Akce dokumentů

Konference

Muzeo50 - Mezinárodní vědecká konference/International Museology Conference

Logo M50 barva          Česká komise pro UNESCO  Logo_FF

25. - 26. 11. 2014

Mezinárodní muzeologická konference v Brně je jednou z připravovaných akcí k 50. výročí zahájení výuky muzeologie na FF MU. Záštitu nad konferencí převzal prof. PhDr. Milan Pol, CSc. - děkan Filozofické fakulty MU a Česká komise pro UNESCO.

Dvoudenní konference bude strukturována do tří tematických bloků věnovaných hlavním směrům teoretické i aplikované muzeologie – vývoji muzeologie jako vědecké disciplíny, muzejnímu výstavnictví a muzejní pedagogice. Konference nabídne odborné veřejnosti diskusní platformu k oborové problematice za účasti předních odborníků ze zahraničí a z České republiky.

 

25 - 26 November 2014

The international conference of museology in Brno belongs to 50 years anniversary celebration of the Department of Museology at the Faculty of Arts, Masaryk University. Two-day-conference is dedicated to theoretical and applied museology. It is structured into three sections – Museology Science, Exhibition Management and Museum Education. The conference offers a great opportunity to meet museology specialists from abroad and from the Czech Republic.

 

Místo konání/Venue: Univerzitní kino Scala

Datum konání/Date: 25. - 26. listopadu 2014

Kontaktní osoba/Contact Person: Mgr. Lucie Valášková 

Email/E-mail: valaskova@phil.muni.cz

Tel./Phone: +420 54949 6637

 

Program konference/Programme of Conferece

  • ke stažení zde

Organizační tým/Organizing Team

Odborná garance sekcí/Section Supervisors

 

Partneři konference/Partners of Conference

 

TMB Technické muzeum v Brně

 

 MU_ScalaUniverzitní kino Scala

ICOM_CZ Český výbor Mezinárodní rady muzeí ICOM


Osobní nástroje