky. Detaily v sekci ERASMUS+ studijní pobyt.


Podmínky studentské mobility

  • Výběrového řízení se můžou zúčastnit všichni studenti ÚAM FF MU řádně zapsaní v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, v prezenční nebo kombinované formě studia.
  • Výběrové řízení je vedeno na základě studijního a vědeckého kreditu adepta a na kvalitě jeho jazykové vybavenosti pro zvolenou stáž.
  • Studijního pobytu Erasmus+ se může zúčastnit student ÚAM, který je řádně zapsán v jakékoli formě či typu studia (Bc., Mgr., Ph.D.; prezenční i kombinované). V případě, že studuje bakalářskou úroveň studia, musí být zapsán do minimálně druhého ročníku.
  • Student musí být po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na FF MU v daném oboru přes nějž vyjíždí, nemůže tedy studium na vysílající instituci před ukončením studijního pobytu v zahraničí přerušit ani ukončit.

 


 

Opakovné výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+

 

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+:

  • každý student může v každém stupni studia vyjet na praktickou stáž až na 12 měsíců
  • každý student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt až na 12 měsíců
  • předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007 - 2013
  • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.


Přestože jsou opakované praktické stáže studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

 


 

Oborový koordinátor ÚAM:

Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
e-mail: golanova@mail.muni.cz

 

Konzultační hodiny v pondělí po předchozí domluvě emailem.

 


Osobní nástroje