Akce dokumentů

Vybrané aktivity

Studentské akce, společenské události, konference, workshopy, veřejné přednášky a pasování.

 

Přednášky

Přednášíme na konferencích doma i v zahraničí

Výstavy a společenské akce

Studentské akce a společenské události na našem oddělení

Nejnovější: kde jste nás mohli vidět


„Pověz mi, jak žijete. Sýrie, archeologie a lidé - před a nyní“

27. října 2015, veřejná přednáška v Kabaretě u Špačků, Brno.

  • Na přednášce jsme ve světle současných událostí zavzpomínali na náš výzkum v Sýrii, kde jsme se přesvědčili o tom, že lidé v této oblasti jsou mnohem srdečnější a důstojnější, než nám je dnešní média v souvislosti s uprchlickou krizí prezentují.
  • Studenti pověděli něco o svých dojmech, zážitcích a o spolužití s lidmi jiné kultury a na závěr proběhla krátká diskuze o role archeologů v období politické a hlavně humanitární krize, jakou syrská válka představuje. 
  • Přednášející: Mgr. Inna Mateiciucová, PhD., Dr. Phil. Maximilian Wilding, bývalý syrský student achreologie Simon Jacob a absolventi oboru PAPV Mgr. Lucia Miškolciová, Mgr. Martin Malata, Mgr. Lenka Tkáčová

Assessment of the Function of Strainers/Sieves Based on their Distribution in the Khabur Basin Area

14.-17. října 2015, Investigating Decorated Ceramics from the Later Neolithic Near East: Neolithic Near Eastern pottery in context

  • Příspěvek a poster na téma kvantitativní analýza cedníků z neolitických a chalkolitických lokalit v povodí Chábúru v Severovýchodní Sýrii
  • Přednášejíci: Anna Hanzelková, Dr. phil. Maximilian Wilding
  • Více informací zde


Archeologický networking jako nástroj pomoci ohroženým památkám

23. září 2015, seminář UNESCO: Opatření k zamezení nedovoleného vývozu památek z Iráku a Sýrie.

  • Naši studenti se ve svém příspěvku věnovali možnostem, jak spolupráce a sdílení dat mezi badateli na mezinárodní úrovni může zlepšit ochranu ohrožených blízkovýchodních památek.
  • Přednášející: Mgr. Barbora Kubíková, Bc. Denis Štefanisko.

 

 


Osobní nástroje