Nacházíte se zde: UAM-OMU Konference, kolokvia a semináře
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Konference, kolokvia a semináře

Konference

2014

 
 

 

Kolokvia a semináře

null
null null null
Odborný seminář
Opatření k zamezení nedovoleného vývozu památek z Iráku a Sýrie
23. 9. 2015, Praha
null
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
14. muzeologický seminář v Hodoníně, 25.–26. června 2015
Muzejní profese a veřejnost
Potenciál muzejních pracovníků „nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku
null null null null
null
Kolokvium Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG ČR
V PRVNÍ LINII...
Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti
Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 9.–10. 2. 2015

Osobní nástroje